ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 16

มาซีฮาเสด็จมา

มาซีฮาเสด็จมา

พระยะโฮวาระบุตัวพระเยซูชาวนาซาเรทว่าเป็นมาซีฮาซึ่งสัญญาไว้นานมาแล้ว

พระยะโฮวาจะช่วยผู้คนให้ระบุตัวได้ไหมว่าใครคือมาซีฮาตามที่สัญญาไว้? ใช่แล้ว. ขอพิจารณาว่าพระเจ้าได้ทำเช่นไร. เวลาผ่านไปสี่ร้อยกว่าปีหลังจากพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูเขียนเสร็จ. ในเมืองนาซาเรทที่อยู่ทางเหนือของแคว้นแกลิลี หญิงสาวที่ชื่อมาเรียต้อนรับผู้มาเยือนที่ก่อความประหลาดใจมากที่สุด. ทูตสวรรค์องค์หนึ่งชื่อกาบรีเอลปรากฏต่อเธอและบอกว่าพระเจ้าจะให้เธอกำเนิดบุตรชายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพลังปฏิบัติการของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นหญิงพรหมจารี. บุตรชายผู้นี้จะเป็นกษัตริย์ที่สัญญาไว้นานมาแล้ว ซึ่งจะปกครองตลอดไป! เด็กผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าเอง เนื่องจากพระเจ้าโยกย้ายชีวิตของพระองค์จากสวรรค์ให้ไปอยู่ในครรภ์ของมาเรีย.

มาเรียตอบรับงานมอบหมายที่มีเกียรติอย่างยิ่งนี้ด้วยความถ่อมใจ. คู่หมั้นของเธอเป็นช่างไม้ชื่อ โยเซฟ ได้แต่งงานกับเธอหลังจากพระเจ้าส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้รับรองกับเขาถึงเหตุผลที่มาเรียตั้งครรภ์. แต่จะว่าอย่างไรกับคำพยากรณ์ที่ว่ามาซีฮาจะประสูติที่เมืองเบทเลเฮม? (มีคา 5:2) เมืองเล็ก ๆ นั้นอยู่ห่างออกไปไกลถึงประมาณ 140 กิโลเมตร!

ผู้ปกครองชาวโรมันออกกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนครัว. ประชาชนต้องไปจดทะเบียนที่บ้านเกิดของตน. ดูเหมือนว่าบรรพบุรุษของทั้งโยเซฟและมาเรียอยู่ที่เมืองเบทเลเฮม โยเซฟจึงพาภรรยาที่ตั้งครรภ์ไปเมืองนั้น. (ลูกา 2:3) มาเรียคลอดบุตรในคอกสัตว์ธรรมดา ๆ แห่งหนึ่ง ให้ทารกนอนในรางหญ้า. จากนั้น พระเจ้าส่งทูตสวรรค์หมู่ใหญ่ไปแจ้งคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงเชิงเขาว่า ทารกที่เพิ่งประสูตินั้นเป็นมาซีฮาหรือพระคริสต์ตามที่สัญญาไว้

ต่อมา ยังมีหลักฐานอื่น ๆ ที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นมาซีฮาตามสัญญานั้นด้วย. ผู้พยากรณ์ยะซายาห์ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมีผู้หนึ่งมาเตรียมทางสำหรับงานที่สำคัญของมาซีฮา. (ยะซายา 40:3) ผู้ที่มาเตรียมทางนั้นคือโยฮันผู้ให้บัพติสมา. เมื่อเห็นพระเยซู ท่านอุทานว่า “ดูสิ พระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่งรับบาปของโลกไป!” สาวกบางคนของโยฮันได้ติดตามพระเยซูทันที. คนหนึ่งในพวกเขาพูดว่า “พวกเราพบพระมาซีฮาแล้ว.”—โยฮัน 1:29, 36, 41

มีหลักฐานพิสูจน์มากกว่านั้นอีก. เมื่อโยฮันให้พระเยซูรับบัพติสมา พระยะโฮวาเองตรัสจากสวรรค์. โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์แต่งตั้งพระเยซูเป็นมาซีฮา และตรัสว่า “นี่คือบุตรที่รักของเราซึ่งเราพอใจมาก.” (มัดธาย 3:16, 17) มาซีฮาได้เสด็จมาตามที่สัญญาไว้นานมาแล้ว!

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไร? ใน ส.ศ. 29 ซึ่งเป็นเวลา 483 ปีพอดีตามที่ดานิเอลบอกไว้ล่วงหน้า. ใช่แล้ว นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่มีอย่างท่วมท้นว่าพระเยซูเป็นมาซีฮา หรือพระคริสต์. พระองค์ประกาศข่าวสารอะไรระหว่างที่อยู่บนแผ่นดินโลก?

จากมัดธาย บท 1 ถึง 3; มาระโก บท 1; ลูกา บท 2; โยฮัน บท 1