1 Samuel 5:1-12

5  Kung tungkol sa mga Filisteo, kinuha nila ang kaban+ ng tunay na Diyos at pagkatapos ay dinala nila iyon sa Asdod+ mula sa Ebenezer.  At kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng tunay na Diyos at ipinasok iyon sa bahay ni Dagon at inilagay iyon sa tabi ni Dagon.+  Pagkatapos ay bumangon nang maaga ang mga Asdodita nang sumunod na araw, at narito, nakasubasob sa lupa ang mukha ni Dagon sa harap ng kaban ni Jehova.+ Kaya kinuha nila si Dagon at ibinalik nila siya sa kaniyang dako.+  Nang bumangon sila nang maaga sa kinaumagahan nang sumunod na araw, narito, nakasubasob sa lupa ang mukha ni Dagon sa harap ng kaban ni Jehova, na ang ulo ni Dagon at ang mga palad ng kaniyang dalawang kamay ay putol, na nasa may pintuan.+ Ang bahaging isda lamang ang naiwan sa kaniya.  Iyan ang dahilan kung bakit ang mga saserdote ni Dagon at lahat niyaong mga pumapasok sa bahay ni Dagon ay hindi tumutuntong sa pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito.  At ang kamay ni Jehova+ ay bumigat sa mga Asdodita, at nagpangyari siya ng kaguluhan at sinaktan niya sila ng mga almoranas,+ samakatuwid ay ang Asdod at ang mga teritoryo nito.  At nakita ng mga lalaki ng Asdod na gayon nga, at sinabi nila: “Huwag patahanin sa atin ang kaban ng Diyos ng Israel, sapagkat ang kaniyang kamay ay naging matigas laban sa atin at laban kay Dagon na ating diyos.”+  Sa gayon ay nagsugo sila at tinipon sa kanila ang lahat ng panginoon ng alyansa ng mga Filisteo at sinabi: “Ano ang gagawin natin sa kaban ng Diyos ng Israel?” Nang dakong huli ay sinabi nila: “Ilibot patungo sa Gat+ ang kaban ng Diyos ng Israel.” Kaya dinala nila roon ang kaban ng Diyos ng Israel.  At nangyari nga na pagkatapos nilang dalhin iyon doon, ang kamay ni Jehova+ ay naging laban sa lunsod taglay ang napakalaking kalituhan, at sinaktan niya ang mga tao sa lunsod, mula sa maliit hanggang sa malaki, at tinubuan sila ng mga almoranas.+ 10  Kaya ipinadala nila sa Ekron+ ang kaban ng tunay na Diyos. At nangyari nga nang dumating sa Ekron ang kaban ng tunay na Diyos, ang mga Ekronita ay humiyaw, na nagsasabi: “Dinala nila sa akin ang kaban ng Diyos ng Israel upang patayin ako at ang aking bayan!”+ 11  Sa gayon ay nagsugo sila at tinipon ang lahat ng panginoon ng alyansa ng mga Filisteo at sinabi: “Ipadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel upang makabalik ito sa kaniyang dako at upang ako at ang aking bayan ay hindi nito mapatay.” Sapagkat nagkaroon ng isang nakamamatay na kalituhan sa buong lunsod;+ ang kamay ng tunay na Diyos ay naging napakabigat doon,+ 12  at ang mga taong hindi namatay ay sinaktan ng mga almoranas.+ At ang paghingi+ ng tulong ng lunsod ay patuloy na pumailanlang sa langit.

Talababa