ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 26

อุทยานกลับคืนมา!

อุทยานกลับคืนมา!

โดยทางราชอาณาจักรที่ปกครองโดยพระคริสต์ พระยะโฮวาจะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์, พิสูจน์ว่าอำนาจปกครองของพระองค์ชอบธรรม, และขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งสิ้น

หนังสือเล่มสุดท้ายของคัมภีร์ไบเบิลที่มีชื่อว่า วิวรณ์หรืออะพอคาลิปส์ ให้ความหวังแก่มนุษยชาติทั้งสิ้น. หนังสือเล่มนี้ซึ่งบันทึกโดยอัครสาวกโยฮันประกอบด้วยนิมิตต่าง ๆ ที่มาถึงจุดสุดยอดเมื่อพระประสงค์ของพระยะโฮวาบรรลุผลสำเร็จ.

ในนิมิตแรก พระเยซูซึ่งถูกปลุกให้คืนพระชนม์ชมเชยและแก้ไขหลายประชาคม. นิมิตถัดไปแสดงให้เห็นราชบัลลังก์ฝ่ายสวรรค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่กายวิญญาณถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์.

ขณะที่พระประสงค์ของพระเจ้ารุดหน้าไป พระเยซูคริสต์พระเมษโปดกได้รับม้วนหนังสือที่มีตราเจ็ดดวง. เมื่อตราสี่ดวงแรกถูกเปิด ผู้ขี่ม้าที่มีความหมายเป็นนัยก็ปรากฏในฉากเหตุการณ์ของโลก. ผู้ขี่ม้าคนแรกคือพระเยซูที่ควบม้าขาวและสวมมงกุฎฐานะกษัตริย์. ผู้ขี่ม้าคนถัด ๆ ไปควบม้าสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาพพยากรณ์เล็งถึงสงคราม, การขาดแคลนอาหาร, และโรคระบาด ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยสุดท้ายของยุคนี้. การแกะตราดวงที่เจ็ดนำไปสู่การเป่าแตรเจ็ดตัวซึ่งมีความหมายเป็นนัย แสดงถึงการประกาศคำพิพากษาของพระยะโฮวา. สิ่งนี้นำไปสู่ภัยพิบัติโดยนัยหรือการสำแดงพระพิโรธของพระเจ้าเจ็ดประการ.

มีการให้ภาพราชอาณาจักรของพระเจ้าที่สถาปนาในสวรรค์ว่าเป็นเด็กชายที่เพิ่งคลอด. สงครามเกิดขึ้น และซาตานพร้อมกับทูตสวรรค์ชั่วของมันถูกเหวี่ยงลงมายังแผ่นดินโลก. มีเสียงดังขึ้นมาว่า “แผ่นดินโลก . . . จะเกิดวิบัติ.” พญามารโกรธยิ่งนักเพราะรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย.—วิวรณ์ 12:12

โยฮันเห็นพระเยซูในสวรรค์ซึ่งมีลูกแกะ (พระเมษโปดก) เป็นภาพเล็งถึง และมี 144,000 คนที่ถูกเลือกจากมนุษยชาติอยู่กับพระองค์. คนเหล่านี้ “จะปกครองเป็นกษัตริย์กับ” พระเยซู. ดังนั้น หนังสือวิวรณ์จึงเปิดเผยว่าสมาชิกอันดับรองของพงศ์พันธุ์นี้จะมีจำนวนทั้งหมด 144,000 คน.—วิวรณ์ 14:1; 20:6

ผู้ปกครองทางแผ่นดินโลกมารวมตัวกันที่อาร์มาเก็ดดอน ซึ่งก็คือ “สงครามในวันใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง.” พวกเขาทำสงครามกับผู้ที่นั่งบนหลังม้าขาวคือพระเยซูซึ่งนำหน้ากองทัพฝ่ายสวรรค์. ผู้ปกครองของโลกนี้จะถูกทำลายสิ้นทุกคน. ซาตานถูกมัดไว้ และพระเยซูกับ 144,000 คนขึ้นปกครองเหนือแผ่นดินโลกเป็นเวลา “หนึ่งพันปี.” เมื่อสิ้นพันปี ซาตานก็ถูกทำลาย.—วิวรณ์ 16:14; 20:4

การปกครองของพระคริสต์และผู้ร่วมปกครองในช่วงพันปีจะหมายถึงอะไรสำหรับมนุษย์ที่เชื่อฟัง? โยฮันเขียนดังนี้: “[พระยะโฮวา] จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาพวกเขา ความตายจะไม่มีอีกเลย ความโศกเศร้าหรือเสียงร้องไห้เสียใจหรือความเจ็บปวดจะไม่มีอีกเลย. สิ่งที่เคยมีอยู่นั้นผ่านพ้นไปแล้ว.” (วิวรณ์ 21:4) แผ่นดินโลกกลายเป็นอุทยาน!

โดยวิธีนี้ หนังสือวิวรณ์จึงทำให้ข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิลครบถ้วน. โดยทางราชอาณาจักรมาซีฮา พระนามของพระยะโฮวาจะถูกทำให้เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์และอำนาจปกครองของพระองค์จะได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมอย่างครบถ้วนตลอดไป!

จากหนังสือวิวรณ์