ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 6

โยบรักษาความซื่อสัตย์มั่นคง

โยบรักษาความซื่อสัตย์มั่นคง

ซาตานตั้งข้อสงสัยเรื่องความซื่อสัตย์มั่นคงที่โยบมีต่อพระเจ้า แต่โยบซื่อสัตย์ต่อพระยะโฮวาเสมอ

มีมนุษย์คนใดไหมที่จะรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถ้าต้องถูกทดสอบจนถึงขีดสุด และถ้าดูเหมือนว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ด้านวัตถุจากการเชื่อฟังนั้น? คำถามดังกล่าวและคำตอบ เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ชื่อ โยบ.

ขณะที่ชาวอิสราเอลยังอยู่ที่อียิปต์ โยบซึ่งเป็นญาติกับอับราฮาม อาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่าคาบสมุทรอาหรับ. ในเวลานั้น ทูตสวรรค์อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในสวรรค์ และซาตานตัวกบฏก็อยู่ที่นั่นด้วย. พระยะโฮวาตรัสอย่างที่แสดงความมั่นใจในตัวโยบผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ประชุมในสวรรค์. แท้ที่จริงแล้ว พระยะโฮวาตรัสว่าไม่มีมนุษย์คนใดซื่อสัตย์มั่นคงเหมือนโยบ. แต่ซาตานยืนยันว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพียงเพราะว่าพระองค์อวยพรและปกป้องเขา. ซาตานอ้างว่าถ้าโยบสูญเสียทุกสิ่งที่เขามี เขาจะแช่งด่าพระเจ้า.

ทีแรก พระเจ้ายอมให้ซาตานทำให้โยบสูญเสียทรัพย์สินและลูก ๆ จากนั้นทำให้ท่านป่วยหนัก. โยบไม่รู้ว่าซาตานเป็นตัวการในเหตุการณ์ทั้งหมด และไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้ายอมให้ท่านประสบกับการทดสอบเหล่านั้น. แต่โยบก็ไม่เคยหันหลังให้พระเจ้า.

เพื่อนจอมปลอมสามคนมาหาโยบ. ในการพูดโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่องยืดยาวที่มีบันทึกในหนังสือโยบ ชายทั้งสามพยายามทำให้โยบเชื่อว่าพระเจ้าลงโทษท่านเพราะทำบาปอย่างลับ ๆ. พวกเขาถึงกับอ้างว่าพระเจ้าทั้งไม่ยินดีและไม่ไว้ใจผู้รับใช้ของพระองค์. โยบปฏิเสธการหาเหตุผลอย่างผิด ๆ ของพวกเขา. โยบกล่าวด้วยความมั่นใจว่าท่านจะรักษาความซื่อสัตย์มั่นคงจนสิ้นชีวิต!

แต่โยบผิดพลาดที่เป็นห่วงมากเกินไปในการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก. ชายที่อายุน้อยกว่าชื่อ อะลีฮู ซึ่งได้ฟังการโต้เถียงโดยตลอดได้เริ่มพูด. อะลีฮูว่ากล่าวโยบที่ไม่ตระหนักว่าการพิสูจน์ความถูกต้องแห่งพระบรมเดชานุภาพของพระยะโฮวาพระเจ้าสำคัญยิ่งกว่าการพิสูจน์ความถูกต้องของมนุษย์คนใด. อะลีฮูยังตำหนิเพื่อนจอมปลอมของโยบอย่างแรงด้วย.

จากนั้น พระยะโฮวาพระเจ้าตรัสกับโยบและแก้ไขความคิดของท่าน. โดยชี้ไปที่สิ่งทรงสร้างมากมายอันน่าพิศวง พระยะโฮวาให้บทเรียนแก่โยบในเรื่องความต่ำต้อยของมนุษย์เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า. โยบตอบรับการแก้ไขจากพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ. พระยะโฮวาผู้ “เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา” ได้ฟื้นฟูสุขภาพของโยบ, ทำให้ท่านมีทรัพย์สินมากกว่าแต่ก่อนสองเท่า, และอวยพรท่านให้มีบุตรสิบคน. (ยาโกโบ 5:11) โดยการรักษาความซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระยะโฮวาแม้ประสบความทุกข์ยากอย่างหนัก โยบให้คำตอบที่หนักแน่นสำหรับข้อท้าทายของซาตานที่ว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถ้าถูกทดสอบ.

จากหนังสือโยบ