Pindah kana eusi

Iman ka Allah

Iman téh bisa méré kategeran ayeuna sarta méré harepan ngeunaan mangsa kahareup. Teu sual Sadérék teu percaya ka Allah, geus pegat iman, atawa hayang nguatkeun iman, Alkitab bisa ngabantu Sadérék.

Publikasi

Kabar Gumbira ti Gusti!

Naon kabar gumbira ti Gusti téh? Ku naon urang bisa percaya kana ieu kabar? Bacaan ieu ngajawab pananya-pananya ngeunaan Kitab Suci.