Ditiro Tsa Baaposetoloi 13:1-52

  • Barenabase le Saulo e nna barongwa (1-3)

  • Bodiredi kwa Kupero (4-12)

  • Puo ya ga Paulo kwa Antioka kwa Pisidia (13-41)

  • Taelo ya boporofeti ya gore go rerelwe ditšhaba tse dingwe (42-52)

13  Jaanong mo phuthegong ya kwa Antioka go ne go na le baporofeti le barutisi bano:+ Barenabase, Semeone yo o neng a bidiwa Nigere, Lukio wa kwa Kurene, Manaene yo o neng a rutilwe ka nako e le nngwe le Herode yo o neng a busa kgaolo eo, le Saulo.  Fa ba ntse ba direla* Jehofa* e bile ba itima dijo, moya o o boitshepo o ne wa re: “Ntlhopheleng Barenabase le Saulo+ gore ba ye go dira tiro e ke ba e bileditseng.”+  Go tswa foo, fa ba sena go rapela le go itima dijo, ba ne ba ba baya diatla ba bo ba ba naya tsela.  E re ka banna bano ba ne ba rometswe ke moya o o boitshepo, ba ne ba ya kwa Seleukia, mme ba ne ba tswa koo ka mokoro ba ya kwa Kupero.  Fa ba goroga kwa Salamisa, ba ne ba itsise lefoko la Modimo mo disinagogeng tsa Bajuda. Gape ba ne ba na le Johane e le motlhokomedi* wa bone.+  Fa ba sena go tsamaya mo setlhaketlhakeng seo sotlhe go ya go fitlha kwa Pafosa, ba ne ba kopana le monna mongwe wa Mojuda yo o bidiwang Bara-Jesu, yo e neng e le moloi e bile e le moporofeti wa maaka.  O ne a na le molaodi wa porofense* e bong Seregio Paulose, monna yo o botlhale. Monna yono o ne a biletsa Barenabase le Saulo kwa go ene, ka gonne o ne a eletsa go utlwa lefoko la Modimo.  Mme Elimase wa moloi (gonne eo ke tsela e leina la gagwe le ranolwang ka yone) o ne a simolola go ba ganetsa, a leka go thibela molaodi yoo gore a se ka a dumela mo Moreneng.  Foo Saulo, yo gape a bidiwang Paulo, o ne a tlala moya o o boitshepo, mme a mo leba ka kelotlhoko 10  a bo a re: “Wena monna yo o tletseng boferefere le bolotsana jwa mofuta mongwe le mongwe, wena morwa Diabolo,+ wena mmaba wa sengwe le sengwe se se siameng, ke ka ntlha yang fa o sokamisa ditsela tse di siameng tsa ga Jehofa?* 11  Bona! Seatla sa ga Jehofa* se mo go wena, mme o tla foufala, go tla feta nako o sa bone lesedi la letsatsi.” Ka bonako fela o ne a welwa ke mouwane o o kitlaneng le lefifi, mme o ne a tsamayatsamaya a batla mongwe yo a ka mo gogang ka seatla. 12  E rile molaodi wa porofense a bona se se neng se diragetse, o ne a nna modumedi, ka gonne o ne a gakgamaditswe ke thuto ya ga Jehofa.* 13  Jaanong Paulo le batho ba a neng a tsamaya le bone ba ne ba tswa mo Pafosa ka mokoro mme ba goroga kwa Perega kwa Pamfilia. Mme Johane+ o ne a ba tlogela a bo a boela kwa Jerusalema.+ 14  Le fa go ntse jalo, ba ne ba tswa kwa Perega mme ba ya kwa Antioka kwa Pisidia. Mme ba ne ba ya kwa sinagogeng+ ka letsatsi la Sabata ba bo ba nna fa fatshe. 15  Fa go sena go balwa Molao wa ga Moshe+ le mekwalo ya Baporofeti phatlalatsa, badiredi ba ba okametseng sinagoge ba ne ba romela molaetsa kwa go bone ba re: “Banna, bakaulengwe, fa e le gore lo na le lefoko lengwe le le kgothatsang le lo ka le bolelelang batho bano, le bueng.” 16  Ka jalo, Paulo o ne a ema mme a ba kopa gore ba didimale a dirisa seatla a re: “Banna, Baiseraele le lona ba bangwe ba lo boifang Modimo, ntheetseng. 17  Modimo wa setšhaba seno sa Iseraele o ne a tlhopha borraaronamogolo, mme o ne a ba thusa fa ba ne ba nna kwa lefatsheng la Egepeto e le batswakwa, mme o ne a dirisa maatla a gagwe a magolo go ba ntsha kwa lefelong leo.+ 18  O ne a ba itshokela kwa nageng dingwaga di ka nna 40.+ 19  Fa a sena go senya ditšhaba di le supa mo lefatsheng la Kanana, o ne a abela borraaronamogolo lefatshe la tsone e le boswa.+ 20  Dilo tseno tsotlhe di ne tsa direga mo lobakeng lwa dingwaga di ka nna 450. “Go tswa foo, o ne a ba tlhomela baatlhodi go fitlha ka motlha wa ga moporofeti Samuele.+ 21  Mme morago ga moo, ba ne ba pateletsa gore ba nne le kgosi,+ mme Modimo o ne a ba tlhomela Saulo morwa Kishe, wa lotso lwa ga Benjamine,+ gore a ba buse dingwaga di le 40. 22  Fa a sena go mo tlosa, o ne a tlhoma Dafide gore a nne kgosi ya bone,+ yo a ileng a bua ka ene a re: ‘Ke itlhophetse Dafide morwa Jese,+ monna yo o amogelwang ke pelo ya me;+ o tla dira dilo tsotlhe tse ke di eletsang.’ 23  Modimo o tliseditse Iseraele mmoloki, e bong Jesu,+ go tswa mo ditlogolwaneng* tsa monna yono, fela jaaka a ne a solofeditse. 24  Pele ga ene yoo a goroga, Johane o ne a ile a rerela batho ba Iseraele phatlalatsa gore ba kolobediwe e le go bontsha gore ba ikwatlhaile.+ 25  Mme fa Johane a ne a wetsa tiro ya gagwe, o ne a re: ‘Lo akanya gore nna ke mang? Ga ke Keresete. Mme go tla mongwe kwa morago ga me yo ke sa tshwanelegeng go bofolola ditlhako* tsa gagwe.’+ 26  “Banna, bakaulengwe, lona ditlogolwana tsa lelapa la ga Aborahame le batho ba bangwe ba ba boifang Modimo, lefoko leno la poloko le rometswe mo go rona.+ 27  Gonne batho ba ba nnang mo Jerusalema le babusi ba bone ga ba a ka ba lemoga mmoloki yoo, mme fa ba ne ba mo atlhola, ba ne ba diragatsa dilo tse di neng tsa buiwa ke Baporofeti,+ tse di balelwang kwa godimo ka sabata mongwe le mongwe. 28  Le fa gone ba ne ba sa bona lebaka lepe le le neng le ka dira gore a bolawe,+ ba ne ba pateletsa Pilato gore a laele gore a bolawe.+ 29  Mme fa ba sena go diragatsa dilo tsotlhe tse di kwadilweng ka ga gagwe, ba ne ba mo folosa mo koteng* ba bo ba mo latsa mo lebitleng.*+ 30  Le fa go ntse jalo, Modimo o ne a mo tsosa mo baswing,+ 31  mme malatsi a le mantsi o ne a iponatsa mo bathong ba ba neng ba tsamaile le ene kwa Jerusalema ba tswa kwa Galalea. Jaanong bano ba bolelela batho ka ene.+ 32  “Ka jalo, re lo bolelela dikgang tse di molemo tsa tsholofetso e Modimo a neng a e solofetsa borraaronamogolo. 33  Modimo o e diragaditse ka botlalo mo go rona bana ba bone, ka go tsosa Jesu mo baswing;+ fela jaaka go kwadilwe mo pesalemeng ya bobedi go twe: ‘O morwaake; jaanong gompieno ke rrago.’+ 34  Modimo o ne a mo tsosa mo baswing gore a se ka a tlhola a boela kwa go boleng. Modimo o ne a bontsha gore seo se boammaaruri fa a ne a re: ‘Ke tla lo naya mafoko a a ikanyegang* a lorato lo lo sa kgaotseng a ke neng ka a solofetsa Dafide.’+ 35  Gape pesalema e nngwe e bua jaana: ‘Ga o kitla o letlelela motho wa gago yo o ikanyegang gore a bole.’+ 36  Go farologana le seo, Dafide ene o ne a direla Modimo* mo kokomaneng ya gagwe, a swa,* a fitlhwa le borraagwemogolo a bo a bola.+ 37  Le fa go ntse jalo, yo Modimo a neng a mo tsosa ga a ka a bola.+ 38  “Ka jalo bakaulengwe, ke lo itsise gore Modimo o tla lo itshwarela maleo ka ntlha ya loso lwa monna yono,+ 39  mme Molao wa ga Moshe o ne o sa kgone go dira gore lo bolelwe lo le batho ba ba se nang molato,+ mme mongwe le mongwe yo o dumelang o bolelwa e le yo o se nang molato ka ntlha ya monna yono.+ 40  Ka jalo, elang tlhoko gore seno se se kwadilweng mo Bukeng ya Baporofeti se se ka sa lo diragalela: 41  ‘Lona basotli, lebang lo bo lo gakgamale, mme lo nyelele, ka gonne ke dira tiro mo motlheng wa lona, tiro e lo se kitlang lo e dumela ka gope le fa mongwe a ka lo bolelela dintlha tsotlhe tsa yone.’”+ 42  Jaanong e rile ba tswa mo sinagogeng, batho ba ne ba ba kopa gore ba bue dikgang tseno gape ka Sabata o o latelang. 43  Ka jalo, fa batho ba ba neng ba tlile mo sinagogeng ba sena go phatlalala, Bajuda ba le bantsi le basokologi ba ba neng ba obamela Modimo ba ne ba sala Paulo le Barenabase morago, mme fa ba ntse ba bua le bone ba ne ba ba rotloetsa gore ba tswelele ba le mo loratong lwa Modimo.*+ 44  Ka Sabata o o latelang, batho ba le bantsi mo motseng ba ne ba phuthega gore ba tle go utlwa lefoko la ga Jehofa.* 45  Fa Bajuda ba bona batho bao ba bantsintsi, ba ne ba tlala lefufa ba bo ba simolola go ganetsa dilo tse Paulo a neng a di bua e bile ba tlhapatsa.+ 46  Foo Paulo le Barenabase ba ne ba ba bolelela jaana ka bopelokgale: “Go ne go tlhokega gore lefoko la Modimo le bolelelwe lona pele.+ E re ka lo le gana e bile lo ikatlhola gore ga lo tshwanelwe ke botshelo jo bo sa khutleng, jaanong re ya kwa ditšhabeng tse dingwe.+ 47  Gonne Jehofa* o re laetse a re: ‘Ke go tlhomile gore o nne lesedi la ditšhaba, gore o rere ka poloko go fitlha kwa dikhutlong tsa lefatshe.’”+ 48  E rile batho ba ditšhaba tse dingwe ba utlwa seno, ba ne ba simolola go itumela le go galaletsa lefoko la ga Jehofa,* mme botlhe ba dipelo tsa bone di neng di ba tlhotlheletsa go amogela boammaaruri jo bo nayang botshelo jo bo sa khutleng, ba ne ba nna badumedi. 49  Mo godimo ga moo, lefoko la ga Jehofa* le ne la anamisiwa mo nageng eo yotlhe. 50  Le fa go ntse jalo, Bajuda ba ne ba tlhotlheletsa basadi ba ba tlotlegang ba ba neng ba boifa Modimo le banna ba motse ba ba tseelwang kwa godimo gore ba tlhasele Paulo le Barenabase, mme ba ne ba ba bogisa+ ba bo ba ba leleka mo kgaolong ya bone. 51  Ka jalo, Paulo le Barenabase ba ne ba ba tlhotlhorela lorole lo lo mo dinaong tsa bone ba bo ba ya kwa Ikonio.+ 52  Mme barutwa ba ne ba tswelela ba itumetse+ e bile ba tladiwa ka moya o o boitshepo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ba direla phatlalatsa.”
Kgotsa “mothusi.”
Molaodi wa porofense ya kwa Roma. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “mo losikeng.”
Seger.,  “bompaatšhane.”
Kgotsa “mo lebitleng la kgakologelo.”
Kgotsa “mo setlhareng.”
Kgotsa “a a ka ikanngwang.”
Kgotsa “a dira thato ya Modimo.”
Seger., “a robala mo losong.”
Kgotsa “ba amogela bopelonomi jo bogolo jwa Modimo.”