Pananya nu Umum ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Boga Alkitab Sorangan?

Palajaran Alkitab Sadérék bisa jadi leuwih jero lamun ngagunakeun rupa-rupa tarjamahan Alkitab. Pék baca tilu kaleuwihan Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Sadérék bakal resep diajar maké Alkitab ieu.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Boga Alkitab Sorangan?

Palajaran Alkitab Sadérék bisa jadi leuwih jero lamun ngagunakeun rupa-rupa tarjamahan Alkitab. Pék baca tilu kaleuwihan Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Sadérék bakal resep diajar maké Alkitab ieu.

Saha nu Ngadegkeun Saksi-Saksi Yéhuwa?

Pék baca naon sababna Charles Taze Russell henteu ngadegkeun agama nu anyar.

Naha Saksi Yéhuwa Milu Kagiatan jeung Agama Séjén?

Pangajaran Alkitab naon nu ngajawab pananya ieu?

Naon Kapercayaan Saksi-Saksi Yéhuwa?

Mangga tingali 15 kapercayaan dasar urang.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Percaya ka Yésus?

Pék perhatikeun naon sababna iman ka Yésus téh penting keur urang Kristen sajati.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Yakin yén Maranéhna Geus Boga Agama nu Bener?

Naha Yésus nyebutkeun yén aya loba jalan nu brasna kana kasalametan?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngarasa yén Maranéhna Wungkul nu Bakal Disalametkeun?

Alkitab ngajelaskeun saha waé nu boga kasempetan pikeun disalametkeun.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngajénan Agama Séjén?

Mangga baca yén ngajénan batur téh jadi ciri urang Kristen sajati.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Narima Transfusi Getih?

Loba kasalahpahaman ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa jeung transfusi getih. Pék baca fakta-faktana di dieu.

Na Saksi Yéhuwa Nolak Vaksinasi?

Dua prinsip Kitab Suci nu ngabantu urang saacan mutuskeun rék divaksin atawa henteu.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Percaya Kréasionisme?

Naha Sadérék apal yén sababaraha paham kreasionis papalingpang jeung Alkitab?

Kumaha Pandangan Saksi-Saksi Yéhuwa ngeunaan Sains?

Naha kapercayaan Saksi-Saksi Yéhuwa téh luyu jeung sains?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Percaya ka Perjangjian Lawas?

Naha aya bagian Alkitab nu geus tinggaleun jaman? Pék baca kumaha urang Kristen bisa meunang mangpaat tina sajarah jeung naséhat nu aya dina Kitab-Kitab Ibrani.

Ku Naon Aya Pangajaran Saksi-Saksi Yéhuwa nu Robah?

Urang sakuduna henteu reuwas ku ayana parobahan-parobahan ieu. Di jaman baheula gé, hamba-hamba Allah kudu nyaluyukeun pandangan maranéhna nu salah.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngagunakeun Salib dina Ibadah?

Sanajan Saksi-Saksi Yéhuwa urang Kristen, urang teu ngagunakeun salib dina ibadah. Ku naon?

Naha Saksi Yéhuwa Milu Kagiatan jeung Agama Séjén?

Pangajaran Alkitab naon nu ngajawab pananya ieu?

Kumaha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngagunakeun Sumbangan?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa ngagunakeun sumbangan pikeun kapentingan sorangan?

Ku Naon Ngagunakeun Ngaran Saksi-Saksi Yéhuwa?

Pék tingali asal-usulna ngaran ieu.

Sabaraha Loba Jumlah Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya?

Tingali kumaha cara urang ngitung jumlah anggota sidang jamaah.

Saha nu Ngadegkeun Saksi-Saksi Yéhuwa?

Pék baca naon sababna Charles Taze Russell henteu ngadegkeun agama nu anyar.

Kumaha Kagiatan Saksi-Saksi Yéhuwa Dibiayaan?

Pék baca kumaha kagiatan pangwawaran sadunya bisa terus lumangsung sanajan teu aya kolékte atawa perpuluhan.

Naha di Saksi-Saksi Yéhuwa Aya Perpuluhan?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa diwajibkeun pikeun nyumbang duit nu geus ditangtukeun jumlahna?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Boga Kaom Pendéta nu Digajih?

Naha aya golongan pendéta jeung golongan jalma biasa? Saha nu dilantik jadi rohaniwan téh?

Naha di Saksi-Saksi Yéhuwa Aya Awéwé nu Ngawarta?

Naon tugas para awéwé dina kagiatan pangwawaran Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya?

Kumaha Sidang Saksi-Saksi Yéhuwa Diorganisasi?

Pék baca kumaha urang narima bingbingan jeung pituduh.

Naon Badan Pingpinan Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Naha maranéhna téh pamingpin Saksi-Saksi Yéhuwa?

Naon Watch Tower Bible and Tract Society téh?

Naon patalina badan-badan hukum jeung kagiatan Saksi-Saksi Yéhuwa?

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngajawab Kabéh Tuduhan?

Waktu aya nu nuduh jeung moyok, Saksi Yéhuwa ngalarapkeun prinsip Alkitab, ”Aya waktuna ngajejempe, aya waktuna nyarita.”​—Pandita 3:7.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Ngadatangan Imah-Imah?

Pék baca paréntah Yésus ka murid-muridna nu mimiti.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngawawarkeun Injil ti Imah ka Imah téh Supaya Disalametkeun?

Pék baca naon nu dipercaya ku urang ngeunaan kasalametan sarta cara meunangkeunana.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Ngadatangan Jalma-Jalma nu Geus Boga Agama?

Naon nu ngajurung urang pikeun ngadatangan jalma-jalma nu geus boga agama?

Naha Enya Saksi Yéhuwa Maksa Batur Pindah Agama?

Naha Saksi Yéhuwa nguarkeun warta hadé supaya batur pindah agama? Naha maranéhna maksa batur pindah agama?

Naon Palajaran Alkitab téh?

Pék baca jawaban pikeun pananya ngeunaan program palajaran Alkitab haratis.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngawartakeun Injil?

Saha nu ngawartakeun Injil, jeung naon sababna? Naha aya nu dilatih husus?

Naha di Saksi-Saksi Yéhuwa Aya Awéwé nu Ngawarta?

Naon tugas para awéwé dina kagiatan pangwawaran Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya?

Ku Naon Tempat Ibadah Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Disebut Garéja?

Mangga baca ti mana asalna jeung naon alesanana urang ngagunakeun ngaran ”Balé Karajaan Saksi-Saksi Yéhuwa”.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngagunakeun Salib dina Ibadah?

Sanajan Saksi-Saksi Yéhuwa urang Kristen, urang teu ngagunakeun salib dina ibadah. Ku naon?

Ku Naon Cara Saksi-Saksi Yéhuwa Ngayakeun Perjamuan Kudus Béda jeung Agama Séjén?

Acara nu dikenal sabagé Jamuan Gusti atawa Pangéling-ngéling téh acara pangpentingna keur Saksi-Saksi Yéhuwa. Perhatikeun pandangan Alkitab ngeunaan acara ieu.

Naha Saksi Yéhuwa Milu Kagiatan jeung Agama Séjén?

Pangajaran Alkitab naon nu ngajawab pananya ieu?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Boga Alkitab Sorangan?

Palajaran Alkitab Sadérék bisa jadi leuwih jero lamun ngagunakeun rupa-rupa tarjamahan Alkitab. Pék baca tilu kaleuwihan Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Sadérék bakal resep diajar maké Alkitab ieu.

Naha Alkitab Terjemahan Dunia Baru téh Akurat?

Naon sababna Alkitab Terjemahan Dunia Baru béda jeung loba tarjamahan séjén?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Percaya ka Perjangjian Lawas?

Naha aya bagian Alkitab nu geus tinggaleun jaman? Pék baca kumaha urang Kristen bisa meunang mangpaat tina sajarah jeung naséhat nu aya dina Kitab-Kitab Ibrani.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Tetep Nétral Sacara Pulitik?

Naha maranéhna téh ancaman keur kaamanan nasional?

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Daék Miluan Perang?

Saksi-Saksi Yéhuwa katelah tara milu perang. Pék baca naon sababna urang boga pamadegan ieu.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Méré Bantuan ka nu Keuna Musibat?

Pék baca kumaha urang nyadiakeun bantuan keur dulur saiman sarta keur nu séjén.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Narima Parawatan Médis?

Sababaraha jalma mikir yén Saksi-Saksi Yéhuwa nolak kabéh parawatan médis. Naha bener?

Na Saksi Yéhuwa Nolak Vaksinasi?

Dua prinsip Kitab Suci nu ngabantu urang saacan mutuskeun rék divaksin atawa henteu.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Narima Transfusi Getih?

Loba kasalahpahaman ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa jeung transfusi getih. Pék baca fakta-faktana di dieu.

Kumaha Pandangan Saksi-Saksi Yéhuwa kana Pendidikan?

Prinsip-prinsip Alkitab naon waé nu diinget ku Saksi Yéhuwa pikeun milih pendidikan?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Maksa Budakna Jadi Saksi Yéhuwa Ogé?

Saperti kalolobaan kolot séjénna, Saksi-Saksi Yéhuwa hayang méré nu panghadéna keur budakna. Maranéhna ngajarkeun hal-hal nu mawa mangpaat ka budakna.

Na Saksi Yéhuwa téh Ngahijikeun Kulawarga atawa Nyieun Kulawarga Papecah?

Sakapeung Saksi-Saksi Yéhuwa sok dituduh mecah-beulah kulawarga. Tapi na Saksi Yéhuwa nyababkeun kulawarga papecah?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Boga Aturan ngeunaan Bobogohan?

Naha bobogohan téh ngan saukur heureuy atawa hal nu sérius?

Kumaha Pandangan Saksi-Saksi Yéhuwa ngeunaan Pepegatan?

Naha para Saksi méré bantuan lamun aya perkawinan nu loba masalah? Lamun aya nu rék pepegatan, naha kudu disatujuan heula ku kokolot sidang?

Naha Aya Film, Buku, atawa Lagu nu Dilarang ku Saksi-Saksi Yéhuwa?

Prinsip Alkitab naon nu kudu dipikirkeun ku urang Kristen waktu milih hiburan?

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngarayakeun Sababaraha Hari Raya?

Perhatikeun tilu pananya penting ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa jeung hari raya.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngarayakeun Natal?

Loba jalma ngarayakeun Natal sanajan nyaho asal-usulna. Pék baca alesanana Saksi-Saksi Yéhuwa teu Natalan.

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngarayakeun Paska?

Kalolobaan jalma nganggap Paska (Easter) téh salah sahiji hari raya Kristen. Ku naon Saksi-Saksi Yéhuwa teu ngarayakeunana?

Ku Naon Saksi Yéhuwa Teu Ngarayakeun Ulang Taun?

Pikirkeun opat hal ngeunaan ulang taun nu némbongkeun yén Allah teu resep kana hal éta.

Ku Naon Cara Saksi-Saksi Yéhuwa Ngayakeun Perjamuan Kudus Béda jeung Agama Séjén?

Acara nu dikenal sabagé Jamuan Gusti atawa Pangéling-ngéling téh acara pangpentingna keur Saksi-Saksi Yéhuwa. Perhatikeun pandangan Alkitab ngeunaan acara ieu.

Kumaha Pandangan Saksi-Saksi Yéhuwa ngeunaan Acara Pamakaman?

Saksi Yéhuwa nyieun acara pamakaman dumasar kana kapercayaanana ngeunaan nu maot. Prinsip-prinsip Alkitab naon nu jadi dasar putusanana?

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa téh Kristen?

Mangga baca naon bédana urang jeung agama Kristen séjénna.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa téh Protéstan?

Dua hal nu ngabédakeun Saksi-Saksi Yéhuwa ti agama Kristen séjénna nu lain Katolik.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa téh Sékte Agama ti Amerika?

Pék baca opat fakta ngeunaan organisasi internasional ieu.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa téh Kaom Zionis?

Kapercayaan urang dumasar kana Kitab Suci nu henteu ngunggulkeun hiji kelompok étnik.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa téh Kultus?

Bandingkeun dua pandangan umum ngeunaan kultus jeung fakta ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.

Sabaraha Loba Jumlah Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya?

Tingali kumaha cara urang ngitung jumlah anggota sidang jamaah.

Kumaha Carana Jadi Saksi Yéhuwa?

Mateus 28:19, 20 ngajelaskeun tilu carana.

Naha Sadérék Kudu Jadi Saksi Yéhuwa lamun Diajar Alkitab?

Jutaan jalma di sakuliah dunya diajar Alkitab sacara haratis jeung Saksi-Saksi Yéhuwa. Tapi, naha Sadérék kudu jadi Saksi Yéhuwa lamun diajar Alkitab?

Naha Saurang Jalma Bisa Kaluar ti Saksi-Saksi Yéhuwa?

Aya dua cara pikeun kaluar ti Saksi-Saksi Yéhuwa.

Naha Saksi-Saksi Yéhuwa Ngajauhan Mantan Anggota Agamana?

Sakapeung, saurang jalma kudu dikaluarkeun ti sidang. Ieu bisa ngageuing manéhna pikeun balik deui ka sidang.