Pindah kana eusi

Kumaha Asal-Usulna Ngaran Saksi-Saksi Yéhuwa?

 Yéhuwa téh nami Allah nu dicatet dina Alkitab. (Budalan 6:3; Jabur 83:18, Terjemahan Dunia Baru) Saksi téh nyaéta jalma nu nyaritakeun pandangan atawa bebeneran nu dipercaya ku manéhna.

 Jadi, ngaran Saksi-Saksi Yéhuwa nunjukkeun yén urang téh umat Kristen nu nyaritakeun bebeneran ngeunaan Yéhuwa, Nu Nyiptakeun jagat raya. (Wahyu 4:11) Urang méré kasaksian tina cara hirup urang sarta ku cara nyaritakeun bebeneran tina Alkitab.—Yesaya 43:10-12; 1 Petrus 2:12.