Pindah kana eusi

Pananya nu Dijawab Alkitab

Naon nu sabenerna diajarkeun ku Alkitab? Mangga pilih pananya nu cocog pikeun Sadérék.

Naha Urang Kudu Ngadoa ka Santo?

Tingali jawaban Alkitab ngeunaan ka saha urang kudu ngadoa.

Naha Urang Kudu Ngadoa ka Santo?

Tingali jawaban Alkitab ngeunaan ka saha urang kudu ngadoa.

Diajar Alkitab

Ku Naon Perlu Diajar Kitab Suci?—Vérsi Lengkep

Jutaan jalma di sakuliah dunya geus meunangkeun jawaban ngeunaan masalah kahirupan tina Kitab Suci. Naha Sadérék ogé hayang?

Saperti Kumaha Palajaran Alkitab Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Di sakuliah dunya, Saksi-Saksi Yéhuwa kasohor ku program palajaran Alkitabna. Tingali kumaha program palajaranana.

Ménta Didatangan ku Saksi

Hayu diajar Alkitab atawa téangan leuwih loba ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.