Ditiro Tsa Baaposetoloi 12:1-25

  • Jakobe o a bolawa; Petere o tsenngwa mo kgolegelong (1-5)

  • Petere o gololwa ka kgakgamatso (6-19)

  • Moengele o dira gore Herode a lwale (20-25)

12  Mo malatsing ao, Kgosi Herode o ne a simolola go bogisa bangwe ba ba mo phuthegong.+  O ne a bolaya Jakobe mogolowe* Johane+ ka tšhaka.+  Fa a bona gore seo se ne se itumedisa Bajuda, o ne a tshwara le Petere. (Seno se diragetse mo malatsing a Senkgwe Se se Se Nang Sebediso.)+  O ne a mo tshwara a bo a mo tsenya mo kgolegelong,+ mme o ne a mo neela ditlhopha tse nnê tsa masole gore di mo dise. Setlhopha sengwe le sengwe se ne se na le masole a le manê. O ne a ikaeletse go mo sekisa* fa pele ga batho morago ga Tlolaganyo.  Fa Petere a ntse a le mo kgolegelong, phuthego e ne e mo rapelela e sa kgaotse.+  Jaanong mo bosigong jwa pele ga Herode a ntsha Petere, Petere o ne a robetse a golegilwe ka dikeetane di le pedi a le fa gare ga masole a mabedi, mme badisa ba ne ba disitse kgolegelo ba le fa pele ga kgoro.  Mme moengele wa ga Jehofa* o ne a ema foo,+ mme lesedi le ne la phatsima mo phaposing ya kgolegelo. O ne a tshikinya Petere gore a tsoge a bo a mo raya a re: “Tsoga ka bonako!” Mme dikeetane tse a neng a golegilwe ka tsone di ne tsa wa mo diatleng tsa gagwe.+  Moengele o ne a mo raya a re: “Apara* o bo o rwala ditlhako* tsa gago.” O ile a dira jalo. Morago ga moo, o ne a mo raya a re: “Apara seaparo sa gago sa ka fa ntle mme o nne o ntshale morago.”  Mme o ne a tswa a bo a tswelela a mo setse morago, le fa go ntse jalo, o ne a sa itse gore se moengele a neng a se dira e ne e le selo sa mmatota. Tota e bile, o ne a ithaya a re o bona ponatshegelo. 10  Ba ne ba feta modisa wa ntlha yo e leng lesole le wa bobedi ba bo ba fitlha fa setswalong sa tshipi se se tswelang kwa motseng, mme se ne sa bulega ka bosone fela. Fa ba sena go tswa, ba ne ba tsamaya mmogo nakonyana, mme ka bonako fela moengele o ne a mo tlogela. 11  Mme fa Petere a lemoga se se neng se direga, o ne a re: “Jaanong ke a itse gore Jehofa* o ne a rometse moengele wa gagwe mme a nkgolola mo seatleng sa ga Herode le mo go sotlhe se Bajuda ba neng ba solofetse gore se direge.”+ 12  Fa a sena go lemoga seno, o ne a ya kwa ntlong ya ga Marea mmaagwe Johane yo o bidiwang Mareko,+ mme barutwa ba le bantsi ba ne ba phuthegile koo e bile ba rapela. 13  E rile a kokota kwa kgorong, mosetsana* mongwe yo o bidiwang Roda o ne a ya go tlhola gore ke mang yo o kokotang. 14  Fa a lemoga gore ke lentswe la ga Petere, o ne a itumela thata mme a se ka a bula kgoro, go na le moo, o ne a tabogela mo teng a bo a ba bolelela gore Petere o eme fa kgorong. 15  Ba ne ba mo raya ba re: “Wena o a tsenwa.” Mme o ne a nna a gatelela gore Petere o tlile. Ba ne ba re: “Ke moengele wa gagwe.” 16  Le fa go ntse jalo, Petere o ne a tswelela a eme foo a kokota. Fa ba bula kgoro, ba ne ba mmona mme ba gakgamala. 17  Mme o ne a ba didimatsa a dirisa seatla a bo a ba bolelela dintlha tsotlhe tsa kafa Jehofa* a neng a mo ntshitse mo kgolegelong ka gone, mme o ne a re: “Lo bolelele Jakobe+ le bakaulengwe dilo tseno.” Go tswa foo, o ne a tswa a ya kwa lefelong le lengwe. 18  Jaanong fa bo sena go sa, masole a ne a gamarega a ipotsa gore go diragetse eng ka Petere. 19  Herode o ne a mmatla ka tlhoafalo, mme e rile a sa mmone, o ne a botsolotsa badisa a bo a laela gore ba otlhaiwe;+ mme o ne a tswa mo Judea a ya kwa Kaesarea a bo a nna nakonyana koo. 20  Jaanong o ne a galefetse* batho ba Ture le Sidona. Batho ba metse eo, ba ne ba tlhola ba ya go reka dijo kwa kgaolong e e okametsweng ke Herode, ka jalo, ba ne ba tla kwa go ene ka boikaelelo bo le bongwe, mme ba ne ba kopa Belaseto, monna yo o neng a okamela se se diregang mo ntlong ya kgosi,* gore a ba thuse, mme ba ne ba bua le kgosi ba dira kagiso. 21  Mo letsatsing le le tlhomilweng, Herode o ne a apara diaparo tsa segosi a bo a nna mo setulong sa katlholo, mme o ne a ba neela puo ya phatlalatsa. 22  Foo batho ba ba neng ba phuthegile ba ne ba simolola go goa ba re: “Le ke lentswe la modimo, ga se la motho!” 23  Ka tshoganyetso fela, moengele wa ga Jehofa* o ne a dira gore a lwale, ka gonne o ile a se ka a naya Modimo kgalalelo, mme o ne a jewa ke diboko a bo a swa. 24  Mme lefoko la ga Jehofa* le ne la tswelela le gola e bile le anama.+ 25  Fa Barenabase+ le Saulo ba sena go naya bakaulengwe ba kwa Jerusalema thuso ya namolo,+ ba ne ba boa mme ba tsaya Johane+ yo gape a bidiwang Mareko, ba tsamaya le ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Temana eno ka Segerika ga e tlhalose gore a Jakobe o ne a le mogolo kgotsa a le monnye mo go Johane.
Seger., “go mo emisa.”
Kgotsa “Ikgatlhe.”
Seger., “bompaatšhane.”
Mosetsana yono e ne e le lelata.
Kgotsa “a ikutlwa go tlhabana le.”
Seger., “a okamela ntlwana ya borobalo ya kgosi.”