ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 15

ผู้พยากรณ์ที่เป็นเชลยได้รับนิมิตเกี่ยวกับอนาคต

ผู้พยากรณ์ที่เป็นเชลยได้รับนิมิตเกี่ยวกับอนาคต

ดานิเอลพยากรณ์เกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้าและการเสด็จมาของมาซีฮา. บาบิโลนล่มจม

ดานิเอล เด็กหนุ่มผู้มีความซื่อสัตย์มั่นคงที่โดดเด่นถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนก่อนที่กรุงเยรูซาเลมจะถูกทำลาย. ท่านและชาวยิวคนอื่น ๆ บางคนที่ถูกจับเป็นเชลยจากอาณาจักรยูดาห์ซึ่งถูกพิชิต ได้รับเสรีภาพระดับหนึ่งจากผู้คุม. ในช่วงชีวิตที่ยาวนานของดานิเอลในบาบิโลน ท่านได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมาย ท่านถึงกับรอดชีวิตจากบ่อสิงโตและได้รับนิมิตเกี่ยวกับอนาคต. คำพยากรณ์สำคัญที่สุดของดานิเอลรวมจุดอยู่ที่มาซีฮาและการปกครองของพระองค์.

ดานิเอลได้รับทราบว่าเมื่อไรมาซีฮาจะเสด็จมา. ดานิเอลได้รับแจ้งว่าเมื่อไรที่ประชาชนของพระเจ้าสามารถคอยท่าการเสด็จมาของ “พระมาซีฮาผู้นำนั้น” ซึ่งก็คือ 69 สัปดาห์แห่งปีหลังจากมีคำสั่งให้บูรณะและก่อสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเลมขึ้นมาใหม่. ปกติหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ดังนั้นหนึ่งสัปดาห์แห่งปีจึงมีเจ็ดปี. คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสมัยของดานิเอลผ่านไปหลายปี นั่นคือ ในปี 455 ก่อน ส.ศ. เมื่อเริ่มนับจากปีนั้นไป 69 “สัปดาห์” ซึ่งเท่ากับ 483 ปี ก็จะมาสิ้นสุดที่ปีสากลศักราช 29. ในส่วนถัดไปของจุลสารนี้ เราจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปีนั้น. ดานิเอลยังเห็นล่วงหน้าด้วยว่ามาซีฮาจะถูก “ตัดขาด” หรือถูกประหารเพื่อไถ่บาป.—ดานิเอล 9:24-26, ล.ม.

มาซีฮาจะเป็นกษัตริย์ในสวรรค์. ในนิมิตที่พิ-เศษเกี่ยวกับสวรรค์ ดานิเอลเห็นมาซีฮาซึ่งถูกเรียกว่า “ผู้หนึ่งรูปร่างดังบุตรของมนุษย์” เข้ามาเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งของพระยะโฮวา. พระยะโฮวาทรงมอบ “รัช, และเกียรติยศและอาณาจักร” แก่ผู้นั้น. อาณาจักรนั้นจะดำรงอยู่ตลอดไป. ดานิเอลได้รู้รายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับราชอาณาจักรมาซีฮา นั่นคือ กษัตริย์ผู้นี้จะปกครองร่วมกับคนอื่น ๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “เหล่าผู้บริสุทธิ์ของพระผู้สูงสุดนั้น.”—ดานิเอล 7:13, 14, 27

อาณาจักรนั้นจะทำลายรัฐบาลต่าง ๆ ของโลกนี้. พระเจ้าให้ดานิเอลมีความสามารถที่จะแปลความฝันที่รบกวนใจกษัตริย์นะบูคัดเนซัรของบาบิโลน. กษัตริย์องค์นี้เห็นรูปปั้นขนาดมหึมา มีศีรษะเป็นทองคำ, อกและแขนเป็นเงิน, ท้องและโคนขาเป็นทองแดง, ขาเป็นเหล็ก, และเท้าเป็นเหล็กปนดินเหนียว. หินก้อนหนึ่งที่ถูกแงะออกจากภูเขาได้กลิ้งมากระทบเท้าที่แตกง่ายและทำให้รูปปั้นนั้นแตกเป็นผุยผง. ดานิเอลอธิบายว่าส่วนต่าง ๆ ของรูปปั้นหมายถึงมหาอำนาจโลกที่สืบต่อกันมายาวนาน เริ่มตั้งแต่บาบิโลนซึ่งเป็นศีรษะทองคำของรูปปั้นนั้น. ดานิเอลเห็นล่วงหน้าว่าในช่วงท้าย ๆ ของการปกครองโลกชั่วนี้ ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะเริ่มปฏิบัติงาน. ราชอาณาจักรนั้นจะทำลายทุกรัฐบาลของโลกนี้. จากนั้นจะปกครองตลอดไป.—ดานิเอล บท 2

ตอนที่ดานิเอลชรามาก ท่านมีชีวิตอยู่จนเห็นการล่มจมของบาบิโลน. กษัตริย์ไซรัสโค่นล้มเมืองนั้นตรงกับที่ผู้พยากรณ์ได้บอกไว้ล่วงหน้า. ในที่สุด ไม่นานหลังจากนั้นชาวยิวก็ถูกปล่อยจากการเป็นเชลย ครบ 70 ปีตรงตามเวลาที่บอกไว้ล่วงหน้าว่าบ้านเกิดของพวกเขาจะถูกทิ้งให้ร้างเปล่า. ภายใต้การชี้นำของผู้สำเร็จราชการ, ปุโรหิต, และผู้พยากรณ์ที่ซื่อสัตย์ ในที่สุดชาวยิวก็สร้างกรุงเยรูซาเลมขึ้นมาใหม่และบูรณะพระวิหารของพระยะโฮวา. กระนั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป 483 ปี?

จากหนังสือดานิเอล