Pindah kana eusi

Naha Alkitab Ngamuat Kisah nu Akurat ngeunaan Kahirupan Yésus?

Naha Alkitab Ngamuat Kisah nu Akurat ngeunaan Kahirupan Yésus?

Jawaban Alkitab

 Lukas nu nulis Alkitab ngomong ngeunaan catetan kahirupan Yésus nu ditulis ku manéhna, ”Sim kuring . . . parantos nyukcruk kalayan taliti eta perkawis ti awit kajadianana.”—Lukas 1:3.

 Sababaraha jalma nganggap yén catetan ngeunaan kahirupan Yésus nu aya dina Injil nu ditulis ku Mateus, Markus, Lukas, jeung Yohanes téh geus dirobah kira-kira dina abad kaopat.

 Tapi, aya hiji bagian tina salinan Injil Yohanes nu kapanggih di Mesir dina awal taun 1900-an. Ayeuna, bagian éta disebut Papirus Rylands 457 (P52) sarta diteundeun di John Rylands Library, di kota Manchester, Inggris. Eusina téh nyaéta ayat-ayat nu di Alkitab modéren mah Yohanes 18:31-33, 37, 38.

 Ieu téh bagian tina salinan naskah Kitab-Kitab Yunani Kristen nu pangheubeulna. Para ahli percaya yén ieu téh ditulis dina taun 125 M, ngan kira-kira 25 taun sanggeus Injil Yohanes ditulis. Ayat-ayat nu aya di dinya téh méh sarua jeung salinan-salinan Injil Yohanes nu leuwih anyar.