Pindah kana eusi

Bantuan pikeun Diajar Alkitab

Dina situs wéb ieu, Saksi-Saksi Yéhuwa nyadiakeun bantuan keur diajar Alkitab gratis. Aya loba bahan nu bisa ngabantu Sadérék leuwih paham kana Firman Allah. Supaya diajarna leuwih resep jeung leuwih loba, pék gunakeun Alkitab Online gratis jeung fitur-fiturna. Sadérék ogé bisa diajar maké vidéo-vidéo, énsiklopédia, peta Alkitab, daptar istilah Alkitab, jeung bahan-bahan séjénna.

Baca Alkitab Online

Pariksa fitur-fitur nu aya dina Tarjamahan Dunya Anyar, Alkitab nu bener-bener nuturkeun naskah aslina jeung ngeunah dibaca.

Vidéo-Vidéo pikeun Palajaran Alkitab

Panganteur Buku-Buku Alkitab

Katerangan ngeunaan eusi unggal buku Alkitab sarta kaayaan waktu éta ditulis.

Pangajaran Penting tina Alkitab

Vidéo-vidéo ieu bisa ngajawab pananya penting. Misalna: Naon tujuan Allah nyiptakeun Bumi? Kumaha kaayaan jalma nu maot? Ku naon Allah ngantep kasangsaraan di dunya?

Pakakas jeung Bahan-Bahan pikeun Diajar Alkitab

Ayat Alkitab keur Unggal Poé

Dina Ngulik Kitab Suci Unggal Poé, aya ayat Alkitab nu dibahas sacara singget pikeun unggal poéna.

Rencana Maca Alkitab

Mun anjeun kakara rék nyobaan maca Alkitab, hayang maca Alkitab unggal poé, atawa hayang maca Alkitab satauneun, pék tuturkeun jadwal ieu.

Pananya nu Dijawab Alkitab

Tingali jawaban Alkitab ngeunaan Allah, Yésus, kulawarga, kasangsaraan, jeung nu séjénna.

Perpustakaan Online (dibuka di window anyar)

Pariksa topik Alkitab ngagunakeun bacaan online ti Saksi-Saksi Yéhuwa

Ngabahas Alkitab jeung Saksi Yéhuwa

Naon Palajaran Alkitab téh?

Pék baca jawaban pikeun pananya ngeunaan program palajaran Alkitab haratis.

Ménta Didatangan ku Saksi

Hayu diajar Alkitab atawa téangan leuwih loba ngeunaan Saksi-Saksi Yéhuwa.