Ditiro Tsa Baaposetoloi 2:1-47

  • Ba tshololelwa moya o o boitshepo ka Pentekosete (1-13)

  • Puo ya ga Petere (14-36)

  • Batho ba le bantsi ba itumelela puo ya ga Petere (37-41)

    • Batho ba le 3 000 ba a kolobediwa (41)

  • Bakeresete ba kopana mmogo (42-47)

2  Jaanong fa letsatsi la Moletlo wa Pentekosete+ le ntse le tsweletse, ba ne ba le mmogo botlhe mo lefelong le le lengwe.  Ka tshoganyetso fela go ne ga nna le modumo o o tswang kwa legodimong, o o tshwanang le wa phefonyana e e maatla e e tsubutlang, mme o ne wa tlala mo ntlong yotlhe e ba neng ba ntse mo go yone.+  Mme ba ne ba bona sengwe se se neng se tshwana le dikgabo tse dinnye tsa molelo* mme di ne tsa gasama, e le nngwe ya nna mo go mongwe le mongwe wa bone,  mme botlhe ba ne ba tlala moya o o boitshepo+ mme ba simolola go bua dipuo* tse di farologaneng, fela jaaka moya o ne o dira gore ba bue.+  Ka nako eo, Bajuda ba ba tswang mo ditšhabeng tsotlhe tse di mo lefatsheng, ba ba neng ba tlotla Modimo, ba ne ba nna mo Jerusalema.+  Ka jalo, e rile modumo ono o utlwala, batho ba le bantsi ba ne ba phuthega mme ba gakgamala, ka gonne mongwe le mongwe o ne a ba utlwa ba bua puo ya gagwe.  Eleruri, ba ne ba gakgamala thata mme ba re: “Bonang, batho bano botlhe ba ba buang ke Bagalalea,+ a ga go jalo?  Mme jaanong go tla jang gore mongwe le mongwe wa rona a bo a utlwa ba bua puo ya gagwe?*  Batho ba ba nang le rona ke Baparathia, Bameda+ le Baelama,+ banni ba Mesopotamia, Judea le Kapadokia, Ponto le porofense* ya Asia,+ 10  Feregia le Pamfilia, Egepeto le dikgaolo tsa Libia gaufi le Kurene, le baeng ba ba tswang kwa Roma, ba e leng Bajuda le batho ba ba dumelang dithuto tsa Sejuda,+ 11  gape go na le Bakereta le Baarabia, mme re ba utlwa ba bua dilo tse dikgolo tsa Modimo ka dipuo tsa rona.” 12  Eleruri botlhe ba ne ba akabetse e bile ba gamaregile, mme ba ne ba raana ba re: “Selo seno se kaya eng?” 13  Le fa go ntse jalo, ba bangwe ba ne ba ba sotla ba ba raya ba re: “Ba tagilwe.” 14  Mme Petere o ne a ema a na le barutwa ba ba 11+ a bo a bua le bone ka lentswe le le kwa godimo a re: “Banna ba Judea le lona lotlhe banni ba Jerusalema, itseng seno lo bo lo reetse mafoko a me ka kelotlhoko. 15  Tota batho bano ga ba a tagwa, jaaka lo re ba tagilwe, ka gonne ke mo e ka nnang ka 9:00 mo mosong.* 16  Go na le moo, seno ke se se neng sa buiwa ke moporofeti Joele fa a ne a re: 17  ‘Modimo a re, “Mo metlheng ya bofelo ke tla tshololela moya wa me mo bathong* ba mofuta mongwe le mongwe, mme bomorwaalona le bomorwadialona ba tla porofeta le makawana a lona a tla bona diponatshegelo le bannabagolo ba lona ba tla lora ditoro,+ 18  tota e bile mo malatsing ao ke tla tshololela moya wa me le mo batlhankeng ba me le mo malateng a me, mme ba tla porofeta.+ 19  Mme ke tla dira dikgakgamatso kwa legodimong kwa godimo le ditshupo mo lefatsheng kwa tlase, e leng madi le molelo le mosi. 20  Pele ga letsatsi le legolo le le boitshegang la ga Jehofa* le tla, letsatsi le tla fetoga lefifi, mme ngwedi e tla fetoga madi. 21  Mme mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehofa* o tla bolokwa.”’+ 22  “Banna ba Iseraele, utlwang mafoko ano: Jesu wa Monasaretha e ne e le monna yo Modimo a neng a lo mmontsha phatlalatsa ka ditiro tse di maatla le dikgakgamatso le ditshupo tse Modimo a neng a di dira ka ene mo gare ga lona,+ fela jaaka lona ka bolona lo itse. 23  Monna yono, ke yo lo neng lwa mo tshwara lo bo lo mo neela batho ba ba se nang molao+ gore ba mo kokotele mo koteng mme ba mmolaye. Modimo o ne a letla gore go direge ka tsela eo, ka jalo, o ne a itse gore seo se tla diragalela Jesu.+ 24  Le fa go ntse jalo, Modimo o ne a mo tsosa+ mo baswing ka go mo golola mo losong,* ka gonne go ne go sa kgonege gore loso lo mo ngangatlele go ya go ile.+ 25  Gonne Dafide o ne a bua jaana ka ene: ‘Ke beile Jehofa* fa pele ga me* ka metlha, ga nkitla ke boifa ka gonne o ka fa seatleng sa me sa moja. 26  Ka lebaka leno, pelo ya me e ne ya tlala boitumelo e bile ke ne ka bua ke itumetse. E bile ke* tla nna ka tsholofelo; 27  ka gonne ga o kitla o ntlogela mo Lebitleng,* e bile ga o kitla o letla gore motho yo o ikanyegang a bole.+ 28  O dirile gore ke itse ditsela tsa botshelo; o tla dira gore ke itumele thata fa pele ga gago.’*+ 29  “Banna ba gaetsho, bakaulengwe, ntetleng gore ke bue le lona ke gololesegile ka tlhogo ya lotso e bong Dafide, gore o ne a swa a bo a fitlhwa,+ mme lebitla la gagwe le mo motseng wa rona go fitlha mo letsatsing leno. 30  E re ka e ne e le moporofeti e bile a itse gore Modimo o ne a mo ikanetse gore o tla baya mongwe wa ditlogolwana* tsa gagwe mo setulong sa gagwe sa bogosi,+ 31  o ne a bonelapele tsogo ya ga Keresete e bile o ne a tlhalosa gore ga a kitla a tlogelwa mo Lebitleng* le gore nama ya gagwe ga e kitla e bola.+ 32  Modimo o ne a tsosa Jesu mo baswing, mme rotlhe re basupi ba seno.+ 33  Ka jalo, e re ka Jesu a ile a tlhatlogela kwa legodimong a bo a nna ka fa seatleng sa moja sa Modimo+ le go amogela moya o o boitshepo o Rara a neng a o solofeditse,+ o tsholotse seno se lo se bonang e bile lo se utlwa. 34  Gonne Dafide ga a ka a tlhatlogela kwa magodimong, mme ene ka boene o ne a re, ‘Jehofa* o ne a raya Morena wa me a re: “Nna ka fa seatleng sa me sa moja 35  go fitlha ke dira gore baba ba gago ba nne ka fa tlase ga dinao tsa gago.”’+ 36  Ka jalo, a batho botlhe ba Iseraele ba itse gore ruri Modimo o ne a dira gore Jesu e nne Morena+ le Keresete, ene yo lo neng lwa mmolaela mo koteng.”+ 37  Jaanong e rile ba utlwa seno, ba ne ba tlhabega mo pelong, mme ba raya Petere le baaposetoloi ba bangwe ba re: “Banna ba gaetsho, bakaulengwe, ke eng se re tshwanetseng go se dira?” 38  Petere o ne a ba raya a re: “Ikwatlhayeng,+ mme a mongwe le mongwe wa lona a kolobediwe+ mo leineng la ga Jesu Keresete gore lo itshwarelwe maleo a lona,+ mme lo tla amogela mpho ya mahala ya moya o o boitshepo. 39  Gonne tsholofetso+ eno ke ya lona le bana ba lona, le ya botlhe ba ba leng kgakala thata, botlhe ba Jehofa* Modimo wa rona a tla ba biletsang kwa go ene.”+ 40  Mme o ne a tlhalosa ka botlalo a dirisa mafoko a mangwe a le mantsi a bo a nna a ba rotloetsa a re: “Ikgaoganyeng le batho bano ba ba bosula gore lo se ka lwa senngwa.”+ 41  Ka jalo, ba ba neng ba amogela molaetsa wa ga Petere ka boitumelo ba ne ba kolobediwa,+ mme mo letsatsing leo phuthego e ne ya oketsega ka batho ba ka nna 3 000.+ 42  Mme ba ne ba tswelela ba ithuta mo baaposetoloing, ba kopana mmogo,* ba ja dijo mmogo+ e bile ba rapela mmogo.+ 43  Baaposetoloi ba ne ba simolola go dira dikgakgamatso le ditshupo di le dintsi. Batho botlhe ba ne ba di bona mme seo sa dira gore ba tlotle Modimo. + 44  Botlhe ba ba neng ba nna badumedi ba ne ba le seoposengwe e bile ba tlhakanela dilo tsotlhe, 45  mme ba ne ba rekisa dithoto tsa bone+ le mafatshe a bone ba bo ba abela botlhe madi ao, go ya ka se mongwe le mongwe a neng a se tlhoka.+ 46  Mme letsatsi le letsatsi ba ne ba le mo tempeleng ba le seoposengwe, mme ba ne ba jela dijo tsa bone mo magaeng a a farologaneng e bile ba abelana dijo ka boitumelo le ka pelo e ntle, 47  ba baka Modimo e bile ba amogelwa ke batho botlhe. Mo godimo ga moo, letsatsi le letsatsi Jehofa* o ne a tswelela a tlisa ba bangwe ba ba tlileng go bolokwa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “diteme tse e keteng dikgabo tsa molelo.”
Kgotsa “diteme.”
Kgotsa “puo e a neng a tsholwa ka yone?”
Kgotsa “kgaolo.”
Seger., “ke ura ya boraro mo mosong.”
Seger., “nameng.”
Seger., “mo ditlhabing tsa loso.” Kgotsa gongwe “mo dikgoleng.”
Kgotsa “fa pele ga matlho a me.”
Seger., “nama ya me e.”
Kgotsa “Hadese.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “fa pele ga sefatlhego sa gago.”
Seger., “mongwe yo o tswang mo leungong la lotheka.”
Kgotsa “Hadese.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “ba abelana.”