Pindah kana eusi

Katengtreman jeung Kabagjaan

Waktu keur loba masalah, urang ngarasa moal bisa tengtrem jeung bagja. Alkitab geus ngabantu loba jalma pikeun nyanghareupan masalah sapopoé, nyanghareupan panyakit jeung masalah émosi, sarta manggihan tujuan hirup. Alkitab ogé bisa ngabantu Sadérék pikeun bagja.

KASÉHATAN FISIK & MÉNTAL

Ngarah Teu Bosen Waktu Diisolasi

Najan keur diisolasi, sabenerna urang bisa boga harepan, bagja, jeung ngarasa puas.

KASÉHATAN FISIK & MÉNTAL

Ngarah Teu Bosen Waktu Diisolasi

Najan keur diisolasi, sabenerna urang bisa boga harepan, bagja, jeung ngarasa puas.

Alkitab Ngarobah Kahirupan

Rupa-rupa jalma nyaritakeun kumaha maranéhna ninggalkeun kahirupanana nu loba masalah sarta ayeuna bisa bagja tur nyobat jeung Allah.

Kulawarga Sadérék Bisa Bagja

Sadérék bisa boga kulawarga jeung perkawinan nu bagja lamun ngalarapkeun prinsip-prinsip Kitab Suci.

Diajar Alkitab

Ku Naon Perlu Diajar Kitab Suci?—Vérsi Lengkep

Jutaan jalma di sakuliah dunya geus meunangkeun jawaban ngeunaan masalah kahirupan tina Kitab Suci. Naha Sadérék ogé hayang?

Saperti Kumaha Palajaran Alkitab Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Di sakuliah dunya, Saksi-Saksi Yéhuwa kasohor ku program palajaran Alkitabna. Tingali kumaha program palajaranana.

Ménta Didatangan ku Saksi

Hayu diajar Alkitab atawa téangan leuwih loba ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.