ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 17

พระเยซูทรงสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยซูทรงสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยซูสอนสาวกหลายเรื่อง แต่เรื่องที่เน้นเป็นพิเศษคือเรื่อง ราชอาณาจักรของพระเจ้า

งานมอบหมายของพระเยซูทางแผ่นดินโลกคืออะไร? พระองค์เองตรัสว่า “เราต้องประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า . . . เพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้.” (ลูกา 4:43) ขอพิจารณาสี่หัวข้อที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับราชอาณาจักรซึ่งเป็นเรื่องหลักในการประกาศของพระองค์.

1. พระเยซูจะเป็นกษัตริย์. พระเยซูบอกตรง ๆ ว่า พระองค์เป็นมาซีฮาตามที่บอกไว้ล่วงหน้า. (โยฮัน 4:25, 26) พระองค์แสดงให้เห็นด้วยว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ผู้พยากรณ์ดานิเอลเห็นในนิมิต. พระเยซูตรัสกับเหล่าอัครสาวกว่าวันหนึ่งพระองค์จะนั่งบน “บัลลังก์อันรุ่งโรจน์” และพวกเขาจะได้นั่งบนบัลลังก์ด้วย. (มัดธาย 19:28) พระองค์เรียกผู้ปกครองกลุ่มนี้ว่าเป็น “แกะฝูงน้อย” และพระองค์ให้ข้อสังเกตด้วยว่าพระองค์มี “แกะอื่น” ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น.—ลูกา 12:32; โยฮัน 10:16

2. ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะส่งเสริมความยุติธรรมแท้. พระเยซูระบุว่าราชอาณาจักรนี้จะกำจัดความอยุติธรรมที่เลวร้ายที่สุด โดยทำให้พระนามของพระเจ้ายะโฮวาเป็นที่นับถือหรือบริสุทธิ์ และขจัดคำตำหนิทั้งสิ้นที่ซาตานใส่ร้ายพระนามของพระองค์ตั้งแต่การกบฏในสวนเอเดน. (มัดธาย 6:9, 10) นอกจากนั้น ในชีวิตประจำวันพระเยซูแสดงความไม่ลำเอียงโดยสอนผู้ชายและผู้หญิง คนรวยและคนจน โดยไม่เลือกหน้า. ถึงแม้งานมอบหมายหลักของพระองค์คือการสอนชาวอิสราเอล แต่พระองค์ก็ยังช่วยชาวซะมาเรียและชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ใช่ชาวยิว. ไม่เหมือนผู้นำศาสนาในสมัยพระองค์ พระองค์ไม่แสดงการมีอคติหรือความลำเอียงเลย.

3. ราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้. พระเยซูมีชีวิตอยู่ในสมัยที่มีความวุ่นวายทางการเมือง. บ้านเกิดของพระองค์อยู่ใต้อำนาจปกครองของต่างชาติ. กระนั้น เมื่อประชาชนพยายามให้พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในสมัยนั้น พระองค์ก็หนีไปที่อื่น. (โยฮัน 6:14, 15) พระองค์ตรัสกับนักการเมืองผู้หนึ่งว่า “ราชอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้.” (โยฮัน 18:36) พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกดังนี้: “พวกเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลก.” (โยฮัน 15:19) พระองค์ไม่ยอมให้สาวกใช้อาวุธสงคราม แม้แต่จะใช้เพื่อปกป้องพระองค์ด้วยซ้ำ.—มัดธาย 26:51, 52

“พระองค์ทรงเดินทางไป . . . ตามหมู่บ้านเพื่อประกาศเผยแพร่ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า.”—ลูกา 8:1

4. การปกครองของพระคริสต์อาศัยความรัก. พระเยซูสัญญาว่าจะทำให้ประชาชนสดชื่นและทำให้ภาระของพวกเขาเบาลง. (มัดธาย 11:28-30) พระองค์ดำเนินชีวิตตามที่พระองค์สอนคนอื่น. พระองค์ให้คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยความรักและนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการรับมือกับความกังวล, การปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น, การต่อสู้กับการนิยมวัตถุ, และวิธีที่จะพบความสุข. (มัดธาย บท 5-7) เนื่องจากพระองค์แสดงความรัก ผู้คนทุกชนชั้นจึงไม่ลังเลที่จะเข้าหาพระองค์. แม้แต่คนที่ถูกเหยียบย่ำมากที่สุดก็พากันมาหาพระองค์ โดยมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างกรุณาและคำนึงถึงศักดิ์ศรี. พระเยซูจะเป็นผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมสักเพียงไร!

พระเยซูสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าอย่างทรงพลังในอีกวิธีหนึ่ง. พระองค์ทำการอัศจรรย์หลายอย่าง. เหตุใดพระองค์จึงทำการอัศจรรย์? ให้เราดูกัน.

จากหนังสือมัดธาย, มาระโก, ลูกา, และโยฮัน