ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คุณรู้ไหม?

คุณรู้ไหม?

 คุณ​รู้​ไหม?

เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​หีบ​สัญญา?

สำหรับ​ชาว​อิสราเอล​แล้ว หีบ​สัญญา​เป็น​สิ่ง​ที่​แสดง​ถึง​การ​ประทับ​ของ​พระเจ้า. (เอ็กโซโด 25:22) หีบ​สัญญา​นี้​คือ​หีบ​ไม้​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​หุ้ม​ด้วย​ทองคำ ซึ่ง​โมเซ​ได้​เก็บ​ศิลา​สอง​แผ่น​ที่​จารึก​บัญญัติ​สิบ​ประการ​ไว้​ใน​นั้น. เมื่อ​ชาว​อิสราเอล​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร หีบ​สัญญา​ถูก​เก็บ​ไว้​ใน​ห้อง​บริสุทธิ์​ที่​สุด​ภาย​ใน​พลับพลา​ประชุม. (เอ็กโซโด 26:33) ใน​ที่​สุด มี​การ​นำ​หีบ​สัญญา​มา​เก็บ​ไว้​ใน​ห้อง​บริสุทธิ์​ที่​สุด​ภาย​ใน​พระ​วิหาร​ที่​โซโลมอน​ได้​สร้าง​ขึ้น.—1 กษัตริย์ 6:19

มี​การ​กล่าว​ถึง​หีบ​สัญญา​ครั้ง​สุด​ท้าย​ที่ 2 โครนิกา 35:3 เมื่อ​กษัตริย์​โยซียาห์​ได้​นำ​หีบ​สัญญา​กลับ​มา​ไว้​ที่​พระ​วิหาร​ใน​ปี 642 ก่อน​สากล​ศักราช. เป็น​ไป​ได้​ว่า มานาเซห์​กษัตริย์​องค์​ก่อน​ที่​ออก​หาก​ได้​นำ​หีบ​นี้​ออก​ไป​จาก​พระ​วิหาร​แล้ว​ตั้ง​รูป​เคารพ​ไว้​แทน. หรือ​บาง​ที​อาจ​มี​การ​ย้าย​หีบ​นี้​ออก​ไป​เพื่อ​เก็บ​รักษา​ไว้​ระหว่าง​การ​บูรณะ​ซ่อมแซม​พระ​วิหาร​ใน​ช่วง​รัชกาล​ของ​โยซียาห์. (2 โครนิกา 33:1, 2, 7; 34:1, 8-11) หลัง​จาก​นั้น ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​หีบ​สัญญา เนื่อง​จาก​ไม่​มี​การ​กล่าว​ถึง​หีบ​สัญญา​ใน​รายการ​สิ่ง​ของ​ที่​ถูก​ยึด​ไป​จาก​พระ​วิหาร​เมื่อ​ชาว​บาบิโลน​พิชิต​กรุง​เยรูซาเลม​ใน​ปี 607 ก่อน ส.ศ.—2 กษัตริย์ 25:13-17

พระ​คัมภีร์​ไม่​ได้​บอก​ว่า​มี​การ​นำ​หีบ​นี้​กลับ​มา​ไว้​ใน​ห้อง​บริสุทธิ์​ที่​สุด​ใน​พระ​วิหาร​ที่​เซรูบาเบล​ได้​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ และ​ก็​ดู​เหมือน​ว่า​ไม่​มี​การ​ทำ​หีบ​ใหม่​ขึ้น​มา​แทน​อีก​เลย.—เอษรา 1:7-11

ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ใคร​บ้าง​ที่​ชื่อ​ยาโกโบ?

มี​ทั้ง​หมด​สี่​คน และ​มัก​ทำ​ให้​สับสน. * คน​หนึ่ง​คือ​บิดา​ของ​อัครสาวก​ยูดา (ไม่​ใช่​ยูดา​อิสการิโอต) และ​เรา​ไม่​ทราบ​อะไร​เกี่ยว​กับ​เขา​มาก​ไป​กว่า​นี้.—ลูกา 6:16; กิจการ 1:13

ยาโกโบ​อีก​คน​หนึ่ง​คือ​บุตร​ของ​เซเบเดอุส. ยาโกโบ​คน​นี้​เป็น​พี่​ชาย​ของ​โยฮัน ซึ่ง​ทั้ง​สอง​คน​เป็น​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู. (มัดธาย 10:2) ดู​เหมือน​ว่า​มารดา​ของ​พวก​เขา​คือ​นาง​ซาโลเม ซึ่ง​เป็น​น้อง​สาว​ของ​มาเรีย​มารดา​พระ​เยซู. (เทียบ​มัดธาย 27:55, 56 กับ​มาระโก 15:40, 41 และ​โยฮัน 19:25) ถ้า​เป็น​เช่น​นั้น ยาโกโบ​ก็​คือ​ลูก​พี่​ลูก​น้อง​ของ​พระ​เยซู. เขา​กับ​น้อง​ชาย​เป็น​ชาว​ประมง​ซึ่ง​เป็น​หุ้น​ส่วน​กับ​เปโตร​และ​อันเดรอัส.—มาระโก 1:16-19; ลูกา 5:7-10

ยาโกโบ​คน​ถัด​ไป​คือ​บุตร​ชาย​ของ​อัลเฟอุส ยาโกโบ​คน​นี้​เป็น​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู​ด้วย. (มาระโก 3:16-18) ที่​มาระโก 15:40 เขา​ถูก​เรียก​ว่า “ยาโกโบ​น้อย.” ที่​ถูก​เรียก​ว่า “น้อย” อาจ​เป็น​เพราะ​เขา​ตัว​เล็ก​กว่า​หรือ​หนุ่ม​กว่า​ยาโกโบ​บุตร​เซเบเดอุส.

ยาโกโบ​คน​สุด​ท้าย​คือ​บุตร​ของ​โยเซฟ​และ​มาเรีย ซึ่ง​เป็น​พี่​ชาย​ของ​ยูดา​และ​เป็น​น้อง​ชาย​ร่วม​มารดา​ของ​พระ​เยซู. (มาระโก 6:3; กาลาเทีย 1:19) ระหว่าง​ที่​พระ​เยซู​ทำ​งาน​ประกาศ​สั่ง​สอน ยาโกโบ​ไม่​ได้​เป็น​สาวก​ของ​พระองค์. (มัดธาย 12:46-50; โยฮัน 7:5) แต่​ก่อน​ถึง​วัน​เพนเทคอสต์​ปี​สากล​ศักราช 33 ยาโกโบ​ได้​ร่วม​อธิษฐาน​กับ​มารดา​และ​น้อง​ชาย รวม​ทั้ง​อัครสาวก​ใน​ห้อง​ชั้น​บน​ที่​กรุง​เยรูซาเลม. (กิจการ 1:13, 14) ต่อ​มา ยาโกโบ​คน​นี้​ได้​มา​เป็น​สมาชิก​ที่​โดด​เด่น​ใน​ประชาคม​เยรูซาเลม​และ​ได้​เขียน​หนังสือ​เล่ม​หนึ่ง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​มี​ชื่อ​เดียว​กัน​กับ​เขา.—กิจการ 12:17; ยาโกโบ 1:1

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 7 ชื่อ​ยาโกโบ​ใน​ภาษา​เดิม​มี​ความ​หมาย​เดียว​กับ​ยาโคบ. วลี​ที่​ว่า “อับราฮาม ยิศฮาค​และ​ยาโคบ” ปรากฏ​หลาย​ครั้ง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล และ​มัดธาย 1:16 กล่าว​ถึง​ยาโคบ​ซึ่ง​เป็น “บิดา​ของ​โยเซฟ​สามี​ของ​มาเรีย.”