ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 11

เพลงที่ได้รับการดลใจเพื่อสอนและปลอบโยน

เพลงที่ได้รับการดลใจเพื่อสอนและปลอบโยน

ดาวิดและคนอื่น ๆ แต่งเพลงเพื่อใช้ในการนมัสการ. หนังสือบทเพลงสรรเสริญรวบรวมเนื้อเพลงของพวกเขา 150 บท.

หนังสือที่ยาวที่สุดในคัมภีร์ไบเบิลคือเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่มีการรวบรวมเข้าด้วยกัน. หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาในการเขียนประมาณ 1,000 ปี. หนังสือบทเพลงสรรเสริญมีข้อความบางตอนที่ก่อให้เกิดความเชื่อ ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งและกระตุ้นใจมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเขียนมา. บทเพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์หลายรูปแบบ ตั้งแต่ความยินดี, การสรรเสริญ, และการขอบคุณ ไปจนถึงความเศร้าโศก, ความเสียใจ, และการกลับใจ. เห็นชัดว่าผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและวางใจพระองค์. ขอพิจารณาบางเรื่องที่อยู่ในเพลงเหล่านี้.

พระยะโฮวามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครอง และคู่ควรกับการนมัสการและการสรรเสริญ. ที่บทเพลงสรรเสริญ 83:18 (ล.ม.) อ่านดังนี้: “เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่า พระองค์ผู้เดียวผู้ทรงพระนามว่ายะโฮวาทรงเป็นพระผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น.” เพลงสรรเสริญหลายบทสรรเสริญพระยะโฮวาเนื่องจากการสร้างของพระองค์ เช่น ท้องฟ้าที่ระยิบระยับไปด้วยดวงดาว, ชีวิตที่มหัศจรรย์บนแผ่นดินโลก, และร่างกายมนุษย์ที่น่าพิศวง. (บทเพลงสรรเสริญ 8, 19, 139, 148) บทอื่น ๆ ถวายเกียรติพระยะโฮวาฐานะเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้รอดและปกป้องผู้ที่ภักดีต่อพระองค์. (บทเพลงสรรเสริญ 18, 97, 138) อีกหลายบทเชิดชูพระองค์ฐานะพระเจ้าแห่งความยุติธรรม, ผู้ปลดเปลื้องจากการกดขี่, และผู้ลงโทษคนชั่ว.—บทเพลงสรรเสริญ 11, 68, 146

พระยะโฮวาทรงช่วยเหลือและชูใจผู้ที่รักพระองค์. บางทีเพลงสรรเสริญซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือบท 23 ซึ่งดาวิดพรรณนาว่าพระยะโฮวาเป็นผู้เลี้ยงแกะองค์เปี่ยมด้วยความรักที่ชี้นำ, ปกป้อง, และดูแลแกะของพระองค์. บทเพลงสรรเสริญ 65:2 เตือนผู้นมัสการพระเจ้าให้ระลึกว่าพระยะโฮวาเป็น “ผู้สดับคำอธิษฐาน.” หลายคนที่ทำผิดร้ายแรงพบการชูใจอย่างยิ่งในเพลงสรรเสริญบท 39 และบท 51 ซึ่งดาวิดพรรณนาการกลับใจของท่านโดยใช้ถ้อยคำจากใจจริง และแสดงความเชื่อว่าพระยะโฮวาจะให้อภัย. ถ้อยคำที่บทเพลงสรรเสริญ 55:22 กระตุ้นให้วางใจพระยะโฮวาและปล่อยภาระทั้งหมดไว้กับพระองค์.

พระยะโฮวาจะเปลี่ยนแปลงโลกโดยทางราชอาณาจักรมาซีฮา. เห็นได้ชัดว่าหลายตอนในบทเพลงสรรเสริญใช้กับมาซีอา กษัตริย์ที่บอกไว้ล่วงหน้า. บท 2 พยากรณ์ว่าผู้ปกครององค์นี้จะทำลายชาติต่าง ๆ ที่ชั่วช้าซึ่งต่อต้านพระองค์. บท 72 เปิดเผยว่ากษัตริย์องค์นี้จะยุติความหิวโหย, ความอยุติธรรม, และการกดขี่ข่มเหง. ตามที่กล่าวในบทเพลงสรรเสริญ 46:9 พระเจ้าจะยุติการสงครามและกระทั่งทำลายอาวุธทั้งสิ้นที่ใช้ในสงครามโดยทางราชอาณาจักรมาซีฮา. ในบท 37 กล่าวว่า คนชั่วจะไม่มีอีกต่อไป แต่คนชอบธรรมจะอยู่บนแผ่นดินโลกตลอดไป ชื่นชมกับสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวตลอดทั่วโลก.

จากหนังสือบทเพลงสรรเสริญ