ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 22

อัครสาวกประกาศอย่างไม่หวั่นกลัว

อัครสาวกประกาศอย่างไม่หวั่นกลัว

ประชาคมคริสเตียนเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง ๆ ที่มีการกดขี่ข่มเหง

สิบวันหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สาวกประมาณ 120 คนมาชุมนุมกันในบ้านหลังหนึ่งที่กรุงเยรูซาเลมในช่วงเทศกาลเพนเทคอสต์ของชาวยิว ส.ศ. 33. ทันใดนั้น มีเสียงเหมือนเสียงพายุดังไปทั่วบ้าน. เหล่าสาวกเริ่มพูดภาษาต่าง ๆ อย่างน่าอัศจรรย์ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเรียนภาษานั้นมาก่อน. จะอธิบายเหตุการณ์ที่ผิดธรรมดานี้อย่างไร? พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่สาวกกลุ่มนั้น.

ด้านนอกมีฝูงชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากดินแดนต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมเทศกาลนั้น. พวกเขาประหลาดใจที่ได้ยินเหล่าสาวกของพระเยซูพูดภาษาของเขาเองอย่างคล่องแคล่ว. เปโตรอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอ้างถึงคำพยากรณ์ของผู้พยากรณ์โยเอลที่ว่า พระเจ้าจะ “เท” พระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับพระวิญญาณนั้นมีของประทานอันมหัศจรรย์. (โยเอล 2:28, 29, ฉบับ R73) หลักฐานที่ทรงพลังเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ทำให้เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ พระเจ้าหันความโปรดปรานจากชาติอิสราเอลไปยังประชาคมคริสเตียนที่เพิ่งก่อตั้ง. บัดนี้ ผู้ที่ต้องการรับใช้พระเจ้าอย่างที่ยอมรับได้ต้องมาเป็นสาวกของพระคริสต์.

ในระหว่างนั้น การต่อต้านมีมากขึ้น และศัตรูจับพวกสาวกจำคุกไว้. แต่ในคืนนั้น ทูตสวรรค์ของพระยะโฮวามาเปิดประตูคุกแล้วบอกพวกสาวกให้ประกาศต่อไป. พอรุ่งเช้า พวกเขาก็ได้ทำเช่นนั้น. พวกเขาเข้าไปในพระวิหารและเริ่มสอนข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู. ผู้ต่อต้านทางศาสนาโกรธจัดและสั่งพวกเขาให้หยุดประกาศ. พวกอัครสาวกตอบอย่างไม่กลัวว่า “พวกข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจปกครอง ไม่ใช่เชื่อฟังมนุษย์.”—กิจการ 5:28, 29

การกดขี่ข่มเหงเพิ่มทวีขึ้น. ชาวยิวบางคนปรักปรำสาวกคนหนึ่งชื่อสเตฟาโนว่าพูดหมิ่นประมาทและเอาหินขว้างเขาจนตาย. ชายหนุ่มที่ชื่อเซาโลจากทาร์ซัสก็มองดูและเห็นชอบกับการฆ่าสเตฟาโน. จากนั้น เขาเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อจะจับใครก็ตามที่ติดตามพระคริสต์. ขณะที่เซาโลกำลังเดินทาง มีแสงสว่างจากฟ้าส่องรอบตัวเขา และมีเสียงพูดว่า “เซาโล เซาโล เจ้าข่มเหงเราทำไม?” เซาโลซึ่งตาบอดไปเพราะแสงนั้นจึงได้ถามว่า “ท่านคือผู้ใด?” เสียงนั้นตอบว่า “เราคือเยซู.”—กิจการ 9:3-5

สามวันต่อมา พระเยซูส่งสาวกคนหนึ่งชื่ออะนานีอัสไปช่วยเซาโลให้มองเห็น. เซาโลรับบัพติสมาและเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูด้วยความกล้าหาญ. เซาโลได้มาเป็นที่รู้จักกันว่าอัครสาวกเปาโล และเป็นสมาชิกที่มีใจแรงกล้าของประชาคมคริสเตียน.

สาวกของพระเยซูได้ประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้ากับชาวยิวและชาวซะมาเรียเท่านั้น. ตอนนี้ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏต่อคอร์เนลิอุส นายร้อยชาวโรมันที่เกรงกลัวพระเจ้า แล้วบอกเขาให้ส่งคนไปเชิญอัครสาวกเปโตรมา. เปโตรพร้อมกับคนอื่น ๆ ได้ประกาศกับคอร์เนลิอุสและทุกคนในบ้าน. ขณะที่เปโตรกำลังพูด ผู้เชื่อถือชาวต่างชาติก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอัครสาวกเปโตรจึงสั่งพวกเขาให้รับบัพติสมาในนามของพระเยซู. บัดนี้ เส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ได้เปิดให้กับคนทุกชาติแล้ว. ประชาคมพร้อมที่จะประกาศข่าวดีให้กว้างไกลออกไป.

จากกิจการ 1:1–11:21