ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การอัศจรรย์ในวันเพนเทคอสต์!

การอัศจรรย์ในวันเพนเทคอสต์!

 สำหรับ​เยาวชน​ของ​เรา

การ​อัศจรรย์​ใน​วัน​เพนเทคอสต์!

คำ​แนะ​นำ: ทำ​แบบ​ฝึก​หัด​นี้​ใน​ที่​เงียบ ๆ. ขณะ​ที่​คุณ​อ่าน​ข้อ​คัมภีร์ ลอง​สมมุติ​ว่า​คุณ​กำลัง​อยู่​ใน​เหตุ​การณ์​นั้น. ขอ​ให้​นึก​ภาพ​ฉาก​เหตุ​การณ์ เสียง​ที่​คุณ​ได้​ยิน และ​อารมณ์​ความ​รู้สึก​ของ​บุคคล​หลัก ๆ ใน​เรื่อง. ให้​คิด​เสมือน​ว่า​เหตุ​การณ์​กำลัง​เกิด​ขึ้น​ใน​ตอน​นี้.

วิเคราะห์​ฉาก​เหตุ​การณ์.—อ่าน​กิจการ 2:1-21, 38-41

คุณ​คิด​ถึง​อะไร​เมื่อ​อ่าน​เกี่ยว​กับ “พายุ” และ “เปลว​ไฟ​รูป​ทรง​คล้าย​ลิ้น”? _______

․․․․․

คุณ​คิด​ว่า​ผู้​คน​ที่​อัศจรรย์​ใจ​จะ​พูด​อะไร​เมื่อ​พวก​เขา​ได้​ยิน​พวก​สาวก​พูด​ภาษา​ต่าง ๆ?

․․․․․

คุณ​คิด​ว่า​คน​เยาะเย้ย​ที่​กล่าว​ถึง​ใน​ข้อ 13 จะ​ทำ​หน้า​อย่าง​ไร?

․․․․․

เจาะ​ลึก​ลง​ไป​อีก.

วัน​เพนเทคอสต์​มี​ความ​สำคัญ​อย่าง​ไร และ​การ​เข้า​ร่วม​เทศกาล​นี้​น่า​จะ​มี​ผล​กระทบ​อย่าง​ไร​ต่อ​ความ​รู้สึก​ของ​ฝูง​ชน​ที่​มา​ชุมนุม​กัน​ใน​กรุง​เยรูซาเลม? (พระ​บัญญัติ 16:10-12)

․․․․․

เมื่อ​เปโตร​พูด​กับ​ผู้​ฟัง ท่าน​แสดง​อย่าง​ไร​ว่า​มี​ความ​นับถือ​ต่อ​พวก​เขา และ​ท่าน​ใช้​จุด​ที่​เห็น​พ้อง​กัน​อย่าง​ไร? (กิจการ 2:29)

․․․․․

ความ​กล้า​หาญ​ของ​เปโตร​ใน​วัน​เพนเทคอสต์​แตกต่าง​กัน​มาก​เพียง​ไร​กับ​เหตุ​การณ์​ตอน​ที่​ท่าน​อยู่​ใน​ลาน​บ้าน​ของ​มหา​ปุโรหิต? (มัดธาย 26:69-75)

․․․․․

นำ​สิ่ง​ที่​เรียน​ไป​ใช้. เขียน​สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​เรียน​เกี่ยว​กับ . . .

ความ​สำคัญ​ของ​การ​หา​จุด​ที่​เรา​กับ​ผู้​ฟัง​เห็น​พ้อง​กัน และ​พูด​ด้วย​ความ​นับถือ​เมื่อ​บอก​คน​อื่น​เกี่ยว​กับ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​ซึ่ง​อาศัย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หลัก.

․․․․․

ความ​เป็น​ไป​ได้​ที่​คุณ​จะ​เป็น​พยาน​ที่​กล้า​หาญ​ของ​พระ​ยะโฮวา แม้​ว่า​ตอน​นี้​อาจ​รู้สึก​อาย​หรือ​กลัว​อยู่​บ้าง.

․․․․․

แง่​มุม​ใด​ใน​บันทึก​เรื่อง​นี้​ที่​คุณ​ประทับใจ​มาก​ที่​สุด และ​เพราะ​เหตุ​ใด?

․․․․․

หาก​ต้องการ​ค้นคว้า​เพิ่ม​เติม โปรด​ดู​หอสังเกตการณ์ 15 กันยายน 1996 หน้า 8-9.