Pindah kana eusi

Sajarah jeung Alkitab

Alkitab téh dijaga, ditarjamahkeun, sarta disebarkeun ku cara nu unik. Bukti-bukti anyar nu kapanggih ngabuktikeun yén sajarah dina Alkitab téh akurat. Teu sual agama Sadérék, Sadérék bakal ningali yén Alkitab téh béda ti buku séjénna.

SAJARAH & ALKITAB

Saperti Kumaha Cap di Jaman Baheula téh?

Ku naon cap di jaman baheula téh penting pisan, sarta kumaha para raja jeung pamingpin ngagunakeunana?

SAJARAH & ALKITAB

Saperti Kumaha Cap di Jaman Baheula téh?

Ku naon cap di jaman baheula téh penting pisan, sarta kumaha para raja jeung pamingpin ngagunakeunana?