ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ความยากจนเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพระเจ้าไม่โปรดปรานไหม?

ความยากจนเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพระเจ้าไม่โปรดปรานไหม?

 ความ​ยาก​จน​เป็น​สิ่ง​บ่ง​ชี้​ว่า​พระเจ้า​ไม่​โปรดปราน​ไหม?

พระเจ้า​ตรัส​กับ​ชาว​อิสราเอล​โบราณ​ว่า “จะ​ไม่​มี​คน​ยาก​จน​ใน​หมู่​พวก​ท่าน​ทั้ง​หลาย.” ที่​เป็น​เช่น​นี้​ก็​เพราะ​พระ​บัญญัติ​ที่​พระองค์​ประทาน​แก่​พวก​เขา​มี​คำ​สั่ง​ให้​ดู​แล​คน​ยาก​จน​และ​ถึง​กับ​กำหนด​เวลา​ไว้​สำหรับ​การ​ยก​หนี้. (พระ​บัญญัติ 15:1-4, 7-10, ฉบับ R​73) ฉะนั้น ไม่​ควร​จะ​มี​คน​ยาก​จน​ใน​หมู่​ชาว​อิสราเอล เพราะ​พระ​ยะโฮวา​ทรง​สัญญา​ว่า​จะ​อวย​พร​พวก​เขา. แต่​เพื่อ​จะ​ได้​พร​ดัง​กล่าว​ชาว​อิสราเอล​ต้อง​ทำ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์ ซึ่ง​พวก​เขา​ไม่​ได้​ทำ.

อย่าง​ไร​ก็​ตาม นี่​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​คน​ที่​มี​ทรัพย์​เล็ก​น้อย​ไม่​ได้​รับ​ความ​โปรดปราน​จาก​พระเจ้า และ​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ด้วย​ว่า​คน​ที่​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​จะ​เป็น​ผู้​ที่​พระเจ้า​โปรดปราน​เสมอ​ไป. ผู้​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระเจ้า​หลาย​คน​เป็น​คน​ยาก​จน. ผู้​พยากรณ์​อาโมศ​เป็น​คน​เลี้ยง​แกะ​ที่​ยาก​จน และ​เป็น​คน​รับจ้าง​ทำ​งาน​ตาม​ฤดู​กาล. (อาโมศ 1:1; 7:14) ใน​สมัย​ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์ เมื่อ​เกิด​การ​ขาด​แคลน​อาหาร​ทั่ว​แผ่นดิน​อิสราเอล เอลียาห์​ต้อง​พึ่ง​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​หญิง​ม่าย​ยาก​จน​คน​หนึ่ง ซึ่ง​พระเจ้า​ทรง​ทำ​การ​อัศจรรย์​ให้​แป้ง​กับ​น้ำมัน​ที่​นาง​มี​อยู่​เพียง​เล็ก​น้อย​ไม่​หมด​ไป​ตลอด​ช่วง​ที่​มี​การ​ขาด​แคลน​อาหาร. ทั้ง​เอลียาห์​และ​หญิง​ม่าย​ไม่​ได้​กลาย​เป็น​คน​รวย แต่​พระ​ยะโฮวา​ดู​แล​ให้​พวก​เขา​มี​เพียง​สิ่ง​จำเป็น​พื้น​ฐาน​เท่า​นั้น.—1 กษัตริย์ 17:8-16

เหตุ​การณ์​ที่​ไม่​ได้​คาด​ล่วง​หน้า​อาจ​ทำ​ให้​ผู้​คน​กลาย​เป็น​คน​ยาก​จน​ไป​ใน​พริบ​ตา. อุบัติเหตุ​และ​ความ​เจ็บ​ป่วย​อาจ​ทำ​ให้​คน​เรา​ไม่​สามารถ​ทำ​งาน​ได้​ระยะ​หนึ่ง​หรือ​ตลอด​ไป. ความ​ตาย​ก็​อาจ​ทำ​ให้​คน​ที่​ยัง​อยู่​กลาย​เป็น​เด็ก​กำพร้า​หรือ​เป็น​ม่าย. แม้​แต่​สภาพการณ์​ที่​เลว​ร้าย​เช่น​นี้​ก็​ไม่​ได้​เป็น​สิ่ง​บ่ง​ชี้​ว่า​พระเจ้า​ไม่​พอ​พระทัย. เรื่อง​ราว​ของ​นาอะมี​และ​รูธ​เป็น​ตัว​อย่าง​ที่​แสดง​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ดู​แล​ผู้​ที่​อัตคัด​ขัดสน​ด้วย​ความ​รัก. แม้​ว่า​นาอะมี​กับ​รูธ​ตก​อยู่​ใน​สภาพ​ยาก​จน​ข้นแค้น​เมื่อ​สามี​ของ​พวก​นาง​เสีย​ชีวิต แต่​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ได้​ทรง​อวย​พร​และ​ดู​แล​ให้​พวก​นาง​มี​สิ่ง​จำเป็น.—ประวัตินางรูธ 1:1-6; 2:2-12; 4:13-17

เห็น​ได้​ชัด​ว่า ความ​ยาก​จน​ไม่​ใช่​สิ่ง​บ่ง​ชี้​ว่า​พระเจ้า​ไม่​โปรดปราน. คน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​สามารถ​มั่น​ใจ​ใน​คำ​กล่าว​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ที่​ว่า “ตั้ง​แต่​ข้าพเจ้า​เป็น​คน​หนุ่ม, จน​บัด​นี้​เป็น​คน​ชรา​แล้ว; ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ไม่​เคย​เห็น​คน​สัตย์​ธรรม​ต้อง​ถูก​ละ​ทิ้ง​เสีย, ไม่​เคย​เห็น​พงศ์พันธุ์​ของ​เขา​ขอ​ทาน.”—บทเพลง​สรรเสริญ 37:25

[ภาพ​หน้า 8]

แม้​จะ​ยาก​จน​ข้นแค้น แต่​นาอะมี​และ​รูธ​ได้​รับ​พร​และ​การ​ดู​แล​ด้วย​ความ​รัก​จาก​พระเจ้า