ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เหตุใดควรพิจารณาคัมภีร์ไบเบิล?

เหตุใดควรพิจารณาคัมภีร์ไบเบิล?

คุณรู้จักคัมภีร์ไบเบิลไหม? ไม่มีหนังสือเล่มใดในประวัติศาสตร์ที่มีการแจกจ่ายอย่างกว้างขวางเท่ากับคัมภีร์ไบเบิล. ผู้คนในทุกวัฒนธรรมพบว่าข่าวสารจากหนังสือเล่มนั้นเป็นแหล่งที่ให้การชูใจและความหวัง อีกทั้งให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน. กระนั้น หลายคนในทุกวันนี้รู้จักคัมภีร์ไบเบิลเพียงผิวเผิน. ไม่ว่าคุณสนใจเรื่องศาสนาหรือไม่ คุณคงอยากจะรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มากขึ้น. จุลสารนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เนื้อหาจากคัมภีร์ไบเบิลโดยสังเขป.

ก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านคัมภีร์ไบเบิล คงจะเป็นประโยชน์ที่คุณจะรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้. คัมภีร์ไบเบิลยังเป็นที่รู้จักกันว่าพระคัมภีร์บริสุทธิ์ ซึ่งจริง ๆ แล้วคือชุดหนังสือ 66 เล่ม เริ่มจากเยเนซิศและจบด้วยวิวรณ์ หรือ อะพอคาลิปส์.

ใครเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ไบเบิล? นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจ. ข้อเท็จจริงคือ มนุษย์ประมาณ 40 คนเขียนพระคัมภีร์ในช่วงเวลามากกว่า 1,600 ปี. น่าสนใจ ไม่มีผู้เขียนคนใดอ้างว่าตนเองเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ไบเบิล. ผู้เขียนคนหนึ่งเขียนดังนี้: “พระคัมภีร์ทุกตอนมีขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้า.” (2 ติโมเธียว 3:16) ผู้เขียนอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “พระวิญญาณของพระยะโฮวาทรงตรัสแก่ข้าพเจ้า, และพระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า.” (2 ซามูเอล 23:2) ดังนั้น ผู้เขียนจึงยืนยันว่าพระยะโฮวาพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งเอกภพเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ไบเบิล. ผู้เขียนเปิดเผยว่าพระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์เข้าใกล้ชิดพระองค์.

มีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อจะเข้าใจคัมภีร์ไบเบิล. พระคัมภีร์มีอรรถบทเดียว คือ การเชิดชูสิทธิของพระเจ้าในการปกครองมนุษยชาติโดยทางราชอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ของพระองค์. ในจุลสารเล่มนี้ คุณจะเห็นว่าอรรถบทนี้อยู่ในทุกส่วนของคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่เยเนซิศถึงวิวรณ์.

โดยคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้น บัดนี้ขอพิจารณาข่าวสารที่อยู่ในหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก คัมภีร์ไบเบิล.

^ วรรค 9 มีหลายวิธีที่จะระบุปี. ในจุลสารเล่มนี้ ส.ศ. หมายถึง “สากลศักราช” และ ก่อน ส.ศ. หมายถึง “ก่อนสากลศักราช.” คุณจะเห็นการใช้วิธีนี้ในแผนภูมิเวลาที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง ๆ.