ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 10

โซโลมอนกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาด

โซโลมอนกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาด

พระยะโฮวาประทานสติปัญญาที่โดดเด่นแก่โซโลมอน; ระหว่างรัชสมัยของโซโลมอน ชาวอิสราเอลมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่มีสมัยใดเทียบได้

ชีวิตจะเป็นเช่นไรถ้าทั้งชาติและผู้นำของชาติติดตามพระยะโฮวาฐานะองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดและเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์? คำตอบมีแสดงให้เห็นในช่วง 40 ปีของรัชสมัยกษัตริย์โซโลมอน.

ก่อนดาวิดจะเสียชีวิต ท่านได้แต่งตั้งโซโลมอนราชโอรสเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน. ในความฝัน พระเจ้าให้โซโลมอนขอสิ่งที่ต้องการ. โซโลมอนขอสติปัญญาและความรู้ที่จะปกครองประชาชนอย่างยุติธรรมและด้วยความเฉลียวฉลาด. พระยะโฮวาพอพระทัยจึงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่โซโลมอน. พระยะโฮวายังสัญญาว่าท่านจะมั่งคั่ง, มีเกียรติยศ, และชีวิตยืนยาวถ้าเชื่อฟังพระองค์ต่อไป.

โซโลมอนมีชื่อเสียงในการพิจารณาตัดสินอย่างเฉลียวฉลาด. ในคดีหนึ่ง ผู้หญิงสองคนทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับทารกคนหนึ่ง แต่ละคนต่างก็อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กคนนั้น. โซโลมอนสั่งให้ผ่าทารกเป็นสองส่วนและแบ่งให้ผู้หญิงนั้นคนละส่วน. ผู้หญิงคนแรกเห็นด้วย แต่แม่แท้ ๆ ได้ร้องอ้อนวอนทันทีขอให้ยกเด็กให้ผู้หญิงคนนั้น. ตอนนี้โซโลมอนเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงที่อ้อนวอนอย่างน่าสงสารนั้นเป็นแม่ จึงยกเด็กคนนั้นให้เธอ. ไม่นาน ชาวอิสราเอลทั้งหมดก็ได้ยินเรื่องการตัดสินคดีนี้ และประชาชนยอมรับว่าโซโลมอนมีสติปัญญาจากพระเจ้า.

ความสำเร็จสูงสุดอย่างหนึ่งของโซโลมอนคือการสร้างพระวิหารของพระยะโฮวา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่างามในกรุงเยรูซาเลมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการนมัสการในอิสราเอล. ณ การอุทิศพระวิหาร โซโลมอนอธิษฐานดังนี้: “ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้ พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด.”—1 กษัตริย์ 8:27, ฉบับ R73

ชื่อเสียงของโซโลมอนเลื่องลือไปยังดินแดนอื่น ๆ ไกลถึงชีบาในคาบสมุทรอาหรับ. ราชินีแห่งชีบาเดินทางมาเพื่อชมสง่าราศีและความมั่งคั่งของโซโลมอน รวมทั้งทดสอบว่าท่านมีสติปัญญาล้ำลึกขนาดไหน. ราชินีประทับใจสติปัญญาของโซโลมอนและความเจริญรุ่งเรืองของอิสราเอลมากจึงได้สรรเสริญพระยะโฮวาที่แต่งตั้งกษัตริย์ผู้เฉลียวฉลาด. ที่จริง เนื่องด้วยพระพรของพระยะโฮวา การปกครองของโซโลมอนจึงเป็นช่วงที่รุ่งเรืองและมีสันติสุขมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโบราณ.

น่าเศร้า โซโลมอนไม่ได้ทำตามสติปัญญาของพระยะโฮวาเรื่อยไป. ท่านไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า และแต่งงานกับผู้หญิงนับร้อยคน รวมทั้งหลายคนที่นมัสการพระของต่างชาติด้วย. เหล่าภรรยาค่อย ๆ โน้มน้าวหัวใจของท่านให้เหินห่างจากพระยะโฮวาและหันไปนมัสการรูปเคารพ. พระยะโฮวาทรงบอกโซโลมอนว่าส่วนหนึ่งของอาณาจักรนั้นจะถูกชิงไปจากท่าน. พระเจ้าตรัสว่า เนื่องจากเห็นแก่สัญญาที่ทำไว้กับดาวิดราชบิดาของโซโลมอน ยังจะมีส่วนหนึ่งคงอยู่กับราชวงศ์ของท่าน. ถึงแม้โซโลมอนเลิกรับใช้พระยะโฮวา พระองค์ก็ยังคงยึดมั่นในสัญญาราชอาณาจักรที่ทำไว้กับดาวิด.

จาก 1 กษัตริย์ บท 1 ถึง 11; 2 โครนิกา บท 1 ถึง 9; พระบัญญัติ 17:17