Roma 13:1-14

  • Tunduk ka pamaréntah (1-7)

    • Mayar pajeg (6, 7)

  • Nu boga kanyaah geus ngajalankeun hukum (8-10)

  • Jaga laku lampah siga keur beurang (11-14)

13  Unggal jalma kudu tunduk ka pamaréntah,* sabab kabéh kakawasaan asalna ti Allah. Pamaréntah nu aya téh geus ditetepkeun dina kadudukanana masing-masing ku Allah.  Jadi, saha waé nu ngalawan ka pamaréntah sarua jeung ngalawan naon nu geus ditetepkeun ku Allah. Anu ngalawanna bakal dihukum.  Nu sieun ka pamaréntah mah jalma nu kalakuanana jahat, ari nu kalakuanana hadé mah moal sieun. Lamun aranjeun hayang teu ngarasa sieun ka pamaréntah, nya terus wéh lakukeun nu hadé, jadi aranjeun bakal dipuji ku maranéhna.  Maranéhna téh palayan Allah keur kapentingan aranjeun. Lamun aranjeun ngalakukeun nu jahat, aranjeun kudu sieun, sabab aya tujuanana maranéhna boga pedang. Maranéhna téh palayan Allah pikeun ngahukum* jalma-jalma nu terus ngalakukeun nu jahat.  Jadi aranjeun boga alesan nu kuat pikeun tunduk, lain samata-mata sieun dihukum, tapi ogé hayang ngajaga haté sanubari aranjeun.  Éta sababna aranjeun mayar pajeg. Maranéhna téh palayan Allah nu terus ngalalayanan masarakat.  Bikeun naon nu geus jadi hak maranéhna. Bayar pajeg ka nu ménta pajeg, bayar upeti ka nu ménta upeti, ajénan* jalma nu kudu diajénan,* jeung sing hormat ka jalma nu kudu dihormat.  Ka saha baé ulah boga hutang salian ti hutang kanyaah ka pada batur, sabab jalma nu nyaah ka batur téh geus ngajalankeun hukum.  Paréntah nu nyebutkeun, ”Ulah jinah, ulah maéhan, ulah puak-paok, ulah mikahayang milik batur,” malahan sakabéh paréntah séjénna, diringkeskeun jadi paréntah ieu: ”Maranéh kudu nyaah ka sasama siga ka diri sorangan.” 10  Jalma nu boga kanyaah mah moal jahat ka batur, jadi manéhna geus ngajalankeun hukum. 11  Aranjeun kudu ngalakukeun hal-hal ieu téh lantaran aranjeun apal ayeuna geus waktuna hudang. Kasalametan urang geus beuki deukeut tibatan waktu urang kakara jadi murid Al-Masih. 12  Peuting geus téréh béak, beurang geus téréh datang. Jadi, hayu urang singkirkeun hal-hal nu dilakukeun di nu poék jeung paké senjata-senjata nu digunakeun di nu caang. 13  Hayu jaga laku lampah urang sakumaha pantesna waktu keur beurang. Ulah milu pésta-pésta liar atawa mabok, ulah ngalakukeun hubungan séks nu teu sah atawa lalampahan nu kurang ajar,* jeung ulah paséa atawa sirik. 14  Sabalikna, tuturkeun tuladan Juragan Isa Al-Masih, jeung ulah nyieun rencana rék ngumbar kahayang jasmani.

Catetan Tambihan

Atawa ”kalangan nu boga wewenang leuwih luhur”.
As. ”nunjukkeun amarah ka”.
Atawa ”kudu sieun ka”.
Atawa ”dipikasieun”.
Atawa ”teu éra nyieun kagoréngan”. Yunani: asélgéia. Tingali Daptar Istilah.