ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 12

สติปัญญาจากพระเจ้าที่ชี้นำชีวิต

สติปัญญาจากพระเจ้าที่ชี้นำชีวิต

หนังสือสุภาษิตรวบรวมคำแนะนำที่ได้รับการดลใจเพื่อชี้นำการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่โซโลมอนเป็นผู้เขียน

พระยะโฮวาเป็นผู้ปกครองที่เปี่ยมด้วยพระสติปัญญาไหม? วิธีหนึ่งที่จะทราบคำตอบอย่างแน่นอนคือพิจารณาคำแนะนำของพระองค์. คำแนะนำนั้นใช้ได้ผลดีไหม? การนำคำแนะนำนั้นไปใช้ทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความหมายมากขึ้นไหม? กษัตริย์โซโลมอนที่เฉลียวฉลาดเขียนสุภาษิตหลายร้อยข้อ. สุภาษิตเหล่านั้นกล่าวถึงแทบจะทุกแง่มุมของชีวิต. ขอพิจารณาบางตัวอย่าง.

การวางใจพระเจ้า. การวางใจเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระยะโฮวา. โซโลมอนเขียนดังนี้: “จงวางใจในพระยะโฮวาด้วยสุดใจของเจ้า, อย่าพึ่งในความเข้าใจของตนเอง: จงรับพระองค์ให้เข้าส่วนในทางทั้งหลายของเจ้า, และพระองค์จะชี้ทางเดินของเจ้าให้แจ่มแจ้ง.” (สุภาษิต 3:5, 6) การวางใจพระเจ้าโดยแสวงหาคำแนะนำที่มาจากพระองค์ และโดยการเชื่อฟังทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริง. แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำให้พระยะโฮวามีพระทัยยินดี และทำให้พระองค์มีคำตอบต่อประเด็นที่ซาตานปรปักษ์ของพระองค์ยกขึ้นมา.—สุภาษิต 27:11

ใช้สติปัญญาเมื่อเกี่ยวข้องกับคนอื่น. คำแนะนำของพระเจ้าสำหรับสามี, ภรรยา, และเด็ก ๆ เหมาะกับสมัยนี้ยิ่งกว่าแต่ก่อน. พระเจ้าแนะนำสามีดังนี้: “จงชื่นใจยินดีด้วยกันกับภรรยาซึ่งอยู่ด้วยกันมาแต่หนุ่มสาว” ซึ่งหมายความว่าเขาควรซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเสมอ. (สุภาษิต 5:18-20) ผู้หญิงที่สมรสแล้วพบว่าหนังสือสุภาษิตเขียนยกย่องภรรยาที่มีความสามารถซึ่งได้รับคำชมเชยจากสามีและลูก. (สุภาษิต บท 31) และเด็ก ๆ ได้รับคำชี้แนะให้เชื่อฟังบิดามารดา. (สุภาษิต 6:20) หนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าการมีเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการปลีกตัวจากผู้อื่นยังผลให้คิดถึงแต่ตัวเอง. (สุภาษิต 18:1) เพื่อนสามารถมีอิทธิพลต่อเราทั้งในทางดีและไม่ดี ดังนั้น เราต้องเลือกเพื่อนอย่างสุขุม.—สุภาษิต 13:20; 17:17

ใช้สติปัญญาเมื่อดูแลตัวเอง. หนังสือสุภาษิตมีคำแนะนำที่ล้ำค่าเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการดื่มจัด, การพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและการเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกที่ก่อความเสียหาย, และการเป็นคนงานที่ขยันขันแข็ง. (สุภาษิต 6:6; 14:30; 20:1) สุภาษิตเตือนว่าการวางใจในการตัดสินใจของมนุษย์ที่ต่างจากคำแนะนำของพระเจ้านั้นนำไปสู่ความหายนะ. (สุภาษิต 14:12) หนังสือนี้กระตุ้นเราให้ปกป้องหัวใจ, ต่อสู้กับอิทธิพลที่เสื่อมทราม, และเตือนใจว่า “แหล่งแห่งชีวิตเกิดจากหัวใจ.”—สุภาษิต 4:23, ล.ม.

หลายล้านคนในโลกได้ประสบว่าการดำเนินชีวิตตามคำแนะนำดังกล่าวทำให้ชีวิตดีขึ้น. ผลคือ พวกเขามีเหตุผลมากมายที่จะยอมรับพระยะโฮวาเป็นผู้ปกครองของเขา.

จากหนังสือสุภาษิต