Efangele ya ga Johane 11:1-57

  • Loso lwa ga Lasaro (1-16)

  • Jesu o gomotsa Maratha le Marea (17-37)

  • Jesu o tsosa Lasaro mo baswing (38-44)

  • Leano la go bolaya Jesu (45-57)

11  Jaanong monna mongwe yo o bidiwang Lasaro o ne a lwala; o ne a tswa kwa Bethani, e leng motsana wa gagabo Marea le mogolowe e bong Maratha.+  Marea ke ene yo o ileng a tshela leokwane le le nkgang monate mo dinaong tsa Morena a bo a di phimola ka moriri wa gagwe;+ kgaitsadie e bong Lasaro ke ene a neng a lwala.  Ka jalo, bokgaitsadie ba ne ba mo romelela molaetsa ba re: “Morena, tsala ya gago e o e ratang e a lwala.”  Le fa go ntse jalo, fa Jesu a utlwa seo o ne a re: “Bolwetse jono ga se jo bo ka felelang ka loso, mme ke jo bo tla felelang ka gore Modimo a galalediwe,+ e le gore Morwa Modimo a tle a galalediwe ka jone.”  Jesu o ne a rata Maratha le monnawe le Lasaro.  Le fa go ntse jalo, e rile a utlwa gore Lasaro o a lwala, o ne a nna malatsi a mangwe a mabedi kwa lefelong le a neng a le kwa go lone.  Morago ga moo, o ne a raya barutwa ba gagwe a re: “A re yeng kwa Judea gape.”  Barutwa ba ne ba mo raya ba re: “Rabi,+ maloba jaana Bajudea ba ne ba batla go go kgobotletsa ka maje,+ mme a o batla go ya teng gape?”  Jesu o ne a ba araba a re: “Go na le diura di le 12 tsa motshegare, a ga go jalo?+ Fa motho a tsamaya go le motshegare, ga a ka ke a thula sepe, ka gonne o bona lesedi la lefatshe leno. 10  Mme fa motho a tsamaya bosigo, a ka thula sengwe, ka gonne lesedi ga le yo mo go ene.” 11  Fa a sena go bua dilo tseno, o ne a ba raya a re: “Lasaro tsala ya rona o robetse,+ mme ke ya teng gore ke ye go mo tsosa.” 12  Foo barutwa ba ne ba mo raya ba re: “Morena, fa e le gore o robetse, o tla fola.” 13  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a raya gore Lasaro o sule. Mme bone ba ne ba ithaya ba re o raya gore o robetse, o ikhuditse. 14  Foo Jesu o ne a ba bolelela ka tlhamalalo a re: “Lasaro o sule,+ 15  mme ke itumelela gore ke ne ke seyo, ka gonne jaanong tumelo ya lona e tla nonofa. Mme a re yeng kwa go ene.” 16  Ka jalo, Thomase, yo o neng a bidiwa Lewelana, o ne a raya barutwa ba bangwe a re: “Le rona a re yeng, gore re tle re swe le ene.”+ 17  Fa Jesu a goroga, Lasaro o ne a setse a na le malatsi a le manê a le mo lebitleng.* 18  Jaanong Bethani e ne e le gaufi le Jerusalema, e le sekgala sa dikilometara di ka nna tharo.* 19  Mme Bajuda ba le bantsi ba ne ba tlile kwa go Maratha le Marea gore ba ba gomotse ka gonne ba tlhokafaletswe ke kgaitsadiabone. 20  Fa Maratha a utlwa gore Jesu o ne a tla, o ne a ya go mo kgatlhantsha; mme Marea+ ene o ne a sala kwa gae. 21  Foo Maratha o ne a raya Jesu a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake a ka bo a sa swa. 22  Le fa go ntse jalo, tota le gone jaanong ke a itse gore sepe fela se o se kopang mo Modimong, o tla se go naya.” 23  Jesu o ne a mo raya a re: “Kgaitsadio o tla tsoga.” 24  Maratha o ne a mo raya a re: “Ke a itse gore o tla tsoga fa baswi ba tsosiwa+ ka letsatsi la bofelo.” 25  Jesu o ne a mo raya a re: “Ke nna tsogo le botshelo.+ Motho yo o dumelang mo go nna o tla tshela gape, le fa a ka swa; 26  mme mongwe le mongwe yo o tshelang e bile a dumela mo go nna ga a kitla a swa.+ A o dumela seno?” 27  Maratha o ne a mo raya a re: “Ee Morena, ke a dumela gore o Keresete, Morwa Modimo, ene yo go boleletsweng pele gore o tla tla mo lefatsheng.” 28  Fa a sena go bua jalo, o ne a tsamaya a ya go bitsa monnawe e bong Marea, mme a mmolelela jaana mo sephiring: “Moruti+ o tlile mme o a go bitsa.” 29  Fa Marea a utlwa seo, o ne a ema ka bonako a bo a ya kwa go ene. 30  Jesu o ne a ise a goroge mo motsaneng oo, mme o ne a sa ntse a le kwa lefelong le Maratha a neng a ile go mo kgatlhantsha kwa go lone. 31  Fa Bajuda ba ba neng ba ntse ba gomotsa Marea mo ntlong ba mmona a ema ka bonako a bo a tswa, ba ne ba mo sala morago, ba tsaya gore o ya kwa lebitleng*+ o ya go lelela teng. 32  E rile Marea a goroga kwa Jesu a neng a le gone mme a mmona, o ne a wela fa dinaong tsa gagwe a bo a mo raya a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake a ka bo a sa swa.” 33  Fa Jesu a mmona a lela, le Bajuda ba ba neng ba tla le ene ba lela, pelo ya gagwe e ne ya nna botlhoko mme a tshwenyega thata. 34  O ne a re: “Lo mo laditse kae?” Ba ne ba mo raya ba re: “Morena, tla o bone.” 35  Jesu o ne a tsholola dikeledi.+ 36  Foo Bajuda ba ne ba re: “Bonang tlhe, ruri o ne a mo rata!” 37  Mme bangwe ba bone ba ne ba re: “A monna yono yo o ileng a dira gore monna yo o foufetseng+ a kgone go bona o ne a ka se kgone go thibela yono go swa?” 38  Foo pelo ya ga Jesu e ne ya nna botlhoko thata, mme o ne a ya kwa lebitleng.* Tota e ne e le logaga, mme le ne le tswetswe ka leje. 39  Jesu o ne a re: “Tlosang leje leo.” Kgaitsadia moswi e bong Maratha, o ne a mo raya a re: “Morena, gone jaanong o tshwanetse a bo a nkga, ka gonne e setse e le malatsi a le manê a sule.” 40  Jesu o ne a mo raya a re: “A ga ke a ka ka go bolelela gore fa o ka dumela o tla bona kgalalelo ya Modimo?”+ 41  Ka jalo, ba ne ba tlosa leje. Go tswa foo, Jesu o ne a leba kwa legodimong+ a bo a re: “Rara, ke a go leboga ka gonne o nkutlwile. 42  Gone ke a itse gore ka metlha o a nkutlwa; mme ke bua seno ka ntlha ya batho bano ba bantsintsi ba ba ntikologileng, gore ba tle ba dumele gore o nthomile.”+ 43  Fa a sena go bua dilo tseno, o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: “Lasaro, tswa!”+ 44  Monna yoo yo o neng a sule o ne a tswa, dinao tsa gagwe le diatla di bofilwe ka matsela, mme sefatlhego sa gagwe se ne se bofilwe ka letsela. Jesu o ne a ba raya a re: “Mmofololeng lo mo tlogele a tsamaye.” 45  Ka jalo, bontsi jwa Bajuda ba ba neng ba tlile mo go Marea le ba ba neng ba bone se Jesu a ileng a se dira, ba ne ba dumela mo go ene,+ 46  le fa go ntse jalo, bangwe ba bone ba ne ba ya kwa Bafarasaing mme ba ba bolelela se Jesu a neng a se dirile. 47  Ka jalo, baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba ne ba phutha maloko otlhe a Sanehederine mme ba re: “Re tlile go dirang, ka gonne monna yono o dira dikgakgamatso di le dintsi?+ 48  Fa re ka mo tlogela fela, batho botlhe ba tla dumela mo go ene, mme Baroma ba tla tla ba bo ba tsaya lefelo* la rona mmogo le setšhaba sa rona.” 49  Mme mongwe wa bone, e bong Kaiafase,+ yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, o ne a ba raya a re: “Ga lo itse sepe gotlhelele, 50  e bile ga lo lemoge gore ke lona ba lo tla solegelwang molemo fa motho a le mongwe a swa mo boemong jwa batho, go na le gore setšhaba sotlhe se senngwe.” 51  Le fa go ntse jalo, se a se buang o ne a sa se itlhamele, mme e re ka e ne e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, o ne a porofeta gore Jesu o ne a tlile go swela setšhaba seo, 52  mme e seng setšhaba seo fela, mme gape e ne e le gore a tle a phuthe bana ba Modimo ba ba neng ba gasame gore ba nne seoposengwe. 53  Ka jalo, go tloga ka letsatsi leo go ya pele, ba ne ba dumalana gore ba mmolaye. 54  Ka jalo, Jesu o ne a se ka a tlhola a tsamaya phatlalatsa mo Bajudeng, mme o ne a tswa koo a ya kwa kgaolong e e gaufi le naga, kwa motseng o o bidiwang Eferaime,+ mme o ne a nna koo le barutwa. 55  Jaanong Tlolaganyo+ ya Bajuda e ne e le gaufi, mme batho ba le bantsi ba ba tswang kwa magaeng ba ne ba ya kwa Jerusalema pele ga Tlolaganyo gore ba iphepafatse go ya ka Molao wa ga Moshe. 56  Ba ne ba batla Jesu, mme fa ba ntse ba eme mo tempeleng ba ne ba raana ba re: “Lo akanyang? A ga a kitla a tla mo moletlong?” 57  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba ne ba ntshitse ditaelo tsa gore fa mongwe a ka itse kwa Jesu a leng teng, o tshwanetse go ba bolelela, gore ba tle ba mo tshware.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Seger., “ditadiamo di ka nna 15.” Bona Dintlha B14.
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “kwa lebitleng la kgakologelo.”
Go tewa tempele.