Ditiro Tsa Baaposetoloi 9:1-43

  • Saulo o ya kwa Damaseko (1-9)

  • Ananiase o romelwa gore a ye go thusa Saulo (10-19a)

  • Saulo o rera ka ga Jesu kwa Damaseko (19b-25)

  • Saulo o etela kwa Jerusalema (26-31)

  • Petere o fodisa Aenease (32-35)

  • Dorekase yo o pelotshweu o tsosiwa mo baswing (36-43)

9  E re ka Saulo a ne a ikemiseditse go bogisa le go bolaya barutwa ba Morena,+ o ne a ya kwa moperesiting yo mogolo  mme a mo kopa makwalo a a yang kwa disinagogeng kwa Damaseko, gore fa a ka fitlhela banna mmogo le basadi ba e leng ba Tsela,*+ a ba tlise mo Jerusalema ba bofilwe.  Jaanong fa a ntse a tsamaya e bile a atamela Damaseko, ka tshoganyetso lesedi le le tswang kwa legodimong le ne la phatsima go mo dikologa,+  mme o ne a wela fa fatshe a bo a utlwa lentswe le mo raya le re: “Saulo, Saulo, o mpogisetsa eng?”  O ne a re: “O mang Morena?” Lentswe leo le ne la re: “Ke nna Jesu,+ yo o mmogisang.+  Le fa go ntse jalo, ema mme o ye kwa motseng, mme o tla bolelelwa se o tshwanetseng go se dira.”  Jaanong banna ba ba neng ba tsamaya le ene ba ne ba eme fela ba didimetse ba utlwa modumo wa lentswe, mme ba sa bone ope.+  Foo Saulo o ne a ema, mme gone le fa matlho a gagwe a ne a bulegile, o ne a sa kgone go bona sepe. Ka jalo, ba ne ba mo goga ka seatla ba mo isa kwa Damaseko.  O ne a fetsa malatsi a le mararo a sa bone sepe,+ a sa je e bile a sa nwe. 10  Go ne go na le morutwa mongwe yo o neng a bidiwa Ananiase+ kwa Damaseko, mme Morena o ne a bua le ene mo ponatshegelong a re: “Ananiase!” O ne a re: “Ke fano Morena.” 11  Morena o ne a mo raya a re: “Ya kwa mmileng o o bidiwang Tlhamalalo, mme o ye kwa ntlong ya ga Judase o bo o batla monna yo o bidiwang Saulo, yo o tswang kwa Tareso.+ Gone jaanong o a rapela, 12  mme mo ponatshegelong o bone monna yo o bidiwang Ananiase a tsena a bo a mmaya diatla gore a tle a kgone go bona gape.”+ 13  Mme Ananiase o ne a re: “Morena, ke utlwile batho ba le bantsi ba bua ka monna yono, ba bua dilo tsotlhe tse di utlwisang botlhoko tse a neng a di dira batho ba gago kwa Jerusalema. 14  Mme jaanong baperesiti ba bagolo ba mo neile taolo ya gore a tshware* botlhe ba ba bitsang leina la gago.”+ 15  Le fa go ntse jalo, Morena o ne a mo raya a re: “Tsamaya! ka gonne monna yono ke sejana se ke se tlhophileng+ gore a ye go rera ka leina la me kwa ditšhabeng+ le kwa dikgosing+ le kwa Baiseraeleng. 16  Gonne ke tla mmontsha ka tlhamalalo gore o tshwanetse go boga go le kana kang ka ntlha ya leina la me.”+ 17  Ka jalo, Ananiase o ne a tsamaya mme a tsena mo ntlong e Saulo a neng a nna mo go yone, a mmaya diatla a bo a re: “Saulo, mokaulengwe, Morena Jesu yo o neng a iponatsa mo go wena fa o ne o le mo tseleng o tla kwano, o nthomile gore ke go thuse gore o kgone go bona gape o bo o tladiwe ka moya o o boitshepo.”+ 18  Mme ka yone nako eo, go ne ga wa dilo tse di tshwanang le makape mo matlhong a gagwe, mme o ne a kgona go bona gape. Go tswa foo o ne a kolobediwa, 19  mme o ne a ja dijo a bo a nna le maatla gape. O ne a nna malatsinyana le barutwa mo Damaseko,+ 20  mme ka yone nako eo o ne a simolola go rera ka Jesu mo disinagogeng, a bolela gore Jesu ke Morwa Modimo. 21  Mme botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba ne ba gakgametse mme ba ne ba re: “A monna yono ga se ene yo o neng a bogisa batho ba ba kwa Jerusalema ba ba bitsang leina leno?+ A o ne a sa tlela kwano go tla go ba tshwara le go ba isa* kwa baperesiting ba bagolo?”+ 22  Mme Saulo o ne a tswelela a atlega mo tirong ya go rera e bile o ne a akabatsa Bajuda ba ba neng ba nna mo Damaseko, ka gonne o ne a ntsha mabaka a a utlwalang sentle a gore Jesu ke Keresete.+ 23  Jaanong fa malatsi a le mantsi a sena go feta, Bajuda ba ne ba loga leano la go mmolaya.+ 24  Le fa go ntse jalo, Saulo o ne a utlwa ka leano leo le ba neng ba le mo logela. Gape ba ne ba disa dikgoro ka kelotlhoko bosigo le motshegare gore ba tle ba mmolaye. 25  Ka jalo, barutwa ba gagwe ba ne ba mo tsaya bosigo mme ba mo folosetsa kwa tlase ka phatlha e e mo loboteng, ba mo isa kwa tlase a le mo mmanking.+ 26  Fa a goroga kwa Jerusalema,+ o ne a dira maiteko a gore a kopane le barutwa, le fa go ntse jalo, botlhe ba ne ba mo tshaba, ka gonne ba ne ba sa dumele gore e ne e le morutwa. 27  Ka jalo, Barenabase+ o ne a mo thusa mme a mo isa kwa baaposetoloing a bo a ba bolelela dintlha tsotlhe tsa kafa Saulo a neng a bone Morena+ ka gone mo tseleng le gore Morena o ne a buile le Saulo. Mme gape o ne a ba bolelela kafa Saulo a neng a bua ka bopelokgale ka gone mo leineng la ga Jesu kwa Damaseko.+ 28  Ka jalo, o ne a nna le bone, mme o ne a tsamaya ka kgololesego* mo Jerusalema a bua ka bopelokgale mo leineng la Morena. 29  O ne a bua le Bajuda ba ba buang Segerika e bile a ganetsana le bone, le fa go ntse jalo, bone ba ne ba batla go mmolaya.+ 30  E rile bakaulengwe ba utlwa ka seno, ba ne ba mo isa kwa Kaesarea ba bo ba mo romela kwa Tareso.+ 31  Eleruri, barutwa botlhe mo Judea, Galalea le Samarea+ ba ne ba tshela ka kagiso, mme ba ne ba nonotshiwa; e re ka ba ne ba bontsha gore ba boifa Jehofa* e bile ba amogela kgomotso ya moya o o boitshepo,+ ba ne ba nna ba oketsega. 32  Jaanong fa Petere a ntse a tsamaya mo kgaolong eo yotlhe, o ne a tla le mo bathong ba Modimo ba ba neng ba nna mo Lida.+ 33  Fa a le koo o ne a bona monna mongwe yo o bidiwang Aenease, yo o neng a na le dingwaga di le robedi a rapame mo bolaong jwa gagwe, ka gonne a sa kgone go tsamaya ka ntlha ya bolwetse. 34  Petere o ne a mo raya a re: “Aenease, Jesu Keresete o a go fodisa.+ Tsoga mme o alole bolao jwa gago.”+ Mme o ne a tsoga ka yone nako eo. 35  Fa botlhe ba ba neng ba nna mo Lida le mo Lebaleng la Sharona ba mmona, ba ne ba dumela mo Moreneng. 36  Jaanong kwa Jopa go ne go na le morutwa mongwe yo o neng a bidiwa Tabitha, leina le fa le ranolwa le rayang “Dorekase.”* O ne a itsege ka go dira ditiro tse di molemo le go thusa bahumanegi. 37  Fa Petere a ne a le kwa Lida, Dorekase o ile a lwala a bo a swa. Ka jalo, ba ne ba mo tlhapisa ba bo ba mo latsa mo phaposing e e kwa godimo. 38  E re ka Lida e ne e le gaufi le Jopa, fa barutwa ba utlwa gore Petere o ne a le kwa motseng oo, ba ne ba roma banna ba le babedi kwa go ene gore ba ye go mo kopa ba re: “Tsweetswee tla mo go rona ka bonako.” 39  Foo Petere o ne a tsamaya le bone. Mme fa a goroga, ba ne ba mo isa kwa phaposing e e kwa godimo; mme batlholagadi botlhe ba ne ba ya kwa go ene ba lela e bile ba mmontsha diaparo tsotlhe tse Dorekase a neng a di dirile fa a ne a sa ntse a tshela. 40  Go tswa foo, Petere o ne a ntshetsa mongwe le mongwe kwa ntle,+ mme o ne a khubama a bo a rapela. O ne a retologela kwa setopong a bo a re: “Tabitha, tsoga!” Tabitha o ne a bula matlho, mme fa a bona Petere, o ne a rapamologa.+ 41  Petere o ne a mo tshwara ka seatla a bo a mo emisa. Go tswa foo, o ne a bitsa batho ba Modimo le batlholagadi mme botlhe ba ne ba bona gore Tabitha o a tshela.+ 42  Seno se ne sa itsiwe mo Jopa yotlhe, mme batho ba le bantsi ba ne ba dumela mo Moreneng.+ 43  Petere o ne a nna mo Jopa malatsi a le mmalwa, a nna le monna mongwe yo o bidiwang Simone yo o neng a suga matlalo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Go tewa tsela e Bakeresete ba tshelang ka yone le dithuto tsa bone.
Seger., “a bofe; a golege.”
Seger., “gore a tle a ba ise ba bofilwe.”
Seger., “a tsena a tswa.”
Leina la Segerika Dorekase le la Searamaika Tabitha oomabedi a kaya “Tshephe.”