คัมภีร์ไบเบิลมีข่าวสารอะไร?

ข่าวสารพื้นฐานเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลคืออะไร?

เหตุใดควรพิจารณาคัมภีร์ไบเบิล?

พิจารณาข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล หนังสือที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก

ตอน 1

พระผู้สร้างให้มนุษย์อยู่ในอุทยาน

พระคัมภีร์อธิบายถึงการสร้างมนุษย์อย่างไร? พระบัญชาอะไรที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์คู่แรก?

ตอน 2

อุทยานสูญเสียไป

เมื่อพระเจ้าประกาศคำพิพากษาต่ออาดามและฮาวา พระองค์จัดเตรียมอะไรไว้ให้เป็นพื้นฐานสำหรับความหวัง?

ตอน 3

มนุษยชาติรอดชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่

ความชั่วแพร่ไปในโลกอย่างไร? โนอาห์แสดงให้เห็นอย่างไรว่าเป็นคนชอบธรรม?

ตอน 4

พระเจ้าทำสัญญากับอับราฮาม

ทำไมอับราฮามย้ายไปอยู่คะนาอัน? พระยะโฮวาทำสัญญาอะไรกับอับราฮาม?

ตอน 5

พระเจ้าอวยพรอับราฮามและครอบครัว

พระยะโฮวาต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงอะไร เมื่อพระองค์บอกให้อับราฮามถวายยิศฮาคเป็นเครื่องบูชา? ยาโคบพยากรณ์เรื่องอะไรก่อนที่เขาจะตาย?

ตอน 6

โยบรักษาความซื่อสัตย์มั่นคง

หนังสือโยบแสดงให้เห็นอย่างไรว่าทูตสวรรค์และมนุษย์สามารถสนับสนุนและพิสูจน์ความถูกต้องแห่งพระบรมเดชานุภาพของพระยะโฮวาได้?

ตอน 7

พระเจ้าช่วยชาติอิสราเอลให้รอด

พระยะโฮวาปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์อย่างไร? เหตุใดชาวอิสราเอลจึงฉลองเทศกาลปัศคา?

ตอน 8

ชนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคะนาอัน

เมื่อชนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคะนาอัน ทำไมพระยะโฮวาจึงไว้ชีวิตราฮาบและครอบครัวที่เมืองเยริโค?

ตอน 9

ชาวอิสราเอลร้องขอให้มีกษัตริย์

เมื่อชาวอิสราเอลร้องขอให้มีกษัตริย์ ทำไมพระยะโฮวาจึงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์แทนซาอูล?

ตอน 10

โซโลมอนกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาด

มีตัวอย่างอะไรเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดของโซโลมอน? ผลเป็นเช่นไรเมื่อเขาหันเหไปจากแนวทางของพระยะโฮวา?

ตอน 11

เพลงที่ได้รับการดลใจเพื่อสอนและปลอบโยน

เพลงสรรเสริญบทไหนบ้างแสดงให้เห็นวิธีที่พระเจ้าช่วยและชูใจผู้ที่รักพระองค์?กษัตริย์เปิดเผยอะไรในเพลงไพเราะของโซโลมอน?

ตอน 12

สติปัญญาจากพระเจ้าที่ชี้นำชีวิต

บทนี้พิจารณาคำแนะนำจากหนังสือสุภาษิตและหนังสือท่านผู้ประกาศ คำแนะนำในนั้นใช้ได้จริงและทำให้เราไว้วางใจพระเจ้า

ตอน 13

กษัตริย์ที่ดีและไม่ดี

ทำไมอิสราเอลถูกแบ่งแยกเป็นสองอาณาจักร?

ตอน 14

พระเจ้าตรัสทางผู้พยากรณ์ของพระองค์

ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าแจ้งข่าวสารชนิดใด? ดู 4 เรื่องที่ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเปิดเผย

ตอน 15

ผู้พยากรณ์ที่เป็นเชลยได้รับนิมิตเกี่ยวกับอนาคต

ดานิเอลเรียนอะไรเกี่ยวกับมาซีฮาและรัฐบาลของพระเจ้า?

ตอน 16

มาซีฮาเสด็จมา

พระยะโฮวาใช้เหล่าทูตสวรรค์และโยฮันผู้ให้บัพติสมาอย่างไรเพื่อชี้ว่าพระเยซูเป็นมาซีฮา? พระยะโฮวาเองระบุอย่างไรว่าบุตรของพระองค์คือมาซีฮา?

ตอน 17

พระเยซูทรงสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยซูประกาศเรื่องอะไร? ท่านแสดงให้เห็นอย่างไรว่าการปกครองของท่านอาศัยความรักและความยุติธรรม?

ตอน 18

พระเยซูทำการอัศจรรย์

การอัศจรรย์ของพระเยซูบอกอะไรเกี่ยวกับการปกครองของพระองค์เหนือแผ่นดินโลกในอนาคต?

ตอน 19

พระเยซูพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลต่อทั้งโลก

สัญญาณต่าง ๆ ที่พระเยซูบอกแก่เหล่าอัครสาวกมีความหมายอย่างไร?

ตอน 20

พระเยซูคริสต์ถูกประหาร

ก่อนที่พระเยซูจะถูกทรยศและตรึงบนเสา ท่านตั้งการฉลองใหม่อะไร?

ตอน 21

พระเยซูมีชีวิตอีก!

เหล่าสาวกของพระเยซูรู้อย่างไรว่าพระเจ้าปลุกพระเยซูให้มีชีวิตอีก?

ตอน 22

อัครสาวกประกาศอย่างไม่หวั่นกลัว

เกิดอะไรขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลเพนเทคอสต์? ศัตรูมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อสาวกของพระเยซูประกาศ?

ตอน 23

ข่าวดีแพร่ออกไป

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเปาโลรักษาคนง่อยในเมืองลิสตรา? เปาโลไปอยู่ที่กรุงโรมได้อย่างไร?

ตอน 24

เปาโลเขียนจดหมายถึงประชาคมต่าง ๆ

เปาโลให้การชี้นำอะไรในการจัดระเบียบประชาคมอย่างเหมาะสม? เขาพูดอย่างไรเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ตามคำสัญญา?

ตอน 25

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อ การประพฤติ และความรัก

คริสเตียนจะแสดงความเชื่อได้อย่างไร? คนเราจะแสดงว่ารักพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยวิธีใด?

ตอน 26

อุทยานกลับคืนมา!

หนังสือวิวรณ์ทำให้ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิลครบถ้วนอย่างไร?

ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิล—เนื้อหาโดยสังเขป

พระยะโฮวาได้เปิดเผยอย่างไรว่าพระบุตรของพระองค์จะเป็นมาซีฮาผู้ที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นอุทยาน?

ลำดับเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิล

ดูลำดับเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิล ตั้งแต่ 4026 ก่อนสากลศักราชจนถึงปีสากลสักราชที่ 100