Pindah kana eusi

Pangajaran Kitab Suci

Alkitab méré jawaban nu panghadéna pikeun pananya-pananya penting dina kahirupan. Ieu geus kabukti mangabad-abad. Bagian ieu nunjukkeun alesanana Alkitab bisa dipercaya, kumaha Sadérék bisa meunangkeun mangpaatna, sarta kumaha pituduhna cocog keur kahirupan Sadérék ayeuna.​—2 Timoteus 3:16, 17.

 

Bahan Pilihan

IMAN KA ALLAH

Naha Urang Masih Perlu Ngabédakeun nu Bener jeung nu Salah?

Perhatikeun dua hal nu nunjukkeun yén patokan moral ti Allah téh penting pisan.

IMAN KA ALLAH

Naha Urang Masih Perlu Ngabédakeun nu Bener jeung nu Salah?

Perhatikeun dua hal nu nunjukkeun yén patokan moral ti Allah téh penting pisan.

Diajar Alkitab

Pék Cobaan Kursus Alkitab Ieu

Meunangkeun kursus Alkitab gratis.

Ménta Didatangan ku Saksi

Hayu diajar Alkitab atawa téangan leuwih loba ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.

Bantuan pikeun Diajar Alkitab

Supaya leuwih resep diajar Alkitab, gunakeun bahan palajaran ieu.

Kumaha Alkitab Bisa Ngabantu Sadérék?

Katengtreman jeung Kabagjaan

Alkitab geus ngabantu loba jalma pikeun nyanghareupan masalah sapopoé, nyanghareupan panyakit jeung masalah émosi, sarta manggihan tujuan hirup.

Iman ka Allah

Iman bisa méré kategeran jeung méré harepan pikeun mangsa kahareup.

Salaki Pamajikan & Kolot

Salaki pamajikan jeung kulawarga nyanghareupan loba masalah. Saran-saran ti Alkitab bisa mulihkeun jeung nguatkeun hubungan kulawarga.

Bantuan keur Budak Ngora

Tingali kumaha Alkitab bisa ngabantu budak ngora pikeun nyanghareupan masalahna.

Palajaran Alkitab keur Barudak

Bagian nu dumasar Alkitab ieu dijieun supaya dipikaresep ku barudak. Gunakeun bagian ieu pikeun ngajarkeun hal-hal rohani ka barudak.

Kumaha Pandangan Alkitab?

Pananya nu Dijawab Alkitab

Tingali jawaban Alkitab ngeunaan Allah, Yésus, kulawarga, kasangsaraan, jeung nu séjénna.

Sajarah jeung Alkitab

Hayu tingali kisahna kumaha Alkitab bisa aya nepi ka ayeuna. Tingali ogé bukti-bukti yén sajarah dina Alkitab téh akurat sarta bisa diandelkeun.

Sains jeung Alkitab

Naha Alkitab téh sajalan jeung sains? Bandingkeun naon ceuk Alkitab jeung naon ceuk para ilmuwan.