Esta 3:1-15

  • Mfalme amkweza Hamani (1-4)

  • Hamani apanga njama ya kuwaangamiza Wayahudi (5-15)

3  Baada ya mambo hayo Mfalme Ahasuero alimpandisha cheo Hamani+ mwana wa Hamedatha Mwagagi+ na kumkweza juu ya wakuu wengine wote katika utawala wake.+  Watumishi wote wa mfalme waliokuwa katika lango la mfalme walikuwa wakimwinamia na kumsujudia Hamani, kwa maana mfalme alikuwa ameamuru atendewe hivyo. Lakini Mordekai alikataa kumwinamia au kumsujudia.  Basi watumishi wa mfalme waliokuwa katika lango la mfalme wakamuuliza Mordekai: “Kwa nini unapuuza amri ya mfalme?”  Ingawa siku baada ya siku walimuuliza hivyo, hakuwasikiliza. Kisha wakamjulisha Hamani ili kuona kama tabia ya Mordekai ingevumiliwa;+ kwa maana Mordekai alikuwa amewaambia kwamba yeye ni Myahudi.+  Sasa Hamani alipoona kwamba Mordekai amekataa kumwinamia na kumsujudia, alikasirika sana.+  Lakini alichukizwa na wazo la kumuua Mordekai peke yake, kwa maana alikuwa ameambiwa kuhusu watu wa Mordekai. Hivyo, Hamani akaanza kutafuta njia ya kuwaangamiza Wayahudi wote katika milki yote ya Ahasuero, watu wote wa Mordekai.  Katika mwezi wa kwanza, yaani, mwezi wa Nisani,* mwaka wa 12+ wa utawala wa Mfalme Ahasuero, wakapiga Puri+ (yaani, Kura) mbele ya Hamani ili kuamua siku na mwezi, nayo ikaangukia mwezi wa 12, yaani, Adari.*+  Kisha Hamani akamwambia Mfalme Ahasuero: “Kuna watu fulani waliotawanyika na kusambaa kati ya watu+ katika mikoa yote ya* milki yako,+ ambao sheria zao ni tofauti na za watu wengine wote, nao hawatii sheria za mfalme, na wakiachwa watamletea mfalme hasara.  Mfalme akipenda, amri ya kuwaangamiza Wayahudi na iandikwe. Nitawapa maofisa talanta 10,000 za fedha* ili waziweke katika hazina ya mfalme.”* 10  Ndipo mfalme akavua pete yake ya muhuri+ kutoka mkononi mwake, akampa Hamani+ mwana wa Hamedatha Mwagagi,+ aliyekuwa adui wa Wayahudi. 11  Mfalme akamwambia Hamani: “Umepewa fedha na pia watu hao ili uwatendee upendavyo.” 12  Kisha waandishi wa mfalme+ wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza. Wakaandika+ maagizo yote ya Hamani kwa maliwali wa mfalme, magavana wa mikoa,* na wakuu wa vikundi mbalimbali vya watu, kila mkoa* kwa mwandiko wake wenyewe* na kila kikundi cha watu kwa lugha yao wenyewe. Maagizo hayo yaliandikwa katika jina la Mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme.+ 13  Wajumbe wakapeleka kwenye mikoa yote ya* mfalme barua zilizokuwa na agizo la kuangamiza, kuua, na kuwafutilia mbali Wayahudi wote, vijana kwa wazee, wanawake kwa watoto, katika siku moja, siku ya 13 ya mwezi wa 12, yaani, mwezi wa Adari,+ na kuchukua mali zao.+ 14  Nakala ya agizo hilo ilipaswa kutolewa iwe sheria katika kila mkoa* na watu wote watangaziwe, ili wajitayarishe kwa ajili ya siku hiyo. 15  Wajumbe wakaondoka haraka+ kulingana na agizo la mfalme; sheria hiyo ilitolewa katika ngome ya* Shushani.*+ Kisha mfalme na Hamani wakaketi ili kunywa, lakini kulikuwa na hali ya wasiwasi katika jiji la Shushani.*

Maelezo ya Chini

Au “wilaya zote za utawala za.”
Talanta ilikuwa sawa na kilogramu 34.2. Angalia Nyongeza B14.
Au labda, “Nitalipa talanta 10,000 kwenye hazina ya mfalme kwa ajili ya wale watakaofanya kazi hiyo.”
Au “wilaya za utawala.”
Au “wilaya ya utawala.”
Au “mtindo wake wenyewe wa kuandika.”
Au “wilaya zote za utawala za.”
Au “wilaya ya utawala.”
Au “jumba la mfalme la.”
Au “Susa.”
Au “Susa.”