Ditiro Tsa Baaposetoloi 22:1-30

  • Paulo o iphemela fa pele ga batho (1-21)

  • Paulo o dirisa tshwanelo ya gagwe ya go nna Moroma (22-29)

  • Maloko a Sanehederine a a kopana (30)

22  “Banna, bakaulengwe le borra, ntheetseng ke lo tlhalosetse se se diragetseng.”+  E rile ba utlwa gore o ne a bua le bone ka puo ya Sehebera, ba ne ba didimala le go feta, mme o ne a ba raya a re:  “Ke Mojuda+ yo o tsholetsweng kwa Tareso kwa Kilikia,+ mme ke rutilwe ke Gamaliele+ ka tlhamalalo mo motseng ono, ke rutwa Molao o o gagametseng wa borraaronamogolo,+ e bile ke ne ke direla Modimo ka tlhagafalo fela jaaka le lona lotlhe lo dira gompieno.+  Ke ne ke bogisa batho ba Tsela eno e bile ke dira gore ba feleletse ba bolailwe, ke golega banna le basadi ke bo ke ba isa kwa dikgolegelong,+  tota e bile moperesiti yo mogolo le setlhopha sotlhe sa bagolwane ba ka lo bolelela gore ke ne ke dira jalo. Gape ke ne ka tsaya makwalo mo go bone a a yang kwa Bajudeng ba bangwe ba ba kwa Damaseko, mme ke ne ke le mo tseleng ke ya go tsaya ba ba neng ba le koo gore ke ba tlise mo Jerusalema ba bofilwe gore ba tle ba otlhaiwe.  “Mme fa ke ntse ke tsamaya e bile ke atamela Damaseko, e ka nna ka sethoboloko, ka tshoganyetso lesedi le legolo le le tswang kwa legodimong le ne la phatsima go ntikologa,+  mme ke ne ka wela fa fatshe ke bo ke utlwa lentswe le nthaya le re: ‘Saulo, Saulo, o mpogisetsang?’  Ke ne ka re: ‘O mang Morena?’ Lentswe leo le ne la nthaya la re: ‘Ke nna Jesu wa Monasaretha, yo o mmogisang.’  Jaanong banna ba ba neng ba tsamaya le nna ba ne ba bona lesedi leo, mme ga ba a ka ba utlwa lentswe la yo o buang le nna. 10  Foo ke ne ka re: ‘Morena, ke dire eng?’ Morena o ne a nthaya a re: ‘Ema mme o ye kwa Damaseko, mme fa o fitlha koo o tla bolelelwa sengwe le sengwe se go dirilweng tshwetso ya gore o se dire.’+ 11  Mme e re ka ke ne ke sa kgone go bona sepe ka gonne lesedi leo le ne le phatsima thata, banna ba ba neng ba tsamaya le nna ba ne ba nkgoga mme ka goroga kwa Damaseko. 12  “Foo monna mongwe yo o bidiwang Ananiase, yo o neng a boifa Modimo e bile a ikobela Molao wa ga Moshe, yo Bajuda botlhe ba ba nnang koo ba neng ba mmua bontle, 13  o ne a tla kwa go nna. O ne a ema fa go nna a bo a nthaya a re: ‘Saulo, mokaulengwe, boa o kgone go bona gape!’ Mme ka yone nako eo, ke ne ka tsholetsa matlho mme ka mmona.+ 14  O ne a re: ‘Modimo wa borraaronamogolo o go tlhophile gore o itse thato ya gagwe le gore o bone Jesu, yo o boitshepo le yo o siameng+ le gore o utlwe lentswe la gagwe, 15  ka gonne o tla nna mosupi wa gagwe mo bathong botlhe o ba bolelela dilo tsotlhe tse o di boneng le tse o di utlwileng.+ 16  Jaanong ke ka ntlha yang fa o diega? Ema o kolobediwe, mme o tlhatswe maleo a gago+ ka go bitsa leina la gagwe.’+ 17  “Fa ke sena go boela kwa Jerusalema+ mme ke rapela mo tempeleng, ke ne ka nna mo maibing 18  mme ka bona Morena a nthaya a re: ‘Itlhaganele mme o tswe mo Jerusalema ka bonako, ka gonne ga ba kitla ba dumela se o se buang ka ga me.’+ 19  Mme ke ne ka re: ‘Morena, ba itse sentle gore ke ne ke tlhola ke tsenya batho ba ba dumelang mo go wena mo kgolegelong e bile ke ba kgwathisa mo disinagogeng ka go latelana;+ 20  mme fa mosupi wa gago e bong Setefane a ne a bolawa, ke ne ke le teng e bile ke dumalana le se ba neng ba se dira, mme ke ne ke disitse diaparo tsa ka fa ntle tsa ba ba mmolayang.’+ 21  Le fa go ntse jalo, o ne a nthaya a re: ‘Tsamaya, ka gonne ke tla go roma kwa ditšhabeng tse di kgakala thata.’”+ 22  Jaanong ba ne ba tswelela ba mo reeditse go fitlha a bua mafoko ao. Go tswa foo, ba ne ba tlhatlosa mantswe ba re: “Bolaya motho yono, ka gonne ga a tshwanelwe ke go tshela!” 23  E re ka ba ne ba goakaka, ba latlhakanya diaparo tsa bone tsa ka fa ntle, e bile ba gasa lorole mo moyeng,+ 24  molaodi wa masole o ne a laela gore Paulo a isiwe kwa lefelong le masole a nnang kwa go lone a bo a re a botsolodiwe a ntse a kgwathisiwa, gore a tle a itse gore tota ke ka ntlha yang fa batho ba ne ba goa Paulo jalo. 25  E rile ba sena go patlamisa Paulo gore ba mo iteye ka seme, Paulo o ne a raya modiredi wa masole yo o neng a eme foo a re: “A go ka fa molaong gore lo kgwathise Moroma* yo a iseng a bonwe molato?”*+ 26  Fa modiredi wa masole a utlwa seno, o ne a ya kwa molaoding wa masole mme a mmolelela seo a re: “O ikaeletse go dira eng? Kana monna yono ke Moroma.” 27  Ka jalo, molaodi wa masole o ne a ya kwa go Paulo mme a mo raya a re: “Mpolelele, a o Moroma?” O ne a re: “Ee.” 28  Molaodi wa masole o ne a mo raya a re: “Ke ne ka reka ditshwanelo tseno tsa go nna moagi ka madi a mantsi thata.” Paulo o ne a re: “Mme nna ke tshotswe ke na le tsone.”+ 29  Ka yone nako eo, banna ba ba neng ba tloga ba mmotsolotsa ba ntse ba mo itaya ba ne ba mo tlogela; mme molaodi wa masole o ne a tshoga fa a lemoga gore e ne e le Moroma le gore o ne a mmofile ka dikeetane.+ 30  Ka jalo, e re ka a ne a batla go itse gore tota ke ka ntlha yang fa Bajuda ba ne ba latofatsa Paulo, mo letsatsing le le latelang o ne a mo golola a bo a laela gore baperesiti ba bagolo le maloko otlhe a Sanehederine ba kopane. Go tswa foo, o ne a tlisa Paulo a bo a mo emisa mo gare ga bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “moagi wa Roma.”
Kgotsa “yo a iseng a sekisiwe?”