Ditiro Tsa Baaposetoloi 16:1-40

  • Paulo o tlhopha Timotheo (1-5)

  • Ponatshegelo ya monna wa kwa Makedonia (6-10)

  • Lidia o a sokologa kwa Filipi (11-15)

  • Paulo le Silase ba tsenngwa mo kgolegelong (16-24)

  • Modisa wa kgolegelo le ba lelapa la gagwe ba a kolobediwa (25-34)

  • Paulo o batla gore balaodi ba kope maitshwarelo (35-40)

16  Ka jalo, Paulo o ne a goroga kwa Derebe le kwa Lisetera.+ Mme morutwa mongwe yo o bidiwang Timotheo+ o ne a le koo. Mmaagwe e ne e le Mojuda e bile e le morutwa, mme rraagwe e le Mogerika,  mme bakaulengwe ba kwa Lisetera le kwa Ikonio ba ne ba mmua bontle.  Paulo o ne a eletsa gore Timotheo a tsamaye le ene, ka jalo, o ne a mo tsaya a bo a mo rupisa ka ntlha ya Bajuda ba ba neng ba le mo mafelong ao,+ ka gonne botlhe ba ne ba itse gore rraagwe ke Mogerika.  Fa ba ntse ba tsamaya mo metseng, ba ne ba bolelela bakaulengwe tshwetso e baaposetoloi le bagolwane kwa Jerusalema ba neng ba e dirile, gore ba e diragatse.+  Eleruri, diphuthego di ne tsa tswelela di nonotshiwa mo tumelong e bile palo ya bakaulengwe e ne e oketsega letsatsi le letsatsi.  Mo godimo ga moo, ba ne ba ralala Feregia le naga ya Galatia,+ ka gonne moya o o boitshepo o ne o ba thibela go bua lefoko la Modimo mo porofenseng* ya Asia.  Gape, e rile ba ya kwa Misia, ba ne ba leka go tsena kwa Bithinia+ mme moya wa ga Jesu wa se ka wa ba letla.  Ka jalo, ba ne ba feta ka* Misia mme ba ya kwa Teroase.  Mme bosigo Paulo o ne a bona ponatshegelo, monna mongwe wa kwa Makedonia o ne a eme foo a mo kopa a re: “Tla kwano mo Makedonia mme o re thuse.” 10  Fela fa a sena go bona ponatshegelo eo, re ne ra leka go ya kwa Makedonia, re lemoga gore Modimo o ne a re biditse gore re ye go ba bolelela dikgang tse di molemo. 11  Ka jalo, re ne ra tswa mo Teroase ka mokoro mme ra tlhamalala ra ya kwa Samotharake, mme letsatsi le le latelang re ne ra ya kwa Neapolisa; 12  mme fa re tswa koo re ne ra ya kwa Filipi,+ motse o mogolo wa kgaolo ya Makedonia, o e leng kolone ya Roma. Re ne ra nna mo motseng oo malatsinyana. 13  Ka letsatsi la Sabata re ne ra tswela kwa ntle ga kgoro ya motse go bapa le noka, kwa lefelong le re neng re akanya gore batho ba ne ba phuthegela kwa go lone gore ba rapele, mme re ne ra nna fa fatshe ra simolola go bua le basadi ba ba neng ba phuthegetse koo. 14  Mme mosadi mongwe yo o bidiwang Lidia, yo o rekisang matsela a a phepole, yo o tswang kwa motseng wa Thiatira+ e bile e le moobamedi wa Modimo, o ne a reeditse, mme Jehofa* o ne a bula pelo ya gagwe thata gore a amogele dilo tse Paulo a neng a di bua. 15  Jaanong e rile ene le ba lelapa la gagwe ba sena go kolobediwa,+ o ne a re kopa a re: “Fa e le gore lo bone gore ke ikanyega mo go Jehofa,* tlang mme lo tle go nna mo ntlong ya me.” Mme o ne a re pateletsa go tsamaya le ene. 16  Jaanong fa re ne re ya kwa lefelong le batho ba neng ba phuthegela kwa go lone gore ba rapele, re ne ra kgatlhantshiwa ke mosetsana mongwe wa lelata yo o nang le ledimona la boitseanape.+ Mosetsana yono o ne a kgona go bolelela ditiragalo pele, mme ka ntlha ya seo, o ne a direla beng ba gagwe lotseno lo lontsi. 17  Mosetsana yono o ne a tswelela a re setse morago mme a goa a re: “Banna bano ke batlhanka ba Modimo Mogodimodimo+ mme ba lo bolelela gore lo ka bolokwa jang.” 18  O ne a tswelela a dira jalo malatsi a le mantsi. La bofelo seo se ne sa lapisa Paulo mme a retologa a bo a raya ledimona leo a re: “Ke go laela ka leina la ga Jesu Keresete gore o tswe mo go ene.” Mme le ne la tswa ka yone nako eo.+ 19  E rile beng ba gagwe ba bona gore ga ba kitla ba tlhola ba nna le lotseno lepe,+ ba ne ba tshwara Paulo le Silase ba bo ba ba gogela kwa marekisetsong kwa babusing.+ 20  Ba ne ba ba isa kwa go bomagiseterata ba bo ba re: “Banna bano ba feretlha motse wa rona fela thata.+ Ke Bajuda, 21  e bile ba ruta ditlwaelo tse re sa tshwanelang go di amogela kgotsa go di dira, ka gonne re Baroma.” 22  Mme boidiidi jwa batho bo ne jwa ba tlhasela, mme fa bomagiseterata ba sena go ba gagolela diaparo, ba ne ba laela gore ba itewe ka dithupa.+ 23  Fa ba sena go ba itaya thata, ba ne ba ba tsenya mo kgolegelong ba bo ba laela modisa wa kgolegelo gore a ba dise gore ba se ka ba kgona go thoba.+ 24  E re ka a ne a neilwe taelo eo, o ne a ba tsenya mo kgolegelong e e kwa teng a bo a bofelela dinao tsa bone mo dikoteng tsa go golega.* 25  Mme mo e ka nnang gare ga bosigo, Paulo le Silase ba ne ba rapela e bile ba baka Modimo ka pina,+ mme magolegwa a ne a ba reeditse. 26  Ka tshoganyetso fela, go ne ga nna le thoromo e kgolo ya lefatshe e e neng ya reketlisa metheo ya kgolegelo. Mo godimo ga moo, ditswalo tsotlhe di ne tsa bulega ka ponyo ya leitlho, mme dikgole tse botlhe ba neng ba bofilwe ka tsone di ne tsa bofologa.+ 27  E rile modisa wa kgolegelo a thanya mme a bona gore ditswalo tsa kgolegelo di ne di bulegile, o ne a somola tšhaka ya gagwe a batla go ipolaya, ka gonne o ne a ithaya a re magolegwa a thobile.+ 28  Mme Paulo o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: “O se ka wa ipolaya, ka gonne rotlhe re teng!” 29  Ka jalo, o ne a kopa gore go tshubiwe dipone a bo a itlhaganelela mo teng, mme o ne a wela fa pele ga ga Paulo le Silase, a roroma thata. 30  O ne a ba ntshetsa kwa ntle a bo a re: “Borra, ke tshwanetse go dira eng gore ke bolokwe?” 31  Ba ne ba mo raya ba re: “Dumela mo go Morena Jesu mme o tla bolokwa, wena le ba lelapa la gago.”+ 32  Foo ba ne ba mmolelela lefoko la ga Jehofa,* mmogo le botlhe ba lelapa la gagwe. 33  Mme o ne a tsamaya le bone mo go jone bosigo joo a bo a tlhapisa dintho tsa bone. Go tswa foo, ene le botlhe ba lelapa la gagwe ba ne ba kolobediwa kwantle ga go diega.+ 34  O ne a tla le bone mo ntlong ya gagwe a bo a ba fa dijo, mme ene le botlhe ba lelapa la gagwe ba ne ba itumela thata ka gonne jaanong o ne a dumela mo Modimong. 35  E rile bo sena go sa, bomagiseterata ba ne ba roma badisa kwa modiseng wa kgolegelo gore ba ye go mo raya ba re: “Golola banna bao.” 36  Modisa wa kgolegelo o ne a bolelela Paulo se ba neng ba se bua a re: “Bomagiseterata ba rometse banna bangwe mme ba laetse gore lona ba babedi lo gololwe. Jaanong tswang mme lo tsamaye ka kagiso.” 37  Le fa go ntse jalo, Paulo o ne a ba raya a re: “Nnyaa! Ba ne ba re kgwathisa phatlalatsa re sa bonwa molato,* mme gone re le Baroma,+ e bile ba ne ba re tsenya mo kgolegelong. A jaanong ba re ntsha ka sephiri? A ba tle ka bobone mme ba re ntshe.” 38  Badisa ba ne ba ya go bolelela bomagiseterata mafoko ano. Fa ba utlwa gore banna bano e ne e le Baroma ba ne ba tshoga thata.+ 39  Ka jalo, ba ne ba tla mme ba kopa gore ba ba itshwarele, mme fa ba sena go ba ntsha, ba ne ba ba kopa gore ba tswe mo motseng. 40  Ba ne ba tswa mo kgolegelong ba bo ba ya kwa legaeng la ga Lidia; mme e rile ba bona bakaulengwe, ba ne ba ba kgothatsa+ ba bo ba tsamaya.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mo kgaolong.”
Kgotsa “ba ralala.”
Kgotsa “re sa sekisiwa.”