1 Samuel 3:1-21

3  Samantala, ang batang si Samuel ay naglilingkod+ kay Jehova sa harap ni Eli, at ang salita mula kay Jehova+ ay naging bihira nang mga araw na iyon;+ walang pangitain+ ang inihahayag.  At nangyari nga nang araw na iyon na si Eli ay nakahiga sa kaniyang dako, at ang kaniyang mga mata ay nagsimula nang lumabo;+ hindi siya makakita.  At ang lampara ng Diyos ay hindi pa napapatay, at si Samuel ay nakahiga sa templo+ ni Jehova, na kinaroroonan ng kaban ng Diyos.  At tinawag ni Jehova si Samuel. Dahil dito ay sinabi niya: “Narito ako.”+  At tumakbo siya kay Eli at nagsabi: “Narito ako, sapagkat tinawag mo ako.” Ngunit sinabi niya: “Hindi ako tumawag. Humiga kang muli.” Sa gayon ay yumaon siya at humiga.  At si Jehova ay tumawag pang muli: “Samuel!”+ Dahil dito ay bumangon si Samuel at pumaroon kay Eli at nagsabi: “Narito ako, sapagkat talagang tinawag mo ako.” Ngunit sinabi niya: “Hindi ako tumawag, anak ko.+ Humiga kang muli.”  (Kung tungkol kay Samuel, hindi pa niya kilala si Jehova, at ang salita ni Jehova ay hindi pa pinasisimulang isiwalat sa kaniya.)+  Kaya muling tumawag si Jehova sa ikatlong pagkakataon: “Samuel!” Dahil dito ay bumangon siya at pumaroon kay Eli at sinabi: “Narito ako, sapagkat tinawag mo nga ako.” At napag-unawa ni Eli na si Jehova ang tumatawag sa bata.  Kaya sinabi ni Eli kay Samuel: “Yumaon ka, humiga ka, at mangyayari nga na kung tatawagin ka niya ay sabihin mo, ‘Magsalita ka, Jehova, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod.’ ” Kaya yumaon si Samuel at humiga sa kaniyang dako. 10  Nang magkagayon ay dumating si Jehova at tumayo at tumawag na gaya ng una: “Samuel, Samuel!” Dahil dito ay sinabi ni Samuel: “Magsalita ka, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod.”+ 11  At sinabi ni Jehova kay Samuel: “Narito! Gagawa ako+ ng isang bagay sa Israel na kung maririnig ng sinuman, ang kaniyang magkabilang tainga ay mangingilabot.+ 12  Sa araw na iyon ay isasagawa ko kay Eli ang lahat ng sinabi ko may kaugnayan sa kaniyang sambahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas.+ 13  At sabihin mo sa kaniya na hinahatulan ko ang kaniyang sambahayan+ hanggang sa panahong walang takda dahil sa kamalian na alam niya,+ sapagkat isinusumpa ng kaniyang mga anak ang Diyos,+ at hindi niya sila sinasaway.+ 14  At iyan ang dahilan kung bakit ako sumusumpa sa sambahayan ni Eli na ang kamalian ng sambahayan ni Eli ay hindi makaliligtas sa kaparusahan sa pamamagitan ng hain o sa pamamagitan man ng handog hanggang sa panahong walang takda.”+ 15  At si Samuel ay nanatiling nakahiga hanggang sa kinaumagahan. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga pinto ng bahay ni Jehova.+ At si Samuel ay natakot na sabihin kay Eli ang tungkol sa pagpapakita.+ 16  Ngunit tinawag ni Eli si Samuel at sinabi: “Samuel, anak ko!” Dahil dito ay sinabi niya: “Narito ako.” 17  At sinabi niya: “Ano ang salita na sinabi niya sa iyo? Pakisuyo, huwag mong ilihim iyon sa akin.+ Gayon nawa ang gawin sa iyo ng Diyos at dagdagan pa niya iyon+ kung ililihim mo sa akin ang isa mang salita mula sa lahat ng salita na sinabi niya sa iyo.” 18  Kaya sinabi ni Samuel sa kaniya ang lahat ng mga salita, at hindi niya inilihim sa kaniya ang anuman. Dahil dito ay sinabi niya: “Si Jehova nga iyon. Gawin niya nawa ang anumang mabuti sa kaniyang paningin.”+ 19  At si Samuel ay patuloy na lumaki, at si Jehova ay sumasakaniya+ at hindi niya pinangyaring mahulog sa lupa ang alinman sa lahat ng kaniyang mga salita.+ 20  At nabatid ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba+ na si Samuel ang siyang binigyang-karapatan sa katungkulan ng propeta kay Jehova.+ 21  At si Jehova ay muling nagpakita+ sa Shilo, sapagkat si Jehova ay nagpakilala kay Samuel sa Shilo sa pamamagitan ng salita ni Jehova.+

Talababa