Ditiro Tsa Baaposetoloi 20:1-38

  • Paulo kwa Makedonia le Gerika (1-6)

  • Yutiko o tsosiwa mo baswing kwa Teroase (7-12)

  • Go tswa kwa Teroase go ya kwa Mileto (13-16)

  • Paulo o kopana le bagolwane ba kwa Efeso (17-38)

    • Go rera ka ntlo le ntlo (20)

    • “Go aba go itumedisa thata” (35)

20  Fa tlhakatlhakano eo e sena go kokobela, Paulo o ne a laela gore barutwa ba ye go bidiwa, mme fa a sena go ba kgothatsa le go ba sadisa sentle, o ne a simolola loeto lwa gagwe lwa go ya kwa Makedonia.  Fa a sena go tsamaya mo dikgaolong tseo le go kgothatsa badumedi ba ba koo fela thata, o ne a goroga kwa Gerika.  O ne a fetsa dikgwedi di le tharo koo, mme fa a ne a tloga a ya kwa Siria ka sekepe, Bajuda ba ne ba mo logela leano,+ mme o ne a dira tshwetso ya gore a boe a fete ka Makedonia.  O ne a tsamaya le Sopatere morwa Piro wa kwa Berea, Arisetareko+ le Sekundo wa kwa Thesalonika, Gaio wa kwa Derebe le Timotheo,+ mme ba ba tswang kwa porofenseng* ya Asia e ne e le Tikiko+ le Terofimo.+  Banna bano ba ne ba tsamaela kwa pele mme ba re emela kwa Teroase;  mme rona re ne ra tswa mo Filipi ka sekepe morago ga malatsi a Senkgwe Se se Se Nang Sebediso,+ re ne ra goroga kwa go bone kwa Teroase mo malatsing a le matlhano, mme re ne ra nna malatsi a le supa koo.  Mo letsatsing la ntlha la beke, fa re ne re phuthegile mmogo go tla go ja dijo, Paulo o ne a simolola go bua le bone ka gonne o ne a tlile go tsamaya letsatsi le le latelang; mme o ne a bua lobaka lo loleele go fitlha bosigogare.  Ka jalo, go ne go na le dipone di le dintsi thata mo phaposing e e kwa godimo e re neng re phuthegetse mo go yone.  Lekawana lengwe le le bidiwang Yutiko le ne le ntse fa fensetereng, mme le ne la tshwarwa ke boroko jo bogolo fa Paulo a ntse a bua, mme e re ka le ne le gateletswe ke boroko, le ne la wela kwa tlase go tswa kwa letlhatlaganyaneng la boraro mme la fitlhelwa le sule. 10  Le fa go ntse jalo Paulo o ne a fologela kwa tlase, a itatlhela mo go ene, a mo tlamparela+ a bo a re: “Tlogelang go tsosa modumo, ka gonne o a tshela.”+ 11  Go tswa foo, o ne a boela kwa godimo a bo a tsaya dijo* a ja. O ne a tswelela a bua ka lobaka lo loleele thata go fitlha letsatsi le tlhaba, go tswa foo a bo a tsamaya. 12  Ka jalo, ba ne ba tsaya mosimane yoo mme ba gomotsega fela thata ka gonne jaanong o ne a tshela. 13  Jaanong re ne ra tsamaela kwa sekepeng mme ra tsamaya ka sone kwa Asoso, kwa re neng re ikaeletse go pega Paulo gone, ka gonne o ne a laetse jalo, e re ka ene a ne a ikaeletse go tsamaya ka dinao. 14  Ka jalo, e rile a kopana le rona kwa Asoso, re ne ra mo pega mme ra ya kwa Mitilene. 15  Letsatsi le le latelang re ne ra tswa koo ka sekepe mme ra goroga gaufi le Kiose, mme letsatsi morago ga moo, re ne ra fitlha kwa Samosa, mme mo letsatsing le le latelang, re ne ra goroga kwa Mileto. 16  Paulo o ne a dirile tshwetso ya gore a fete kwa Efeso+ ka sekepe gore a se ka a diega mo porofenseng ya Asia, ka gonne o ne a itlhaganeletse gore fa a ka kgona a goroge kwa Jerusalema+ ka letsatsi la Moletlo wa Pentekosete. 17  Le fa go ntse jalo, o ne a romela molaetsa a le kwa Mileto gore go bidiwe bagolwane ba phuthego ba kwa Efeso. 18  Fa ba goroga kwa go ene, o ne a ba raya a re: “Lo itse sentle gore ke ile ka itshwara jang fa ke ne ke na le lona go tloga ka letsatsi la ntlha fa ke ne ke goroga mo porofenseng ya Asia,+ 19  ke ne ke direla Morena ka boikokobetso jotlhe,*+ ke lela e bile gape ke ne ke boga fa Bajuda ba ne ba batla go mpolaya, 20  gape lo a itse gore ga ke a ka ka didimala fela mme ke ne ka lo bolelela dilo tse di ka lo tswelang mosola* e bile ga ke a ka ka tlogela go lo ruta phatlalatsa+ le ka ntlo le ntlo.+ 21  Mme ke ne ka tlhalosetsa Bajuda le Bagerika ka botlalo gore ba tshwanetse go ikwatlhaya+ mme ba boele mo Modimong, le go dumela mo Moreneng wa rona Jesu.+ 22  Mme jaanong e re ka ke tlhotlhelediwa ke* moya, ke ya kwa Jerusalema, le fa gone ke sa itse se se tla ntiragalelang teng, 23  se ke se itseng fela ke gore mo metseng ka go latelana, moya o o boitshepo o ntse o nnaya bosupi jwa gore ke tlile go tsenngwa mo kgolegelong le go lebana le dipitlagano.+ 24  Le fa go ntse jalo, ga ke tseye botshelo* jwa me bo le botlhokwa thata mo go nna;* selo sa botlhokwa ke gore ke wetse tiro e ke neng ka e amogela+ mo go Morena Jesu, e leng tiro ya go rera ka botlalo dikgang tse di molemo tsa bopelonomi jo bogolo* jwa Modimo. 25  “Mme jaanong ke a itse gore mo go lona ba ke neng ka lo rerela Bogosi, ga go na ope yo o tla tlholang a mpona gape. 26  Ka jalo, ke batla gore lo tlhaloganye gore ga ke na molato wa madi a motho ope,+ 27  ka gonne ga ke a didimala fela mme ke ne ka lo bolelela boikaelelo jotlhe* jwa Modimo.+ 28  Ikeleng tlhoko lo bo lo tlhokomele letsomane lotlhe,+ ka gonne moya o o boitshepo o lo tlhomile gore lo nne balebedi+ ba lone, gore lo dise phuthego ya Modimo,+ e a neng a e reka ka madi a Morwawe.+ 29  Ke a itse gore fa ke sena go tsamaya, diphiri tse di gatelelang di tla tsena mo gare ga lona+ mme ga di kitla di tshwara letsomane ka bonolo, 30  e bile go tla tswa banna mo gare ga lona mme ba tla bua dilo tse di sokameng gore ba gogele barutwa kwa go bone.+ 31  “Ka jalo nnang lo tsogile, mme lo gopole gore dingwaga di le tharo,+ bosigo le motshegare, ga ke a ka ka tlogela go tlhagisa mongwe le mongwe wa lona ke lela. 32  Mme jaanong ke lo tlogela mo diatleng tsa Modimo e bile e kete lefoko la bopelonomi jwa gagwe jo bogolo le ka lo sireletsa, lefoko le le ka lo agang la bo la lo naya boswa jo bo tla newang botlhe ba ba boitshepo.+ 33  Ga ke a eletsa selefera kgotsa gauta kgotsa diaparo tsa ga ope.+ 34  Lona ka bolona lo a itse gore ke ne ke dira ka diatla tseno tsa me gore ke nne le dilo tse ke di tlhokang,+ le gore ba ba nang le nna ba nne le dilo tse ba di tlhokang. 35  Ke lo bontshitse mo dilong tsotlhe gore fa lo dira ka natla jalo,+ lo tshwanetse go thusa ba ba bokoa e bile lo tshwanetse go nna lo gopotse mafoko a Morena Jesu, fa ene ka boene a ne a re: ‘Go aba go itumedisa thata+ go feta go amogela.’” 36  E rile a sena go bua dilo tseno, o ne a khubama le bone botlhe a bo a rapela. 37  Mme botlhe ba ne ba thubega ka selelo, ba ne ba tlamparela* Paulo ba bo ba mo suna, 38  ka gonne ba ne ba utlwisitswe botlhoko thata ke mafoko a a neng a a buile a re ba ne ba se kitla ba tlhola ba mmona gape.+ Go tswa foo ba ne ba mmuledisa* go ya kwa sekepeng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kwa kgaolong.”
Seger., “a ngatha senkgwe.”
Kgotsa “ka mogopolo o o ikokobeditseng.”
Seger., “tse di nang le poelo.”
Seger., “ke pitlagane mo.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “bo na le boleng bope mo go nna.”
Seger., “kgakololo yotlhe.”
Seger., “ba wela mo molaleng wa ga.”
Kgotsa “ba mo felegetsa.”