ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 14

พระเจ้าตรัสทางผู้พยากรณ์ของพระองค์

พระเจ้าตรัสทางผู้พยากรณ์ของพระองค์

พระยะโฮวาทรงแต่งตั้งผู้พยากรณ์ให้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการพิพากษา, การนมัสการอันบริสุทธิ์, และความหวังเรื่องมาซีฮา

ในสมัยของกษัตริย์อิสราเอลและยูดาห์ มีชายกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่พูดข่าวสารของพระเจ้านั่นคือ ผู้พยากรณ์. พวกเขาเป็นผู้ประกาศคำแถลงของพระเจ้าที่มีความเชื่อและความกล้าหาญเป็นพิเศษ. ขอพิจารณาสี่เรื่องสำคัญที่ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเปิดเผยเป็นขั้น ๆ.

1. การทำลายล้างกรุงเยรูซาเลม. ผู้พยากรณ์ของพระเจ้า โดยเฉพาะยะซายาห์และยิระมะยาห์ ได้เตือนล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายปีว่ากรุงเยรูซาเลมจะถูกทำลายและถูกทิ้งให้ร้างเปล่า. โดยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน พวกเขาเปิดเผยสาเหตุที่กรุงนั้นประสบพระพิโรธของพระเจ้า. ประชาชนของกรุงเยรูซาเลมอ้างว่าเป็นตัวแทนของพระยะโฮวา แต่นั่นไม่จริงเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในกิจปฏิบัติของศาสนาเท็จ, ความเสื่อมทราม, และความรุนแรง.—2 กษัตริย์ 21:10-15; ยะซายา 3:1-8, 16-26; ยิระมะยา 2:1–3:13

2. การฟื้นฟูการนมัสการอันบริสุทธิ์. หลังจากการเป็นเชลย 70 ปี ประชาชนของพระเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยจากบาบิโลน. พวกเขาจะกลับไปยังบ้านเกิดที่ร้างเปล่าและจะสร้างพระวิหารของพระยะโฮวาในกรุงเยรูซาเลมขึ้นใหม่. (ยิระมะยา 46:27; อาโมศ 9:13-15) ประมาณ 200 ปีล่วงหน้ายะซายาห์ถึงกับบอกชื่อผู้ที่จะพิชิตบาบิโลนคือ ไซรัส และผู้นี้จะปลดปล่อยประชาชนของพระเจ้าให้กลับไปฟื้นฟูการนมัสการอันบริสุทธิ์. ยะซายาห์บอกกระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการรบที่ไม่ธรรมดาของไซรัส.—ยะซายา 44:24–45:3

3. การเสด็จมาของมาซีฮาและสิ่งที่พระองค์จะประสบ. มาซีฮาจะประสูติที่เบทเลเฮม. (มีคา 5:2) พระองค์จะเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมอย่างถ่อมใจด้วยการนั่งบนหลังลา. (ซะคาระยา 9:9) แม้พระองค์อ่อนโยนและกรุณา แต่จะไม่เป็นที่ชื่นชอบ และหลายคนจะปฏิเสธพระองค์. (ยะซายา 42:1-3; 53:1, 3) พระองค์จะสิ้นพระชนม์อย่างทารุณโหดร้าย. ชีวิตของมาซีฮาจบเพียงแค่นี้ไหม? ไม่ใช่ การสละชีวิตของพระองค์ทำให้หลายคนสามารถได้รับการอภัยบาป. (ยะซายา 53:4, 5, 9-12) การกลับเป็นขึ้นจากตายของพระองค์เท่านั้นที่ทำให้การอภัยบาปสำเร็จ.

4. การปกครองของมาซีฮาเหนือแผ่นดินโลก. จริง ๆ แล้วมนุษย์ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถปกครองตนเองอย่างมีสันติได้ แต่กษัตริย์มาซีฮาจะถูกเรียกว่าองค์สันติราช. (ยะซายา 9:6, 7; ยิระมะยา 10:23) ภายใต้การปกครองของพระองค์ มนุษย์ทั้งสิ้นจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และกระทั่งกับสัตว์ทุกชนิด. (ยะซายา 11:3-7) ความเจ็บป่วยจะไม่มีอีกต่อไป. (ยะซายา 33:24) กระทั่งความตายก็จะหมดสิ้นไปตลอดกาล. (ยะซายา 25:8) ระหว่างรัชสมัยของมาซีฮา ผู้คนที่ตายไปจะถูกปลุกให้เป็นขึ้นจากตายเพื่อมีชีวิตบนแผ่นดินโลก.—ดานิเอล 12:13

จากหนังสือยะซายา, ยิระมะยา, ดานิเอล, อาโมศ, มีคา, และซะคาระยา