Ditiro Tsa Baaposetoloi 19:1-41

  • Paulo kwa Efeso; bangwe ba kolobediwa gape (1-7)

  • Tiro ya ga Paulo ya go ruta (8-10)

  • O a atlega le fa go na le bodimona (11-20)

  • Dikhuduego kwa Efeso (21-41)

19  Fa ditiragalo tseno di ntse di tsweletse, Apolose+ a le kwa Korintha, Paulo o ne a ralala dikgaolo tse di kgakala le lewatle mme a ya kwa Efeso.+ O ne a fitlhela barutwa bangwe koo  mme a ba raya a re: “A lo ne lwa amogela moya o o boitshepo fa lo ne lo nna badumedi?”+ Ba ne ba mo raya ba re: “Tota ga re ise re tsamaye re utlwe gore go na le moya o o boitshepo.”  Ka jalo, o ne a re: “E le gore lo ne lwa kolobediwa ka kolobetso ya mofuta ofe?” Ba ne ba re: “Ka kolobetso ya ga Johane.”+  Paulo o ne a re: “Johane o ne a kolobetsa batho e le tshwantshetso ya gore ba ikwatlhaile,+ a bolelela batho gore ba dumele mo go yo o tlang kwa morago ga gagwe,+ ke gore ba dumele mo go Jesu.”  Fa ba utlwa seno, ba ne ba kolobediwa mo leineng la Morena Jesu.  Mme e rile Paulo a ba baya diatla, moya o o boitshepo o ne wa tla mo go bone,+ mme ba ne ba simolola go bua ka dipuo tse di farologaneng e bile ba porofeta.+  Banna bao botlhe ba ne ba ka nna 12.  O ne a fetsa dikgwedi di le tharo a bua a le pelokgale mo sinagogeng,+ a neela dipuo e bile a ntsha mabaka a a tlhatswang pelo ka Bogosi Jwa Modimo.+  Mme e rile bangwe ba gana go dumela,* e bile ba bua maswe ka ga Tsela+ fa pele ga batho ba le bantsi, o ne a tswa mo go bone+ a bo a tsamaya le barutwa, mme o ne a neela dipuo letsatsi le letsatsi mo holong ya sekolo sa ga Tirano. 10  O ne a dira seno dingwaga di le pedi, mo e leng gore batho botlhe ba ba nnang mo porofenseng* ya Asia ba ne ba utlwa lefoko la Morena, Bajuda mmogo le Bagerika. 11  Mme Modimo o ne a nna a dira dikgakgamatso tse dikgolo a dirisa Paulo,+ 12  mo e leng gore tota le matsela le dikhiba tse di neng di kgomile mmele wa gagwe di ne di isiwa kwa bathong ba ba lwalang,+ mme ba ne ba fola, le madimona a ne a tswa mo go bone.+ 13  Mme Bajuda bangwe ba le bone ba neng ba tsamaya ba leleka madimona, ba ne ba leka go dirisa leina la Morena Jesu mo bathong ba ba neng ba na le madimona; ba ne ba re: “Ke go laela ka leina la ga Jesu yo Paulo a rerang ka ene gore o tswe.”+ 14  Jaanong ba ba neng ba dira seo e ne e le barwa ba ba supa ba ga Sekefa, yo e leng moperesiti yo mogolo wa Mojuda. 15  Mme ledimona le ne la ba raya la re: “Ke itse Jesu+ e bile ke tlwaelane le Paulo;+ jaanong lona lo bomang?” 16  Foo monna yo o nang le ledimona o ne a ba tlolela, a ba lwantsha a bo a ba fekeetsa ka go latelana, mme o ne a ba fenya, mo e leng gore ba ne ba tshaba ba tswa mo ntlong eo ba sa apara e bile ba gobetse. 17  Batho botlhe ba ile ba itse seo, Bajuda mmogo le Bagerika ba ba neng ba nna mo Efeso; mme botlhe ba ne ba boifa thata, e bile leina la Morena Jesu le ne la tswelela le godisiwa. 18  Mme batho ba le bantsi ba jaanong e neng e le badumedi ba ne ba tlhola ba tla ba bo ba ipolela e bile ba bega ditiro tsa bone phatlalatsa. 19  Eleruri, ba le bantsi thata mo go ba ba neng ba dira ditiro tsa maselamose ba ne ba phutha dibuka tsa bone ba bo ba di fisa ka molelo fa pele ga mongwe le mongwe.+ Ba ne ba bala tlhwatlhwa ya tsone mme ya nna madi a selefera a le 50 000. 20  Ka jalo, lefoko la ga Jehofa* le ne la tswelela le gola thata e bile le fenya.+ 21  Fa dilo tseno di sena go diragala, Paulo o ne a dira tshwetso ya gore fa a sena go tsena ka Makedonia+ le Akaia, o tla ya kwa Jerusalema.+ O ne a re: “Fa ke sena go ya teng, ke tshwanetse go ya le kwa Roma.”+ 22  Ka jalo, o ne a roma batho ba babedi ba ba neng ba mo thusa, e bong Timotheo+ le Eraseto+ kwa Makedonia, mme ene o ne a nna nakonyana mo porofenseng ya Asia. 23  Ka nako eo, go ne ga tsoga dikhuduego+ tse dikgolo ka ga Tsela.+ 24  Gonne monna mongwe yo o neng a bidiwa Dimeterio, yo e leng mothudi wa selefera yo o neng a dira ditempelana tsa selefera tsa ga Aretemise, o ne a tlisetsa badiri ba ba ditswerere lotseno lo lontsi.+ 25  O ne a ba phutha le ba bangwe ba ba neng ba dira ditiro tse di tshwanang le tseo a bo a re: “Banna, lo itse sentle gore kgwebo eno ke yone e e dirang gore re atlege. 26  Jaanong lo a bona e bile lo a utlwa gore Paulo o tlhotlheleditse batho ba le bantsintsi e bile o dira gore ba dumele se a se buang gore medimo e e dirilweng ka diatla ga se ya mmatota.+ Ga a dire jalo mo Efeso fela,+ mme o dira jalo mo e batlang e le mo porofenseng yotlhe ya Asia. 27  Mo godimo ga moo, ke tshaba gore batho ba tla nyatsa kgwebo eno ya rona. Gape ke tshaba gore batho ba tla tsaya tempele ya modimo wa rona yo mogolo wa mosadi, Aretemise, e le selo se se se nang mosola. Mme le fa gone mongwe le mongwe mo porofenseng ya Asia le mo lefatsheng lotlhe a mo obamela, ga a kitla a tlhola a bakwa ka ntlha ya se Paulo a se buileng.” 28  Fa banna bano ba utlwa seno, ba ne ba galefa ba bo ba goa ba re: “Aretemise wa Baefeso o mogolo!” 29  Ka jalo, go ne ga nna tlhakatlhakano mo motseng, mme botlhe ba ne ba tabogela kwa bobogelong, ba tsaya Gaio le Arisetareko+ ka dikgoka, Bamakedonia ba ba neng ba tsamaya le Paulo. 30  Mme Paulo o ne a batla go tsena mo teng a ya kwa bathong, le fa go ntse jalo, barutwa ga ba a ka ba mo letla. 31  Tota le baeteledipele bangwe ba meletlo le metshameko ba e neng e le ditsala tsa gagwe, ba ne ba roma batho kwa go ene ba mo tlhagisa gore a se ka a ipaya mo kotsing ka go tsena mo bobogelong. 32  Tota e bile, bangwe ba ne ba goa selo se sengwe mme ba bangwe ba goa se sele; gonne batho bao ba bantsi ba ne ba tsositse tlhakatlhakano e bile bontsi jwa bone ba ne ba sa itse lebaka la go bo ba ne ba phuthegile. 33  Ka jalo, Bajuda ba ne ba kgoromeletsa Alekesandere kwa pele ba mo ntsha mo bathong, mme Alekesandere o ne a didimatsa batho ka seatla a batla go tlhalosa seemo. 34  E rile ba lemoga gore ke Mojuda, botlhe ba ne ba simolola go goa ka nako e le nngwe ka lobaka lwa diura di ka nna pedi ba re: “Aretemise wa Baefeso o mogolo!” 35  Fa mokwaledi wa ditiragalo wa mo motseng a sena go didimatsa boidiidi joo jwa batho, o ne a re: “Banna ba Efeso, tota ke mang yo o sa itseng gore motse wa Efeso ke one o o tlhokometseng tempele ya ga Aretemise yo mogolo le wa setshwantsho se se neng sa wa kwa legodimong? 36  E re ka go se na ope yo o ka ganetsang dilo tseno, lo tshwanetse go didimala mme lo se ka lwa potlakela go dira sepe. 37  Gonne banna bano ba lo ba tlisitseng fano ga se dinokwane tsa tempele e bile ga ba tlhapatse modimo wa rona wa mosadi. 38  Ka jalo, fa e le gore ruri Dimeterio+ le badiri ba ba ditswerere ba ba nang le ene ba na le kgang le mongwe, go na le malatsi a tsheko e bile go na le balaodi ba diporofense; a ba tle go sekisana ka malatsi ao. 39  Mme fa e le gore lo batla sengwe se sele, se tshwanetse go direlwa tshwetso mo kopanong ya gale le gale. 40  Gonne tota re mo kotsing ya go bonwa molato wa go sa ikobele taolo ka ntlha ya tiragalo ya gompieno, ka gonne ga go na mabaka ape a re ka a ntshang a go bo go na le segopa seno se se sa laolesegeng.” 41  Fa a sena go bua seno, o ne a phatlalatsa batho bao.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ba tswelela ba ikgwaralatsa e bile ba sa dumele.”
Kgotsa “mo kgaolong.”