1 Samuel 18:1-30

18  At nangyari nga, nang matapos siyang makipag-usap kay Saul, ang mismong kaluluwa ni Jonatan+ ay nalakip+ sa kaluluwa ni David, at inibig siya ni Jonatan na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa.+  Nang magkagayon ay kinuha siya ni Saul nang araw na iyon, at hindi na siya pinahintulutan nitong bumalik sa bahay ng kaniyang ama.+  At si Jonatan at si David ay nagtibay ng isang tipan,+ dahil iniibig niya ito na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa.+  Isa pa, hinubad ni Jonatan ang damit na walang manggas na suot niya at ibinigay iyon kay David, at gayundin ang kaniyang mga kasuutan, at maging ang kaniyang tabak at ang kaniyang busog at ang kaniyang sinturon.  At si David ay nagsimulang lumabas. Saanman siya isugo ni Saul ay kumikilos siya nang may kapantasan,+ kung kaya inilagay siya ni Saul upang mamahala sa mga lalaking mandirigma;+ at ito ay naging mabuti sa paningin ng buong bayan at gayundin sa paningin ng mga lingkod ni Saul.  At nangyari nga sa pagdating nila, nang bumalik si David mula sa pagpapabagsak sa mga Filisteo, ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga lunsod ng Israel na may awit+ at mga sayaw upang salubungin si Saul na hari, na may mga tamburin,+ may pagsasaya+ at may mga laud.  At ang mga babae na nagdiriwang ay patuloy na tumutugon at nagsasabi:“Si Saul ay nagpabagsak ng kaniyang libu-libo,At si David ay ng kaniyang sampu-sampung libo.”+  At si Saul ay lubhang nagalit,+ at ang pananalitang ito ay masama sa kaniyang pangmalas, kung kaya sinabi niya: “Ang ibinigay nila kay David ay sampu-sampung libo, ngunit ang ibinigay nila sa akin ay libu-libo, at ang pagkahari na lamang ang maibibigay sa kaniya!”+  At si Saul ay lagi nang tumitingin kay David nang may paghihinala magmula nang araw na iyon.+ 10  At nangyari nga, nang sumunod na araw+ ay kumilos kay Saul ang masamang espiritu ng Diyos,+ anupat gumawi siyang tulad ng isang propeta+ sa loob ng bahay, habang tumutugtog si David sa pamamagitan ng kaniyang kamay,+ gaya noong mga unang araw; at ang sibat ay nasa kamay ni Saul.+ 11  At inihagis ni Saul ang sibat+ at sinabi: “Tutuhugin ko si David sa dingding!”+ ngunit umiwas si David mula sa harap niya, nang makalawang ulit.+ 12  At natakot si Saul+ kay David sapagkat si Jehova ay sumasakaniya,+ ngunit si Saul ay nilisan niya.+ 13  Sa gayon ay inalis siya ni Saul mula sa piling niya+ at inatasan siyang maging pinuno ng isang libo para sa kaniya; at palagian siyang lumalabas at pumapasok sa harap ng bayan.+ 14  At si David ay patuluyang kumikilos nang may kapantasan+ sa lahat ng kaniyang mga lakad, at si Jehova ay sumasakaniya.+ 15  At nakikita ni Saul na siya ay kumikilos nang may lubhang kapantasan,+ kung kaya natatakot siya sa kaniya. 16  At minamahal ng buong Israel at Juda si David, sapagkat siya ay lumalabas at pumapasok sa harap nila. 17  Sa kalaunan ay sinabi ni Saul kay David: “Narito ang aking pinakamatandang anak na babae na si Merab.+ Siya ang ibibigay ko sa iyo bilang asawa.+ Patunayan mo lamang sa akin na isa kang magiting na tao at ipakipaglaban mo ang mga digmaan ni Jehova.”+ Ngunit kung tungkol kay Saul, sinabi niya sa kaniyang sarili: “Huwag siyang pagbuhatan ng aking kamay, kundi pagbuhatan sana siya ng kamay ng mga Filisteo.”+ 18  Sa gayon ay sinabi ni David kay Saul: “Sino ako at sino ang aking mga kaanak, ang pamilya ng aking ama, sa Israel, anupat magiging manugang ako ng hari?”+ 19  Gayunman, nangyari nga na nang panahong ibibigay si Merab, na anak ni Saul, kay David, siya ay naibigay na kay Adriel+ na Meholatita+ bilang asawa. 20  At si Mical,+ na anak ni Saul, ay umiibig kay David, at iniulat nila iyon kay Saul, at ang bagay na iyon ay kaayon ng kaniyang kagustuhan. 21  Kaya sinabi ni Saul: “Ibibigay ko siya sa kaniya upang siya ay magsilbing silo sa kaniya,+ at upang mapagbuhatan siya ng kamay ng mga Filisteo.” Sa gayon ay sinabi ni Saul kay David: “Sa pamamagitan ng isa sa dalawang babae ay makikipag-alyansa ka sa akin ngayon ukol sa pag-aasawa.” 22  Isa pa, iniutos ni Saul sa kaniyang mga lingkod: “Kausapin ninyo nang palihim si David, na sinasabi, ‘Narito! Ang hari ay nalugod sa iyo, at napamahal ka na sa lahat ng kaniyang mga lingkod. Kaya ngayon ay makipag-alyansa ka sa hari ukol sa pag-aasawa.’ ” 23  At sinalita ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang ito sa pandinig ni David, ngunit sinabi ni David: “Madaling bagay ba sa inyong paningin ang makipag-alyansa sa hari ukol sa pag-aasawa, gayong ako ay isang lalaking dukha+ at itinuturing na mababa?”+ 24  Nang magkagayon ay iniulat ng mga lingkod ni Saul sa kaniya, na sinasabi: “Ganitong mga salita ang sinalita ni David.” 25  Dahil dito ay sinabi ni Saul: “Ito ang sasabihin ninyo kay David, ‘Ang hari ay nalulugod, hindi sa doteng salapi,+ kundi sa isang daang dulong-balat+ ng mga Filisteo, upang ipaghiganti+ ang kaniyang sarili sa mga kaaway ng hari.’ ” Ngunit kung tungkol kay Saul, siya ay nagpakana upang mabuwal si David sa kamay ng mga Filisteo. 26  Sa gayon ay iniulat ng kaniyang mga lingkod ang mga salitang ito kay David, at ang bagay na iyon ay kaayon ng kagustuhan ni David, ang makipag-alyansa sa hari ukol sa pag-aasawa,+ at ang mga araw ay hindi pa nalulubos. 27  Sa gayon ay bumangon si David at siya at ang kaniyang mga tauhan ay yumaon at nagpabagsak+ sa mga Filisteo ng dalawang daang lalaki, at dinala ni David ang kanilang mga dulong-balat+ at ibinigay niya sa hari ang hustong bilang ng mga iyon, upang makipag-alyansa sa hari ukol sa pag-aasawa. Ibinigay naman ni Saul sa kaniya si Mical na kaniyang anak bilang asawa.+ 28  At nakita at nakilala ni Saul na si Jehova ay sumasa kay David.+ Kung tungkol kay Mical, na anak ni Saul, ito ay umiibig sa kaniya.+ 29  At muling nakadama si Saul ng higit pang takot dahil kay David, at si Saul ay lagi nang naging kaaway ni David.+ 30  At ang mga prinsipe+ ng mga Filisteo ay lumalabas, at nangyayari nga na sa tuwing lalabas sila ay lalong kumikilos si David nang may kapantasan+ kaysa sa lahat ng mga lingkod ni Saul; at ang kaniyang pangalan ay naging lubhang mahalaga.+

Talababa