ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 18

พระเยซูทำการอัศจรรย์

พระเยซูทำการอัศจรรย์

พระเยซูทำการอัศจรรย์เพื่อแสดงให้เห็นวิธีที่พระองค์จะใช้ฤทธิ์อำนาจเมื่อเป็นกษัตริย์

พระเจ้ามอบอำนาจให้พระเยซูทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีมนุษย์คนอื่นทำได้. พระเยซูทำการอัศจรรย์ที่โดดเด่นหลายอย่าง บ่อยครั้งทำต่อหน้าฝูงชน. การอัศจรรย์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือศัตรูและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สมบูรณ์ไม่มีวันจะขจัดได้. ขอเราพิจารณาบางตัวอย่าง.

ความหิว. การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างดี. ในอีกสองโอกาส พระองค์ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนหลายพันคนที่หิวกระหายด้วยขนมปังไม่กี่อันและปลาไม่กี่ตัว. ทั้งสองเหตุการณ์นั้น มีอาหารมากเกินพอสำหรับทุกคน.

ความเจ็บป่วย. พระเยซูทรงรักษา “โรคทุกชนิดรวมทั้งความทุพพลภาพทุกอย่าง” ของประชาชน. (มัดธาย 4:23) พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด, คนหูหนวก, คนโรคเรื้อน, และโรคลมชัก. พระองค์รักษาคนอัมพาต, คนง่อย, และคนแขนขาพิการด้วย. ไม่มีความเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกินกว่าพระองค์จะรักษาได้.

สภาพอากาศที่เลวร้าย. เมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกกำลังนั่งเรือข้ามทะเลแกลิลี ได้เกิดลมพายุกล้า. เหล่าสาวกตกใจกลัว. พระเยซูเพียงแต่มองลมพายุนั้นแล้วตรัสว่า “จงสงบเงียบเถิด!” ทันใดนั้น ทุกสิ่งก็สงบเงียบ. (มาระโก 4:37-39) ในอีกโอกาสหนึ่ง พระองค์ทรงเดินบนน้ำขณะที่มีพายุใหญ่น่ากลัว.—มัดธาย 14:24-33

กายวิญญาณชั่วร้าย. เหล่ากายวิญญาณชั่วร้ายมีอำนาจยิ่งกว่ามนุษย์มาก. หลายคนไม่สามารถหลุดพ้นอำนาจครอบงำของศัตรูที่ชั่วเหล่านี้ของพระเจ้า. กระนั้น ในหลายโอกาสเมื่อพระเยซูสั่งให้มันออกไป พระองค์ก็ทำให้มันไม่มีอำนาจครอบงำคนนั้นอีก. พระองค์ไม่กลัวกายวิญญาณเหล่านี้. ตรงกันข้าม พวกมันรู้ว่าพระองค์มีอำนาจและกลัวพระองค์.

ความตาย. นับว่าเหมาะที่เรียกความตายว่าเป็น “ศัตรูตัวสุดท้าย” เนื่องจากไม่มีมนุษย์คนใดเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้. (1 โครินท์ 15:26) กระนั้น พระเยซูทรงปลุกคนให้เป็นขึ้นจากตาย เช่น ทรงปลุกชายหนุ่มแล้วมอบให้แม่ของเขาที่เป็นม่าย และปลุกเด็กสาวให้พ่อแม่ของเธอที่โศกเศร้า. ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด พระเยซูทรงปลุกลาซะโรสหายที่รักให้เป็นขึ้นจากตายต่อหน้าฝูงชนที่โศกเศร้า ทั้ง ๆ ที่เขาตายไปเกือบสี่วันแล้ว! แม้แต่ศัตรูที่หมายมั่นจะฆ่าพระเยซูมากที่สุดก็ยังยอมรับว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์นี้.—โยฮัน 11:38-48; 12:9-11

เหตุใดพระเยซูจึงทำการอัศจรรย์เหล่านี้? ถึงอย่างไรทุกคนที่พระองค์ทรงช่วยก็ต้องตายในที่สุดมิใช่หรือ? ใช่ แต่การอัศจรรย์ของพระเยซูก่อประโยชน์ในระยะยาว. การอัศจรรย์เหล่านั้นพิสูจน์ว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการปกครองของมาซีฮาจะเกิดขึ้นได้จริง. ไม่ต้องสงสัย กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งสามารถขจัดความหิว, ความเจ็บป่วย, สภาพอากาศที่เลวร้าย, กายวิญญาณชั่วร้าย, หรือกระทั่งความตายได้. พระองค์แสดงให้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้พระองค์ทำทุกสิ่ง.

จากหนังสือมัดธาย, มาระโก, ลูกา, และโยฮัน