Pindah kana eusi

Sajarah Alkitab

Kumaha Urang Bisa Yakin yén Eusi Alkitab téh Bener?

Lamun diwahyukeun ku Allah, Alkitab sakuduna béda ti buku-buku séjén.

Naha Eusi Alkitab téh Geus Dirobah?

Ku naon urang bisa yakin, eusi Alkitab téh teu dirobah, padahal éta téh buku kuno?