Saksi-Saksi Yéhuwa asalna ti ratusan bangsa jeung basa. Sanajan kitu, abdi sadaya ngahiji lantaran boga tujuan nu sarua. Nu pangutamana, abdi sadaya ngamulyakeun Yéhuwa, Allah Nu Nyiptakeun jagat raya, nu disebutkeun dina Kitab Suci, Alkitab. Abdi sadaya ogé ngupayakeun pikeun nyonto Yésus Kristus sarta reueus disebut Kristen. Kabéh Saksi Yéhuwa biasa ngabantu jalma-jalma diajar Alkitab jeung Karajaan Allah. Abdi sadaya dikenal sabagé Saksi-Saksi Yéhuwa lantaran méré kasaksian ngeunaan Allah Yéhuwa sarta Karajaana-Na.

Mangga tingali eusi situs ieu pikeun maca Alkitab online jeung leuwih kenal ka Saksi-Saksi Yéhuwa sarta kapercayaanana.