ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 2

อุทยานสูญเสียไป

อุทยานสูญเสียไป

ทูตสวรรค์ที่กบฏชักนำอาดามและฮาวา ชายหญิงคู่แรกให้ปฏิเสธการปกครองของพระเจ้า. ผลคือ มนุษยชาติตกเข้าสู่ความบาปและความตาย

นานก่อนการสร้างมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างกายวิญญาณจำนวนมากที่มองไม่เห็น คือ ทูตสวรรค์. ในสวนเอเดน ทูตสวรรค์ที่กบฏซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าซาตานพญามาร พยายามชักจูงฮาวาอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมให้กินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าห้าม.

โดยการใช้งูเป็นกระบอกเสียง ซาตานบอกเป็นนัยว่าพระเจ้ากีดกันหญิงนั้นกับสามีไม่ให้ได้รับบางสิ่งที่น่าปรารถนา. ทูตสวรรค์องค์นั้นบอกฮาวาว่าเธอและสามีจะไม่ ตายถ้ากินผลไม้ต้องห้าม. โดยวิธีนี้ ซาตานจึงกล่าวหาว่าพระเจ้าโกหกบุตรที่เป็นมนุษย์ของพระองค์. ผู้ล่อลวงตนนี้ทำให้เห็นว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นแนวทางที่น่าปรารถนาซึ่งจะนำไปสู่การรู้แจ้งและเสรีภาพ. แต่ทั้งหมดล้วนเป็นคำโกหก ที่จริง นี่เป็นคำโกหกแรกที่มีการพูดกันบนแผ่นดินโลกเลยทีเดียว. ประเด็นสำคัญจริง ๆ เกี่ยวข้องกับพระบรมเดชานุภาพหรืออำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้า นั่นคือ พระเจ้ามีสิทธิที่จะปกครองหรือไม่ และพระองค์ปกครองด้วยความชอบธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชากรหรือไม่.

ฮาวาเชื่อคำโกหกของซาตาน. เธอเริ่มมีความปรารถนาผลไม้นั้น แล้วเธอก็กินผลจากต้นนั้นจริง ๆ. ต่อมาเธอยื่นผลไม้นั้นให้สามี และเขาก็กินด้วย. โดยวิธีนี้ ทั้งสองจึงกลายเป็นคนบาป. ดูเหมือนว่าการกระทำที่ธรรมดา ๆ นั้นที่แท้แล้วเป็นการแสดงว่าพวกเขาขืนอำนาจ. โดยจงใจเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า อาดามและฮาวาปฏิเสธการปกครองของพระผู้สร้างซึ่งประทานทุกสิ่งแก่เขา รวมทั้งชีวิตสมบูรณ์ด้วย.

พงศ์พันธุ์นี้ “จะบดขยี้หัวของเจ้าและเจ้าจะบดขยี้ส้นเท้าของเขา.”—เยเนซิศ 3:15, ล.ม.

พระเจ้าทรงประกาศคำพิพากษาลงโทษต่อเหล่าผู้กบฏนั้น. พระองค์บอกล่วงหน้าว่าจะมีพงศ์พันธุ์ตามคำสัญญาคือผู้ช่วยให้รอดมาทำลายซาตาน ซึ่งงูเป็นภาพเล็งถึง. พระเจ้าไม่ได้สำเร็จโทษอาดามและฮาวาให้ตายทันทีแต่ให้เขามีชีวิตต่อไประยะหนึ่ง โดยวิธีนี้จึงเป็นการแสดงความเมตตาต่อลูกหลานของเขาที่ยังไม่ได้เกิดมา. ลูกหลานของเขามีพื้นฐานสำหรับความหวังเนื่องจากผู้ที่พระเจ้าจะส่งมานั้นจะปลดเปลื้องผลอันน่าเศร้าที่เกิดจากการกบฏในสวนเอเดน. พระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมีมาในอนาคตดังกล่าวจะสำเร็จเป็นจริงอย่างไร และผู้ที่ถูกส่งมานั้นเป็นใคร จะถูกเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยเมื่อมีการเขียนคัมภีร์ไบเบิลเพิ่มมากขึ้น.

พระเจ้าทรงขับไล่อาดามและฮาวาออกจากอุทยาน. พวกเขาต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อเพาะปลูกในผืนแผ่นดินนอกสวนเอเดน. จากนั้น ฮาวาก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิด คายิน ซึ่งเป็นลูกคนแรกของอาดามและฮาวา. ทั้งคู่มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน รวมทั้งเฮเบลและเซทซึ่งเป็นบรรพบุรุษของโนอาห์.

จากเยเนซิศบท 3 ถึง 5; วิวรณ์ 12:9