1 Samuel 28:1-25

28  At nangyari nga nang mga araw na iyon, tinipon ng mga Filisteo ang kanilang mga kampo para sa hukbo upang makipagdigma laban sa Israel.+ Kaya sinabi ni Akis kay David: “Walang alinlangang alam mo na sa akin ka dapat sumama sa paglabas patungo sa kampo, ikaw at ang iyong mga tauhan.”+  At sinabi ni David kay Akis: “Iyan ang dahilan kung bakit alam mo mismo kung ano ang gagawin ng iyong lingkod.” Sa gayon ay sinabi ni Akis kay David: “Iyan ang dahilan kung bakit lagi kitang aatasan na maging tagapagbantay sa aking ulo.”+  At si Samuel nga ay namatay na, at hinagulhulan siya ng buong Israel at inilibing siya sa Rama na kaniyang sariling lunsod.+ Kung tungkol kay Saul, inalis niya mula sa lupain ang mga espiritista at mga manghuhula ng mga pangyayari.+  At nagtipon ang mga Filisteo at pumaroon at nagkampo sa Sunem.+ Kaya tinipon ni Saul ang buong Israel at nagkampo sila sa Gilboa.+  Nang makita ni Saul ang kampo ng mga Filisteo ay natakot siya, at ang kaniyang puso ay lubhang nanginig.+  Bagaman sumasangguni si Saul kay Jehova,+ hindi siya sinasagot ni Jehova,+ kahit sa mga panaginip+ man o sa Urim+ o sa pamamagitan ng mga propeta.+  Nang dakong huli ay sinabi ni Saul sa kaniyang mga lingkod: “Ihanap ninyo ako ng isang babae na dalubhasang espiritista,+ at paroroon ako sa kaniya at sasangguni sa kaniya.” Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ng kaniyang mga lingkod: “Narito! May isang babae na dalubhasang espiritista sa En-dor.”+  Sa gayon ay nagbalatkayo+ si Saul at nagdamit ng ibang mga kasuutan at pumaroon, siya at ang dalawang lalaki na kasama niya; at dumating sila sa babae nang kinagabihan.+ At sinabi niya: “Pakisuyo, manghula+ ka para sa akin sa pamamagitan ng pagsangguni sa espiritu at iahon mo para sa akin ang isa na tutukuyin ko sa iyo.”  Gayunman, sinabi sa kaniya ng babae: “Narito, nalalaman mong lubos kung ano ang ginawa ni Saul, kung paano niya nilipol mula sa lupain ang mga espiritista at ang mga manghuhula ng mga pangyayari.+ Bakit nga kumikilos kang tulad ng isang mambibitag laban sa aking kaluluwa upang maipapatay ako?”+ 10  Kaagad na sumumpa si Saul sa kaniya sa pamamagitan ni Jehova, na sinasabi: “Buháy si Jehova,+ ang pagkakasala dahil sa kamalian ay hindi mapapataw sa iyo sa bagay na ito!” 11  Sa gayon ay sinabi ng babae: “Sino ang iaahon ko para sa iyo?” At sinabi niya: “Iahon mo si Samuel para sa akin.”+ 12  Nang makita ng babae si “Samuel”+ ay nagsimula itong sumigaw sa sukdulan ng kaniyang tinig; at sinabi ng babae kay Saul: “Bakit mo ako dinaya, gayong ikaw mismo si Saul?” 13  Ngunit sinabi sa kaniya ng hari: “Huwag kang matakot, ngunit ano ba ang nakita mo?” At sinabi ng babae kay Saul: “Isang diyos+ ang nakita kong umaahon mula sa lupa.” 14  Kaagad niyang sinabi sa kaniya: “Ano ang kaniyang anyo?” na dito ay sinabi niya: “Isang matandang lalaki ang umaahon, at nadaramtan siya ng isang damit na walang manggas.”+ At nakilala ni Saul na iyon ay si “Samuel,”+ at yumukod siya habang ang kaniyang mukha ay nakaharap sa lupa at nagpatirapa. 15  At si “Samuel” ay nagsimulang magsabi kay Saul: “Bakit mo ako ginambala sa pagpapaahon sa akin?”+ At sinabi ni Saul: “Ako ay nasa matinding kagipitan,+ sapagkat ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa akin, at ang Diyos ay lumisan+ na mula sa akin at hindi na sumasagot sa akin, kahit sa pamamagitan man ng mga propeta o sa mga panaginip;+ kung kaya tinatawag kita upang ipaalam mo sa akin kung ano ang gagawin ko.”+ 16  At sinabi ni “Samuel”: “Bakit nga sumasangguni ka sa akin, gayong si Jehova ay lumisan na mula sa iyo+ at naging kalaban mo?+ 17  At gagawin ni Jehova sa ganang kaniya kung ano ang sinalita niya sa pamamagitan ko, at pupunitin ni Jehova ang kaharian mula sa iyong kamay+ at ibibigay iyon sa iyong kapuwa na si David.+ 18  Dahil hindi mo sinunod ang tinig ni Jehova,+ at hindi mo inilapat ang kaniyang nag-aapoy na galit laban sa Amalek,+ iyan ang dahilan kung bakit ang bagay na ito ang tiyak na gagawin sa iyo ni Jehova sa araw na ito. 19  At ibibigay rin ni Jehova ang Israel na kasama ka sa kamay ng mga Filisteo,+ at bukas ikaw+ at ang iyong mga anak+ ay makakasama ko. Maging ang kampo ng Israel ay ibibigay ni Jehova sa kamay ng mga Filisteo.”+ 20  Nang magkagayon ay kaagad na idinapa si Saul sa lupa ang kaniyang buong katawan at lubha siyang natakot dahil sa mga salita ni “Samuel.” Gayundin, nawalan siya ng lakas, sapagkat hindi siya kumain ng pagkain nang buong araw at buong gabi. 21  Ang babae nga ay pumaroon kay Saul at nakitang siya ay lubhang naligalig. Kaya sinabi nito sa kaniya: “Narito, sinunod ng iyong alilang babae ang iyong tinig, at inilagay ko ang aking kaluluwa sa aking palad+ at sinunod ko ang mga salita na sinalita mo sa akin. 22  At ngayon, pakisuyo, sundin mo naman ang tinig ng iyong alilang babae; at hayaan mong maghain ako sa harap mo ng isang piraso ng tinapay, at kumain ka, upang magkaroon ka ng lakas, sapagkat yayaon ka sa iyong lakad.” 23  Ngunit tumanggi siya at nagsabi: “Hindi ako kakain.” Gayunman, patuloy siyang pinilit ng kaniyang mga lingkod at gayundin ng babae. Nang dakong huli ay sinunod niya ang kanilang tinig at tumindig mula sa lupa at umupo sa higaan. 24  Ang babae nga ay may pinatabang guya+ sa bahay. Kaya dali-dali niyang inihain iyon+ at kumuha ng harina at naglamas ng masa at niluto iyon upang maging mga tinapay na walang pampaalsa. 25  Sa gayon ay inihain niya ang mga iyon kay Saul at sa kaniyang mga lingkod, at kumain sila. Pagkatapos ay tumindig sila at umalis nang gabing iyon.+

Talababa