ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ตอน 23

ข่าวดีแพร่ออกไป

ข่าวดีแพร่ออกไป

เปาโลเดินทางประกาศทั้งทางบกและทางทะเล

หลังจากเปาโลเปลี่ยนความเชื่อ ท่านประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น แต่ตอนนี้ท่านซึ่งเคยเป็นผู้ต่อต้านกลับถูกต่อต้านอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง. อัครสาวกที่ไม่รู้จักเหนื่อยผู้นี้เดินทางประกาศหลายรอบ ไปในที่ห่างไกลเพื่อแพร่ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรที่จะทำให้พระประสงค์แรกเดิมของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์บรรลุผลสำเร็จ.

ระหว่างการเดินทางประกาศรอบแรก เปาโลได้รักษาคนง่อยแต่กำเนิดในเมืองลิสตรา. ฝูงชนเริ่มพากันร้องว่าเปาโลกับบาร์นาบัสเพื่อนร่วมเดินทางเป็นพวกเทพ. ท่านทั้งสองยากที่จะห้ามประชาชนไม่ให้ถวายเครื่องบูชาแก่ตน. อย่างไรก็ตาม โดยการยุยงจากศัตรูของเปาโล ต่อมาฝูงชนกลุ่มเดียวกันนี้ได้เอาหินขว้างเปาโลและทิ้งไว้เพราะคิดว่าตายแล้ว. เปาโลรอดชีวิต และภายหลังกลับไปยังเมืองนั้นอีกเพื่อเสริมกำลังสาวกให้เข้มแข็งโดยกล่าวถ้อยคำที่หนุนใจ.

คริสเตียนชาวยิวบางคนหาเหตุผลว่าผู้เชื่อถือที่ไม่ใช่ชาวยิวต้องปฏิบัติตามบางส่วนในพระบัญญัติของโมเซ. เปาโลเดินทางไปหาอัครสาวกและผู้เฒ่าผู้แก่ที่กรุงเยรูซาเลมเกี่ยวกับปัญหานี้. หลังจากการพิจารณาข้อคัมภีร์ต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบและด้วยการชี้นำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ชายกลุ่มนี้จึงเขียนจดหมายถึงประชาคมต่าง ๆ และเตือนพวกเขาให้ละเว้นจากการบูชารูปเคารพ, จากการกินเลือดและสัตว์ที่ไม่ได้เอาเลือดออก, และจากการผิดประเวณี. คำสั่งเหล่านี้เป็น “สิ่งจำเป็น” แต่การเชื่อฟังคำสั่งเหล่านี้ไม่ได้ หมายถึงต้องทำตามพระบัญญัติของโมเซ.—กิจการ 15:28, 29

ในการเดินทางประกาศรอบที่สองของท่าน เปาโลได้เยี่ยมเมืองเบโรยา ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศกรีซ. ชาวยิวที่นั่นตอบรับพระคำของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อดูว่าคำสอนของท่านเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่. อีกครั้งหนึ่ง การต่อต้านทำให้ท่านต้องย้ายไปที่อื่น คราวนี้ไปที่กรุงเอเธนส์. เปาโลบรรยายอย่างทรงพลังต่อหน้าชาวเอเธนส์ที่มีการศึกษาดี ซึ่งคำบรรยายของท่านเป็นแบบอย่างของการใช้ความผ่อนหนักผ่อนเบา, ความสังเกตเข้าใจ, และมีวาทศิลป์.

หลังจากการเดินทางประกาศรอบที่สาม เปาโลก็ไปที่กรุงเยรูซาเลม. เมื่อท่านเข้าไปในพระวิหารของกรุงนั้น ชาวยิวบางคนเริ่มก่อความวุ่นวายและต้องการจะฆ่าท่าน. ทหารชาวโรมันเข้ามาขัดขวางและซักถามเปาโล. ฐานะเป็นพลเมืองโรมัน ท่านจึงได้แก้คดีต่อหน้าเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการโรมันในเวลาต่อมา. ชาวยิวไม่มีหลักฐานสำหรับการกล่าวหาเปาโล. เพื่อไม่ให้เฟสตุสผู้ว่าราชการโรมันอีกคนหนึ่งส่งท่านให้กับชาวยิว เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ต่อซีซาร์!” เฟสตุสตอบว่า “เจ้าก็ต้องไปเฝ้าซีซาร์.”—กิจการ 25:11, 12

เปาโลถูกนำตัวลงเรือไปยังประเทศอิตาลีเพื่อพิ-จารณาคดี. เรือแตกระหว่างการเดินทาง ท่านต้องอยู่บนเกาะมอลตาตลอดช่วงฤดูหนาว. ในที่สุดท่านก็มาถึงกรุงโรม และพักอยู่ในบ้านเช่าเป็นเวลาสองปี. ถึงแม้อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารยาม แต่อัครสาวกที่มีใจแรงกล้าผู้นี้ก็ยังคงประกาศเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าต่อไปกับทุกคนที่มาเยี่ยมท่าน.

จากกิจการ 11:22–28:31