1 Samuel 31:1-13

31  Ang mga Filisteo nga ay nakikipaglaban sa Israel,+ at ang mga lalaki ng Israel ay tumakas mula sa harap ng mga Filisteo, at nagbagsakan silang patay+ sa Bundok Gilboa.+  At malapitang sinundan ng mga Filisteo si Saul at ang kaniyang mga anak; at sa wakas ay napabagsak ng mga Filisteo si Jonatan+ at si Abinadab+ at si Malki-sua,+ na mga anak ni Saul.  At ang labanan ay naging mabigat laban kay Saul, at nang dakong huli ay nasumpungan siya ng mga mamamana, na mga mambubusog, at nasugatan siya nang malubha ng mga mamamana.+  Kaya sinabi ni Saul sa kaniyang tagapagdala ng baluti: “Hugutin mo ang iyong tabak+ at iulos mo iyan sa akin, upang itong mga lalaking di-tuli+ ay hindi dumating at ulusin nga ako at pahirapan ako.” At ayaw+ ng kaniyang tagapagdala ng baluti, sapagkat lubha siyang natatakot. Kaya kinuha ni Saul ang tabak at nagpatibuwal doon.+  Nang makita ng kaniyang tagapagdala ng baluti na si Saul ay patay na,+ nang magkagayon ay nagpatibuwal din siya sa kaniyang sariling tabak at namatay na kasama niya.+  Kaya si Saul at ang kaniyang tatlong anak at ang kaniyang tagapagdala ng baluti, ang lahat nga ng kaniyang mga tauhan, ay magkakasamang namatay nang araw na iyon.+  Nang makita ng mga lalaki ng Israel na nasa pook ng mababang kapatagan at nasa pook ng Jordan na ang mga lalaki ng Israel ay tumakas na, at na si Saul at ang kaniyang mga anak ay patay na, nang magkagayon ay iniwan nila ang mga lunsod at tumakas,+ pagkatapos nito ay pumasok ang mga Filisteo at nanahanan sa mga iyon.+  At nangyari nga nang sumunod na araw, nang pumaroon ang mga Filisteo upang hubaran ang mga napatay,+ nasumpungan nila si Saul at ang kaniyang tatlong anak na nakabulagta sa Bundok Gilboa.+  At pinutol nila ang kaniyang ulo+ at hinubad ang kaniyang baluti at nagsugo sa lupain ng mga Filisteo sa buong palibot upang ibalita+ sa mga bahay ng kanilang mga idolo+ at sa bayan. 10  Nang dakong huli ay inilagay nila ang kaniyang baluti+ sa bahay ng mga imahen ni Astoret,+ at ang kaniyang bangkay ay ibinitin nila sa pader ng Bet-san.+ 11  At kung tungkol sa kaniya, narinig ng mga tumatahan sa Jabes-gilead+ kung ano ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul. 12  Kaagad na tumindig ang lahat ng magigiting na lalaki at yumaon nang buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kaniyang mga anak mula sa pader ng Bet-san at pumaroon sa Jabes at sinunog doon ang mga iyon.+ 13  Pagkatapos ay kinuha nila ang kanilang mga buto+ at inilibing+ ang mga iyon sa ilalim ng puno ng tamarisko+ sa Jabes, at nag-ayuno sila nang pitong araw.+

Talababa