Efangele ya ga Johane 7:1-52

  • Jesu a le kwa Moletlong wa Metlaagana (1-13)

  • Jesu o ruta kwa moletlong (14-24)

  • Dikgopolo tse di farologaneng ka ga Keresete (25-52)

7  Morago ga moo, Jesu o ne a tswelela a rera* mo Galalea, ka gonne o ne a sa batle go dira jalo kwa Judea e re ka Bajuda ba ne ba batla go mmolaya.+  Le fa go ntse jalo, Moletlo wa Bajuda wa Metlaagana,*+ o ne o le gaufi.  Ka jalo, bomonnawe*+ ba ne ba mo raya ba re: “Tloga mono mme o ye kwa Judea, gore barutwa ba gago le bone ba tle ba bone ditiro tse o di dirang.  Gonne ga go na ope yo o dirang sepe mo sephiring fa a batla go itsiwe phatlalatsa. Fa e le gore o dira dilo tseno, di dire fa pele ga batho botlhe.”  Tota bomonnawe* ba ne ba sa dumele mo go ene.+  Ka jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Nako ya me ga e ise e goroge,+ mme lona lo ka dira jalo nako nngwe le nngwe fela.  Lefatshe ga le na lebaka la go lo tlhoa, mme nna le ntlhoile, ka gonne ke bolela gore ditiro tsa lone di bosula.+  Lona yang kwa moletlong; nna ga ke ye kwa moletlong oo gone jaanong, ka gonne nako ya me ga e ise e tle ka botlalo.”+  Ka jalo, fa a sena go ba bolelela dilo tseno, o ne a sala mo Galalea. 10  Le fa go ntse jalo, fa bomonnawe* ba sena go ya kwa moletlong, le ene o ne a ya teng, mme a tsamaya mo sephiring. 11  Ka jalo, Bajuda ba ne ba mmatla kwa moletlong ba ntse ba re: “Monna yole o kae?” 12  Mme boidiidi jwa batho bo ne bo sebaseba ka ene. Bangwe ba ne ba re: “Ke monna yo o molemo.” Ba bangwe ba ne ba re: “Ga a nna jalo. O tsietsa batho.”+ 13  Mme gone, go ne go se na ope yo o neng a bua ka ene phatlalatsa, ka gonne ba ne ba tshaba Bajuda.+ 14  Mo e ka nnang ka letsatsi la bonê la moletlo, Jesu o ne a ya kwa tempeleng a bo a simolola go ruta. 15  Bajuda ba ne ba gakgametse ba re: “Go tla jang gore monna yono a bo a itse Dikwalo*+ thata jaana, mme a sa ithuta kwa dikolong?”*+ 16  Jesu o ne a ba araba a re: “Se ke se rutang ga se sa me, mme ke sa yo o nthomileng.+ 17  Fa mongwe a batla go dira thato ya Modimo, o tla itse gore a thuto eno e tswa kwa Modimong+ kgotsa a ke bua se se tswang mo go nna. 18  Ope fela yo o buang se se tswang mo go ene o ipatlela kgalalelo; mme ope fela yo o batlang go galaletsa motho yo o mo romileng,+ o bua boammaaruri e bile ga go na sepe se se seng boammaaruri mo go ene. 19  Moshe o ne a lo naya Molao,+ a ga go jalo? Mme ga go na ope wa lona yo o ikobelang Molao oo. Ke ka ntlha yang fa lo batla go mpolaya?”+ 20  Boidiidi jwa batho bo ne jwa mo araba bo re: “O na le ledimona. Ke mang yo o batlang go go bolaya?” 21  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke ne ka dira kgakgamatso e le nngwe, mme jaanong lotlhe lo gakgametse. 22  Ka ntlha ya seo, Moshe o lo neile molao wa go rupa,+ ga se gore o tswa mo go Moshe, mme o tswa mo go borraagwemogolo,+ e bile lo rupisa batho ka sabata. 23  Fa e le gore lo rupisa motho ka sabata gore lo se ka lwa tlola Molao wa ga Moshe, ke eng fa lo nkgalefetse thata ka gonne ke ile ka fodisa motho ka sabata?+ 24  Tlogelang go atlhola go ya ka se lo se bonang, mme atlholang ka tsela e e siameng.”+ 25  Foo batho bangwe ba ba nnang mo Jerusalema ba ne ba simolola go re: “A yono ga se ene monna yo ba batlang go mmolaya?+ 26  Mme bonang, o bua phatlalatsa, le fa go ntse jalo, ga ba mo reye sepe. A babusi ba setse ba itse gore ruri yono ke Keresete? 27  Tota e bile, re itse kwa monna yono a tswang gone;+ mme fa Keresete a tla, ga go na ope yo o tshwanetseng go itse kwa a tswang gone.” 28  Foo Jesu o ne a tsholetsa lentswe fa a ntse a ruta mo tempeleng mme a re: “Lo a nkitse e bile lo itse kwa ke tswang gone. Ga ke a tla ka bonna,+ mme Ene yo o nthomileng ke wa mmatota, mme ga lo mo itse.+ 29  Nna ke a mo itse,+ ka gonne ke moemedi yo o tswang kwa go ene, mme Ene yoo o nthomile.” 30  Ka jalo, ba ne ba batla go mo tshwara,+ mme ga go na ope yo o neng a kgona go dira jalo, ka gonne nako ya gagwe e ne e ise e tle.+ 31  Le fa go ntse jalo, bontsi jwa batho ba ne ba dumela mo go ene+ e bile ba ne ba re: “Fa Keresete a tla, ga a kitla a dira dikgakgamatso tse di fetang tse monna yono a di dirileng, gakere?” 32  Bafarasai ba ne ba utlwa batho ba sebaseba dilo tseno ka ga gagwe, mme baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba ne ba roma badiredi gore ba ye go mo tshwara. 33  Ka jalo, Jesu o ne a re: “Ke tla tswelela ke na le lona ka lobakanyana pele ga ke ya kwa go Ene yo o nthomileng.+ 34  Lo tla mpatla, mme ga lo kitla lo mpona, e bile ga lo ka ke lwa kgona go tla kwa ke leng gone.”+ 35  Bajuda ba ne ba raana ba re: “Monna yono o ikaeletse go ya kae, kwa re se kitlang re mmona teng? Ga a ikaelele go ya kwa Bajudeng ba ba gasametseng kwa Bagerikeng a bo a ruta Bagerika, gakere? 36  O raya jang fa a re, ‘Lo tla mpatla, mme ga lo kitla lo mpona, e bile ga lo ka ke lwa kgona go tla kwa ke leng gone’?” 37  Ka letsatsi la bofelo, e leng letsatsi le legolo la moletlo,+ Jesu o ne a ema ka dinao mme a tsholetsa lentswe a re: “Fa mongwe a nyorilwe, a a tle kwa go nna mme a nwe.+ 38  Dikwalo di bua jaana ka motho yo o dumelang mo go nna: ‘Melatswana ya metsi a botshelo e tla elela e tswa mo tengteng ga gagwe.’”+ 39  Le fa go ntse jalo, o ne a bua seno a akantse ka moya o o boitshepo o ba ba dumelang mo go ene ba neng ba tloga ba o amogela. Ba ne ba ise ba amogele moya o o boitshepo+ ka gonne Jesu o ne a ise a newe maemo a a kwa godimo.+ 40  Batho bangwe mo boidiiding joo ba ba neng ba utlwa mafoko ano ba ne ba re: “Ruri yono ke Moporofeti.”+ 41  Ba bangwe ba ne ba re: “Yono ke Keresete.”+ Mme ba bangwe ba ne ba re: “Keresete ga a tswe kwa Galalea, gakere?+ 42  A lokwalo ga lo re Keresete o tswa mo losikeng lwa ga Dafide+ le kwa Bethelehema,+ motsana o Dafide a neng a tswa kwa go one?”+ 43  Ka jalo, boidiidi joo bo ne jwa simolola go ganetsana ka ntlha ya gagwe. 44  Le fa go ntse jalo, bangwe ba bone ba ne ba batla go mo tshwara, mme ga go na ope yo o neng a kgona go dira jalo. 45  Foo badiredi ba ne ba boela kwa baperesiting ba bagolo le Bafarasai, mme Bafarasai ba ne ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo sa tla le ene?” 46  Badiredi bao ba ne ba re: “Ga go na motho ope yo o kileng a bua jaana.”+ 47  Bafarasai ba ne ba ba raya ba re: “Le lona ga lo a tsiediwa, gakere? 48  Ga go na ope wa babusi kgotsa wa Bafarasai yo o dumetseng mo go ene, gakere?+ 49  Mme batho bano ba bantsintsi ba ba sa itseng Molao wa ga Moshe ba hutsegile.” 50  Nikodemo, yo o neng a kile a ya kwa go Jesu pelenyana, le yo e neng e le mongwe wa Bafarasai, o ne a ba raya a re: 51  “Go ya ka Molao wa rona, fa re batla go atlhola motho re tshwanetse go mmotsolotsa pele gore re itse gore o dirile eng, a ga go jalo?”+ 52  Ba ne ba mo araba ba re: “A tota le wena ga o tswe kwa Galalea? Batlisisa mme o tla bona gore ga go na moporofeti yo o tla tswang kwa Galalea.”*

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “o ne a tsamayatsamaya.”
Kgotsa “Diobo.”
Seger., “bomorwarraagwe.”
Seger., “bomorwarraagwe.”
Seger., “bomorwarraagwe.”
Seger., “mekwalo.”
Go tewa dikolo tsa borabi.
Bontsi jwa mekwalo ya seatla ya bogologolo e e ikanyegang, e tlogela ditemana 53 go ya go kgaolo 8 temana 11.