ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 5

พระเจ้าอวยพรอับราฮามและครอบครัว

พระเจ้าอวยพรอับราฮามและครอบครัว

ลูกหลานของอับราฮามเจริญรุ่งเรือง. พระเจ้าปกป้องโยเซฟในอียิปต์

พระยะโฮวาทรงทราบว่าวันหนึ่งผู้ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดจะทนทุกข์และเสียชีวิต. คำพยากรณ์ที่บันทึกไว้ที่เยเนซิศ 3:15 บอกเป็นนัยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น. พระเจ้าจะแสดงให้มนุษยชาติเห็นไหมว่าการเสียชีวิตของผู้ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดนั้นมีค่ามากขนาดไหน? คัมภีร์ไบเบิลให้ตัวอย่างโดยยกเรื่องจากชีวิตจริง. พระเจ้าทรงบอกให้อับราฮามถวายยิศฮาคบุตรชายที่รักยิ่งเป็นเครื่องบูชา.

อับราฮามมีความเชื่อมาก. อย่าลืมว่า พระเจ้าสัญญากับท่านว่า ผู้ช่วยให้รอดหรือพงศ์พันธุ์ที่บอกไว้ล่วงหน้าจะสืบเชื้อสายจากยิศฮาค. อับราฮามวางใจว่าพระเจ้าจะปลุกยิศฮาคให้เป็นขึ้นจากตายถ้าจำเป็น ดังนั้น ท่านจึงเชื่อฟังที่จะถวายบุตรชายของตนเป็นเครื่องบูชา. แต่ทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาได้ห้ามอับราฮามไว้ทันเวลา. พระเจ้าชมเชยอับราฮามที่เต็มใจถวายสิ่งที่มีค่ามากที่สุดต่อพระองค์ จึงตรัสซ้ำคำสัญญาที่พระองค์ทำไว้กับอับราฮามปฐมบรรพบุรุษที่ซื่อสัตย์.

ต่อมา ยิศฮาคมีบุตรชายสองคน คือ เอซาวและยาโคบ. ยาโคบต่างจากเอซาว เขารู้คุณค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจึงได้รับพระพร. พระเจ้าเปลี่ยนชื่อของยาโคบเป็นอิสราเอล และบุตรชาย 12 คนของท่านก็กลายเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอล. แต่ครอบครัวนี้กลายเป็นชนชาติใหญ่อย่างไร?

ลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ เริ่มต้นเมื่อบุตรชายส่วนใหญ่อิจฉาโยเซฟน้องชายของตน. พวกเขาขายโยเซฟให้เป็นทาส และถูกนำตัวไปอียิปต์. แต่พระเจ้าอวยพรชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญคนนี้. ถึงแม้ประสบความยากลำบากมากมาย แต่ในที่สุดฟาโรห์ผู้ปกครองชาวอียิปต์ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นผู้มีอำนาจมาก. นั่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เนื่องจากความอดอยากทำให้ยาโคบต้องส่งบุตรชายบางคนไปอียิปต์เพื่อซื้ออาหาร ซึ่งขณะนั้นโยเซฟเป็นผู้ดูแลเสบียงอาหารทั้งหมด! หลังจากตื่นเต้นและประหลาดใจที่ได้พบพี่ชายอีกซึ่งได้สำนึกผิด โยเซฟให้อภัยพวกเขาและจัดเตรียมให้ทั้งครอบครัวย้ายไปอียิปต์. พวกเขาได้รับแผ่นดินที่ดีที่สุดซึ่งเขาได้ตั้งรกรากและเจริญรุ่งเรืองต่อไป. โยเซฟเข้าใจว่าพระเจ้าทรงจัดการให้เป็นเช่นนี้เพื่อทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จ.

ยาโคบซึ่งมีอายุมากแล้วใช้ชีวิตที่เหลือในอียิปต์ แวดล้อมไปด้วยครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้น. ก่อนที่จะเสียชีวิต ท่านบอกล่วงหน้าว่าพงศ์พันธุ์ตามคำสัญญาหรือผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจจะเกิดในตระกูลยูดาห์บุตรชายของท่าน. หลายปีต่อมาก่อนที่โยเซฟจะสิ้นใจ ท่านพยากรณ์ว่าวันหนึ่ง พระเจ้าจะนำลูกหลานของยาโคบออกจากอียิปต์.

จากเยเนซิศบท 20 ถึง 50; ฮีบรู 11:17-22