Pindah kana eusi

Vidéo Alkitab—Pangajaran Penting

Vidéo-vidéo pondok ieu ngabahas ngeunaan pangajaran-pangajaran penting tina Alkitab. Contona: Ku naon Gusti nyiptakeun bumi? Naon nu kaalaman ku jalma nu geus maot? Ku naon aya loba kasangsaraan?

Na Jagat Raya téh Diciptakeun?

Catetan Kitab Suci ngeunaan prosés nyiptakeun téh sok disalahartikeun atawa dianggap dongéng. Na enya nu dicaritakeun Kitab Suci téh bisa dipercaya?

Saha Nami Gusti Allah téh?

Gusti Allah boga loba gelar, saperti Nu Maha Kawasa, Anu Nyipta, jeung Gusti. Tapi Allah gé boga nami nu ditulis kira-kira 7.000 kali dina Kitab Suci.

Alkitab téh Wahyu ti Saha?

Lamun ditulis ku manusa, naha enya Alkitab bisa disebut Firman Allah? Pikiran saha nu ditulis dina Alkitab téh?

Kumaha Urang Bisa Yakin yén Eusi Alkitab téh Bener?

Lamun diwahyukeun ku Allah, Alkitab sakuduna béda ti buku-buku séjén.

Naon Tujuan Gusti Nyiptakeun Bumi?

Bumi téh éndah pisan. Jauhna bumi ti panonpoé téh pas. Sudut kemiringan sarta gancangna bumi muter gé pas. Ka naon Gusti upaya pisan dina nyiptakeun bumi?

Naon nu Kaalaman ku Jalma nu Geus Maot?

Dina Kitab Suci, aya jangji yén loba jalma bakal dihirupkeun deui tina maot siga Lasarus.

Na Naraka téh Bener-Bener Aya?

Alkitab nyebutkeun ”Allah téh kanyaah”, Anjeunna moal nyiksa jalma ku lantaran kasalahan manéhna.

Na Isa Al-Masih téh Allah?

Na Isa Al-Masih téh Allah? Atawa Isa jeung Allah téh dua pribadi nu béda?

Naon Tujuan tina Maotna Nabi Isa?

Kitab Suci méré nyaho yén Nabi Isa maot pikeun tujuan nu penting. Naon éta téh?

Naon Pamaréntahan Gusti téh?

Basa di bumi, Nabi Isa paling sering ngabahas Pamaréntahan Gusti ti batan hal séjénna. Salila ratusan taun, murid-muridna ngadoakeun sangkan éta Karajaan datang.

Pamaréntahan Allah Mulai Maréntah dina Taun 1914

Leuwih ti 2.600 taun ka tukang, Allah méré hiji impian ka saurang raja nu gedé kawasana. Impian éta ayeuna geus jadi kanyataan.

Dunya Barobah ti saprak 1914

Kaayaan dunya jeung sikep jalma-jalma ti saprak taun 1914 téh nunjukkeun yén nubuat Alkitab ngeunaan ”ahir jaman” keur laksana.

Ku Naon Aya Loba Kasangsaraan?

Ku naon manusa sangsara jeung silih musuhan? Kitab Suci méré jawaban nu nengtremkeun jeung ngagedékeun haté.

Naha Kabéh Cara Ibadah Ditarima ku Gusti?

Ceuk loba jalma, kabéh agama téh sarua alusna.

Na Allah Narima Ibadah Urang Lamun Maké Patung jeung Gambar?

Na ngagunakeun patung jeung gambar dina ibadah bisa ngaraketkeun urang jeung Allah?

Naha Kabéh Doa Didangukeun ku Gusti?

Kumaha mun saurang jalma ngadoa pikeun kapentinganana sorangan? Kumaha mun di imah, saurang salaki kasar ka pamajikanana, ari isukanana ngadoa ménta diberkahan?