Pindah kana eusi

Ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa

Bagian ieu bisa ngabantu lamun Sadérék hayang manggihan Saksi Yéhuwa, hayang datang ka pasamoan, hayang diajar Alkitab haratis, atawa hayang leuwih kenal ka Saksi Yéhuwa. Sadérék ogé diondang datang ka salah sahiji kantor Saksi Yéhuwa pikeun ningali langsung kagiatan abdi sadaya.

Tingali ogé: Naon Kapercayaan Saksi-Saksi Yéhuwa?

Kapercayaan jeung Kagiatan

Pananya nu Umum ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa

Baca jawaban nu ringkes ti pananya-pananya nu umum.

Pangalaman Saksi-Saksi Yéhuwa

Tingali kumaha Saksi-Saksi Yéhuwa sabisa-bisana ngajalankeun prinsip Alkitab dina cara pikir, kekecapan, jeung laku lampah maranéhna.

Kagiatan Saksi-Saksi Yéhuwa

Saksi-Saksi Yéhuwa téh aya di 230 nagri jeung ti rupa-rupa suku bangsa. Meureun Sadérék apal kana kagiatan pangwawaran urang, tapi salian ti éta urang gé ngabantu batur liwat cara-cara séjén.

Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya

Mangga tingali duduluran urang nu aya di sakuliah dunya.

Program Palajaran Alkitab Haratis

Ku Naon Perlu Diajar Kitab Suci?—Vérsi Lengkep

Jutaan jalma di sakuliah dunya geus meunangkeun jawaban ngeunaan masalah kahirupan tina Kitab Suci. Naha Sadérék ogé hayang?

Saperti Kumaha Palajaran Alkitab Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Di sakuliah dunya, Saksi-Saksi Yéhuwa kasohor ku program palajaran Alkitabna. Tingali kumaha program palajaranana.

Ménta Didatangan ku Saksi

Hayu diajar Alkitab atawa téangan leuwih loba ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.

Pasamoan jeung Acara-Acara

Naon nu Diayakeun di Balé Karajaan?

Mangga datang jeung perhatikeun naon nu diayakeun di ditu.

Miluan Acara Ibadah

Tingali acara ibadah kuring. Téangan tempat ibadah Saksi Yéhuwa di daérah anjeun.

Pangéling-ngéling Pupusna Nabi Isa

Unggal taunna, jutaan jalma ngumpul pikeun miéling pupusna Nabi Isa. Anjeun diondang pikeun hadir dina acara nu penting ieu. Anjeun bakal ningali naon mangpaat maotna Isa keur anjeun.

Kantor Cabang

Kontak Saksi-Saksi Yéhuwa

Informasi kontak kantor Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya.

Informasi Kantor jeung Tur

Téangan kantor cabang nu pangdeukeutna. Téangan iraha Sadérék bisa tur.

Kumaha Kagiatan Saksi-Saksi Yéhuwa Dibiayaan?

Pék baca kumaha kagiatan pangwawaran sadunya bisa terus lumangsung sanajan teu aya kolékte atawa perpuluhan.

Saha nu Ngalampahkeun Kahoyong Yéhuwa Kiwari?

Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya asalna ti rupa-rupa sélér bangsa. Ku naon maranéhna bisa hirup sauyunan?

Info Singget ti Sakuliah Dunya

  • 239—Nagri tempat ayana Saksi-Saksi Yéhuwa

  • 8.686.980—Jumlah Saksi-Saksi Yéhuwa

  • 5.908.167—Palajaran Alkitab nu diayakeun

  • 21.367.603—Hadirin Pangéling-ngéling pupusna Kristus

  • 119.297—Jumlah sidang