Ditiro Tsa Baaposetoloi 21:1-40

  • Ba ya kwa Jerusalema (1-14)

  • Ba goroga kwa Jerusalema (15-19)

  • Paulo o reetsa kgakololo ya bagolwane (20-26)

  • Khuduego mo tempeleng; Paulo o a tshwarwa (27-36)

  • Paulo o letlwa gore a bue le batho (37-40)

21  Fa re sena go kgaogana le bone re utlwile botlhoko, re ne ra palama sekepe re bo re tlhamalalela kwa Kosa, mo letsatsing le le latelang re ne ra ya kwa Rodesa, mme fa re tswa koo re ne ra ya kwa Patara.  E rile re bona sekepe se se neng se ya kwa Fonikia, re ne ra se palama mme ra tsamaya ka sone.  E rile re kgona go bona setlhaketlhake sa Kupero, re ne ra se pota ka fa molemeng* re bo re fetela kwa Siria mme re ne ra fologa kwa Ture, kwa sekepe se neng se tshwanetse go folosa dithoto tsa sone teng.  Re ne ra batla barutwa, ra ba bona re bo re nna koo malatsi a le supa. Mme ka ntlha ya se moya o o boitshepo o neng o ba senoletse sone, ba ne ba bolelela Paulo gangwe le gape gore a se ka a ya kwa Jerusalema.+  Ka jalo, fa nako ya gore re tsamaye e goroga, re ne ra tswa ra tsamaya, mme bone botlhe, mmogo le basadi le bana, ba ne ba re buledisa* go fitlha re tswela kwa ntle ga motse. Re ne ra khubama fa lotshitshing, ra rapela  re bo re laelana. Go tswa foo, re ne ra ya go palama sekepe, mme bone ba ne ba boela kwa magaeng a bone.  Go tswa foo, re ne ra tswa kwa Ture ka sekepe mme ra goroga kwa Petolomai, mme re ne ra dumedisa bakaulengwe re bo re nna le bone letsatsi le le lengwe.  Letsatsi le le latelang re ne ra ya kwa Kaesarea, mme re ne ra tsena mo ntlong ya ga Filipo wa moefangele, yo e neng e le mongwe wa banna ba ba supa,+ mme re ne ra nna le ene.  Monna yono o ne a na le bana ba basetsana ba le banê ba ba sa nyalwang,* ba ba neng ba porofeta.+ 10  Mme fa re sena go nna koo malatsi a le mantsi thata, moporofeti mongwe yo o bidiwang Agabuse+ o ne a tla a tswa kwa Judea. 11  Mme o ne a tla kwa go rona, a tsaya lebanta la ga Paulo mme a ipofa dinao le diatla a bo a re: “Moya o o boitshepo o bua jaana, ‘Bajuda ba tla bofa monna yo lebanta leno e leng la gagwe ka tsela eno kwa Jerusalema,+ mme ba tla mo tsenya mo diatleng tsa batho ba ditšhaba.’”+ 12  Jaanong e rile re utlwa seno, rona mmogo le ba ba neng ba le koo re ne ra simolola go mo rapela gore a se ka a ya kwa Jerusalema. 13  Foo Paulo o ne a re: “Ke ka ntlha yang fa lo lela e bile lo dira gore ke tshwenyege thata mo pelong?* Itseng gore ke iketleeleditse go bofiwa le go swela leina la Morena Jesu kwa Jerusalema.”+ 14  E rile re lemoga gore re ka se kgone go mo fetola mogopolo, re ne ra ineela* re bo re re: “A thato ya ga Jehofa* e diragale.” 15  Jaanong morago ga malatsi ao re ne ra ipaakanyetsa loeto mme ra ya kwa Jerusalema. 16  Barutwa bangwe ba ba tswang kwa Kaesarea le bone ba ne ba tsamaya le rona mme ba re isa kwa go Monasone wa kwa Kupero, mongwe wa barutwa ba ntlha yo re neng re tshwanetse go gorogela kwa legaeng la gagwe. 17  E rile re goroga kwa Jerusalema, bakaulengwe ba ne ba re amogela ka boitumelo. 18  Mme letsatsi le le latelang, Paulo o ne a tsamaya le rona kwa go Jakobe,+ mme bagolwane botlhe ba ne ba le gone. 19  O ne a ba dumedisa a bo a ba bolelela dilo tsotlhe tse Modimo a di dirileng mo ditšhabeng ka tiro ya gagwe ya go rera. 20  Fa ba sena go utlwa seno, ba ne ba galaletsa Modimo, mme ba ne ba mo raya ba re: “Mokaulengwe, o a bona gore go na le Bajuda ba le diketekete ba e leng balatedi ba ga Jesu, mme botlhe ba kgomaretse Molao wa ga Moshe thata.+ 21  Le fa go ntse jalo, ba utlwile magatwe a gore o ntse o ruta Bajuda botlhe mo ditšhabeng tse dingwe gore ba tlhanogele melao ya ga Moshe, o ba bolelela gore ba se ka ba rupisa bana ba bone kgotsa ba se ka ba latela ditlwaelo tse dingwe.+ 22  Jaanong go tla dirwa eng ka seno? Ruri ba tlile go utlwa gore o tlile. 23  Ka jalo, dira se re se go bolelelang: Re na le banna ba le banê ba ba dirileng maikano. 24  Tsaya banna bano o tsamaye le bone mme lo iphepafatse o bo o duelele ditshenyegelo tsa bone, gore ba tle ba beolwe ditlhogo. Foo mongwe le mongwe o tla itse gore magatwe a ba neng ba a bolelelwa ka ga gago ga se boammaaruri, mme o dira dilo ka thulaganyo le gore le wena o ikobela Molao wa ga Moshe.+ 25  Mme badumedi ba ba tswang mo ditšhabeng tse dingwe bone re ba romeletse lekwalo le le tlhalosang tshwetso e re e dirileng ya gore ba ithibe mo go se se ntshediwang medingwana ditlhabelo+ le mo mading,+ ba tile go ja nama ya sepe fela se se bolailweng se sa tshololwa madi+ le gore ba tile boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo.”*+ 26  Foo letsatsi le le latelang, Paulo o ne a tsaya banna bao a bo a iphepafatsa le bone,+ mme o ne a ya kwa tempeleng gore a ye go dira kitsiso ya gore malatsi a go phepafadiwa a tla wela leng le gore mongwe le mongwe wa bone o tshwanetse go ntshediwa setlhabelo leng. 27  Jaanong fa malatsi a le supa a tloga a wela, Bajuda ba ba tswang kwa Asia ba ne ba mmona mo tempeleng, mme ba ne ba simolola go feretlha boidiidi jwa batho ba bo ba mo tshwara, 28  ba ne ba goa ba re: “Banna ba Iseraele, thusang! Monna yono ke ene yo o rutang batho botlhe gongwe le gongwe dilo tse di nyatsang batho ba rona le Molao wa rona le lefelo leno. Mo godimo ga moo, o ile a bo a tlisa Bagerika mo tempeleng e bile o leswafaditse lefelo leno le le boitshepo.”+ 29  Gonne pelenyana ba ne ba bone Paulo a na le Terofimo+ wa Moefeso mo motseng, mme ba ne ba ithaya ba re o ne a mo tlisitse mo tempeleng. 30  Go ne go tsogile tlhakatlhakano mo motseng, mme batho ba ne ba tla ba taboga ba bo ba tshwara Paulo ba mo gogela kwa ntle ga tempele, mme ka yone nako eo dikgoro di ne tsa tswalwa. 31  Fa ba ntse ba leka go mmolaya, molaodi wa masole o ne a itsisiwe gore go tsogile tlhakatlhakano mo motseng otlhe wa Jerusalema; 32  mme ka yone nako eo, o ne a tsaya masole le badiredi ba masole a bo a tabogela kwa go bone. E rile batho ba bona molaodi wa masole le masole, ba ne ba tlogela go itaya Paulo. 33  Foo molaodi wa masole o ne a atamela a bo a mo tshwara mme o ne a laela gore a bofiwe ka dikeetane tse pedi;+ go tswa foo o ne a botsa batho gore ke mang le gore o dirile eng. 34  Mme batho bangwe mo boidiiding ba ne ba simolola go goa ba bua se, mme ba bangwe ba goa ba bua se sele. E re ka go ne go tsogile mmudubudu, molaodi wa masole ga a ka a kgona go itse gore tota go direga eng, ka jalo o ne a laela gore a isiwe kwa lefelong le masole a nnang kwa go lone. 35  E rile a fitlha mo ditepising, masole a ne a tshwanelwa ke go mo kuka ka gonne batho ba ne ba lwela go mo tshwara, 36  ka gonne batho ba le bantsi ba ne ba ntse ba ba setse morago, ba goa ba re: “A a bolawe!” 37  Fa Paulo a tloga a tsenngwa mo lefelong le masole a nnang mo go lone, o ne a raya molaodi wa masole a re: “A nka go bolelela sengwe?” Molaodi wa masole o ne a re: “A o kgona go bua Segerika? 38  A ga se wena Moegepeto yo mo nakong e e fetileng a ileng a tlhotlheletsa batho gore ba se ka ba ikobela taolo a bo a ya kwa nageng le banna ba le 4 000 ba ba tsamayang ka dithipa tse di magalemabedi?” 39  Foo Paulo o ne a re: “Tota ke Mojuda+ yo o tswang kwa Tareso+ kwa Kilikia, ke moagi wa motse o o itsegeng thata. Ka jalo, ke a go kopa, ntetle gore ke bue le batho bano.” 40  Fa Paulo a sena go newa tetla ya go bua, o ne a ema mo ditepising mme a tsholetsa seatla gore a didimatse batho. E rile ba didimala, o ne a bua le bone ka puo ya Sehebera+ a re:

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ka fa letlhakoreng la lefelo le dikepe di emang mo go lone.”
Kgotsa “felegetsa.”
Seger., “ba makgarebane.”
Kgotsa “lo nkoafatsa mo pelong?”
Seger., “didimala.”
Ka Segerika, por·nei′a. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.